3. kvartalis sai perearsti juurde ägeda haiguse puhul samal päeval

Pressiteade
14.oktoober 2002

3. kvartalis sai perearsti juurde ägeda haiguse puhul samal päeval

Eesti Haigekassa uuris perearstiabi kättesaadavust  23.-27. septembrini.k.a.

Juhuvalikusse kuulus 293 perearsti ehk 1/3 kõigist perearstidest. Uuritud perearstide nimistutesse kuulus kokku 524 458 inimest ning keskmine perearsti nimistu suurus oli 1790 isikut.

Perearstiabi kättesaadavus 2002.a. III kvartalis nii ägeda kui ka kroonilise haiguse puhul oli ettenähtud piirides – ägeda haiguse puhul pääsesid inimesed perearsti juurde samal päeval ning kroonilise haiguse puhul sai 99% nimistu liikmetest perearsti juurde 3 tööpäeva jooksul.

Perearstiabi kättesaadavus oli ühesugune kõigis Eesti Haigekassa piirkondades. Kõige kiiremini - vaid 2 päeva jooksul, pääsesid haiged perearsti juurde Saare-, Hiiu- ja Läänemaal. Kolme kvartali kokkuvõttes on kõige parema perearstiabi kättesaadavusega haigekassa piirkonnad Lääne ja Rakvere ning kõige madalam on perearstiabi kättesaadavus Harju ja Tartu piirkonnas.

Kolmanda kvartali tulemused kinnitavad endiselt, et perearsti juurde saab pikema ooteaja järel just suurema nimistuga perearstide puhul. Kolmandas kvartalis pöörati eraldi tähelepanu nendele praksistele, kus nimistusse kuulus enam kui 2300 isikut. Usaldusarstid kontrollisid abiarsti olemasolu suurtes praksistes ja vastuvõtule registreerunute ning vastuvõetud patsientide hulka ühel päeval. Kokku uuriti 20 perearsti, kelle keskmine nimistute suurus oli üle 2700 ning vastuvõttude keskmine arv päevas oli 40. Keskmine vastuvõtu kestus oli üle 13 minuti, mis näitab perearstide suurt töökoormust.

Perearstiabi kättesaadavuse uuringud näitavad, et nii perearstid, haigekassa kui ka maavanemad peavad jälgima ning vajadusel piirama isikute registreerimist suurtesse nimistutesse, sest liiga suure töökoormusega perearstidel jääb vähem aega enesetäienduseks ning sellega võib kaasneda ka perearstiabi kvaliteedi langus.

Üle kolme päeva pidi perearsti vastuvõttu ootama 2-5% haigetest Kagu-Eestis, Tartu-, Jõgeva- ja Viljandimaal ning Ida-Virumaal. Küsitluse läbiviimine langes septembri viimasele nädalale ning perearstide sõnul oli järjekordade pikenemise põhjuseks patsientide ebakindlus 1. oktoobril kehtima hakanud ravikindlustuse seaduse suhtes.

Anne Osvet

Haigekassa avalike suhete juht

6208 439