3% kõigis eriarstiabi järjekordades ootavatest inimestest peab lubatust kauem ootama rahalistel põhjustel

Pressiteade
11.august 2004

3% kõigis eriarstiabi järjekordades ootavatest inimestest peab lubatust kauem ootama rahalistel põhjustel

II kvartalist alates esitavad lepingupartnerid haigekassale järjekorraandmeid uue formaadi järgi. See lubab raviasutusel selgemalt ära näidata, missugustel põhjustel on järjekord veninud üle lubatud ooteaja ja haigekassa saab ka tulemuslikumalt lühendada alarahastamisest tekkinud järjekordi. Lisaks eriarstiabi lepingupartneritele esitavad alates II kvartalist haigekassale oma järjekordade andmeid ka hooldus- ja hambaravi lepingupartnerid.

1. juuli seisuga ootas ravijärjekordades olevast 90 133-st kindlustatud inimesest 84% ambulatoorse eriarstiabi, 4% päevaravi ja 12% haiglaravi järjekorras.
Üle 3 nädala (ambulatoorse eriarstiabi puhul) või 6 kuu (päevakirurgia ja statsionaarse eriarstiabi puhul) ootas järjekorras 34 400 kindlustatud inimest, ehk 38% kõigist järjekorras olijatest, neist 2857, ehk 3% kõigist järjekorras ootajatest peab lubatust kauem ootama rahalistel põhjustel.

Rahalisel põhjusel järjekorra maksimumpikkusest kauem ootajatest on 59% peamiselt TÜ Kliinikumi järjekordades. Haigekassa Tartu osakond korrigeeris TÜ Kliinikumi lepingut juuni algul ja plaanib reservi võimaluste piires lepingut veelgi korrigeerida, et parandada kättesaadavust.

Ambulatoorses abis on rahalisel põhjusel lubatust pikem ooteaeg oftalmoloogia erialal – silmaarsti juurde ootab  579 inimest lubatust kauem. Psühhiaatria erialal - 263 inimest ja kõrva-nina-kurguhaiguste erialal - 193 inimest ning statsionaarse ravi osas kõrva-nina-kurguhaiguste erialal - 928 inimest ja taastusravi erialal 153 inimest.

Nelja suurema raviasutuse lõikes on näiteks ambulatoorselt silmaarsti juurde TÜ Kliinikumis üle lubatud aja ootamas kokku 693 inimest, neist 230 rahalistel põhjustel. Suurem järjekord silmaarsti manu on ka Ida-Tallinna Keskhaiglas, kus üle lubatud ooteaja on järjekorras 385 inimest, ent ükski neist ei pea ootama rahalistel põhjustel. Lääne-Tallinna Keskhaiglas peab silmaarsti juurde pääsemist kannatama üle lubatud aja kauem 212 inimest, ent samuti pole see tingitud raha nappusest, vaid muudest asjaoludest.

Kõrva-nina-kurgu arsti juurde on kõige pikem järjekord üle lubatud ooteaja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. Seal on kirjas 608 patsienti, kuid keegi neist ei oota rahanappusest tingitud põhjustel. Kõrva-nina-kurgu arsti juurde on üle lubatud aja pikem järjekord ka TÜK-is, kus oma vastuvõttu ootab 492 patsienti, kellest 193 peab seda tegema rahalistel põhjustel. Ida-Tallinna Keskhaiglas on kõrva-nina-kurguarsti juurde ootamas 116 inimest ja kõik nad on järjekorras muudel põhjustel. Samuti on üksnes muudel põhjustel Lääne-Tallinna Keskhaiglas LOR tohtri juurde üle normaja ootamas 87 inimest.

35% kõigist järjekorras olijatest ootab kauem muude asjaolude tõttu – raviasutuste personali vähesus või ülekoormus, puhkused, ruumide ja aparatuuri ülekoormus; patsiendi soov pääseda enda poolt valitud kindla arsti vastuvõtule või korduvvisiit, mis määratud hilisemaks ajaks kui järjekorra maksimumpikkus.

Silmakae, suurte liigeste endoproteesi, sisekõrva implantaatide ja kusepõie sulgurlihase proteesi operatsioonide järjekordi peetakse tsentraalselt. Haigekassa
Harju ja Pärnu osakonna kindlustatutele on nii silmakae kui ka endoproteesi lõikuse ooteajad lubatud 3 aasta piires. Tartu osakonna kindlustatutele oli kae lõikuse järjekord 1. juuli seisuga kokkulepitud ooteaja piires; endoproteesi lõikuse järjekorras on 2575 patsienti, neist üle lubatud aja 297. Viru osakonna kindlustatutele on nii endoproteesi kui kae lõikuse ooteaeg kuni 2 aastat.

Esmakordselt esitas haigekassale oma järjekordade andmed ka 46 hooldusravi lepingupartnerit (87% kõigist hooldusravi lepingupartneritest). Hooldusravi järjekordades ootas kokku 1256 inimest, kellest 43% on ambulatoorse ja 57% statsionaarse hooldusravi järjekorras. Lubatust kauem ootas 262 kindlustatut -  rahalisel põhjusel 154 inimest ja muudel põhjustel 108 inimest.

309 hambaravi lepingupartnerit (88% kõigist hambaravi lepingupartneritest) esitas samuti II kvartali kohta oma järjekordade andmed. Neis järjekordades ootas kokku 18 844 alla 19-aastast kindlustatud inimest, kellest 24% on ortodontia ja 76% hambaravi järjekorras. Lubatust kauem ootas järjekorras 2870 last - neist 986 rahalisel põhjusel ja 1884 last muudel põhjustel.

Anne Osvet
Haigekassa avalike suhete juht
6208 439