5. novembril 2009 ilmub Riigi Teatajas 15.novembrist kehtima hakkav "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu"