25. jaanuaril maksis haigekassa täiendavat ravimihüvitist summas 1,6 miljonit krooni

PRESSITEADE

Haigekassa maksis jaanuaris 2010  1 268 inimesele täiendavat ravimihüvitist kogusummas 1 605 912,79 krooni.

1 547 343,95  kr maksti välja 2009 aasta eest,  33 511,74 kr 2008. aasta eest ning 25 057,1 kr 2007. aasta eest.

Kokku maksti 2009. aasta eelarvest hüvitist välja 5,15 miljonit krooni eest ja seda 1 830 inimesele. Keskmine hüvitis kindlustatu kohta oli 2 813 krooni.

Eelmisel, 2008. aastal täiendavat ravimihüvitist 1 936 isikule summas 7,6 miljonit krooni. Keskmine hüvitatav summa inimese kohta on arvestuslikult 3 925 krooni.

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mida haigekassa maksab juhul, kui inimene on teinud kulutusi soodusravimitele vähemalt 6000 krooni eest kalendriaastas. Hüvitist ei saa taotleda käsimüügi- ja soodustust mitteomavate retseptiravimite ostmise puhul. Maksimaalne täiendav ravimihüvitis ühele inimesele võib ulatuda 9500 kroonini kalendriaastas. Haigekassa maksab hüvitist välja neli korda aastas: jaanuaris, aprillis, juulis ja oktoobris.

Täiendav ravimihüvitis aitab kompenseerida ravimitele tehtavaid kulutusi eelkõige neil ravikindlustatutel,

  • kelle raviskeemides on kallid ravimid;
  • kes põevad kroonilisi haigusi ja peavad seetõttu manustama ravimeid pika aja vältel;
  • kes peavad kasutama mitmeid erinevaid ravimeid kombinatsioonis.

Täpsemat infot täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kohta on võimalik saada haigekassa infotelefonilt 16 363 või haigekassa koduleheküljelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/soodusravimid/taiendav/.