362 inimest sai haigekassalt ligi 0,9 miljoni krooni ulatuses täiendavat ravimihüvitist

Pressiteade
27. juuli 2006

25. juulil kandis haigekassa 362 inimese pangakontole täiendavat ravimihüvitist kogusummas 894 197 krooni. Väljamakstud hüvitis ületab eelmise aasta II kvartali eest ravimite täiendavaks kompenseerimiseks välja makstud summat 240 386 krooni võrra.

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mille arvestamisel lähtutakse inimese soodusravimitele tehtud kulutustest ühes kalendriaastas. Korra kehtestamise eesmärk oli luua võimalus saada täiendavat rahalist hüvitist nendel inimestel, kes kulutavad haigekassa ravimite loetellu kantud ravimite ostmiseks aastas enam kui 6000 krooni. Maksimaalne täiendav hüvitis ühele inimesele on kuni 9500 krooni aastas.

Täiendav hüvitis aitab kompenseerida ravimitele tehtavaid kulutusi kui raviskeemides on kallid ravimid; põetakse kroonilisi haigusi ja seetõttu tuleb kasutada ravimeid pika aja vältel.

Tavapärasele soodusretseptide süsteemile lisaks makstav ravimihüvitis võimaldab märkimisväärset lisakompensatsiooni neile, kes kasutavad 50% soodusmääraga hüvitatavaid ravimeid, mille puhul kehtib hüvitamise ülemmäär 200 kr ühe retsepti kohta.

2006. aasta esimesel poolel esitati haigekassale 2602 uut avaldust täiendava ravimihüvitise saamiseks. Esimesel poolaastal hüvitatud summa kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 335 tuhande krooni võrra, küündides kokku ligikaudu 1,5 miljoni kroonini. Kui 2006. aasta I kvartali eest sai hüvitist 42 inimest enam kui eelmise aasta I kvartali eest, siis poolaasta lõikes sai hüvitist juba 132 inimest enam kui võrdlusperioodil. Ühele inimesele keskmiselt makstud summa ületab 3000 krooni.

Avalduse täiendava ravimihüvitise saamiseks saab esitada ka enne kui seadusega sätestatud 6000 krooni on ravimitele kulutatud. Avalduse blanketi saab ka haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ning haigekassa koduleheküljel.

Täiendava ravimihüvitise avalduse saab esitada kodanikuportaali kaudu digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, või saata postiga. Pärast avalduse saamist jälgib haigekassa ise kvartaalselt, kas inimesel on tekkinud õigus saada täiendavat hüvitist ja kui suures summas. Hüvitatav summa kantakse inimese pangaarvele kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks. Inimene ise peab edaspidi haigekassat teavitama vaid oma isiku- või pangaandmete muutumise korral.

Infovoldik täiendava ravimihüvitise kohta on nii apteekides kui ka arstikeskustes, lisaks saab infot ka haigekassa koduleheltj a infotelefonilt 16363.
 
Anne Osvet,
haigekassa avalike suhete juht
6208439