179 inimest sai haigekassast selle aasta esimese täiendava ravimihüvitise

Pressiteade
26. aprill 2004

Tänavuse esimese täiendava ravimihüvitise väljamakse kogusumma oli 488 928 krooni ja seda sai 179 inimest.

Täiendava ravimihüvitise arvestamisel võtab haigekassa aluseks inimese kulutused ravimitele ühes kalendriaastas. Selle korra kehtestamise eesmärk oli luua võimalus saada täiendavat rahalist hüvitist nendel inimestel, kes kulutavad aastas ravimite ostmiseks rohkem kui 6000 krooni. Seadus sätestab maksimaalseks hüvitiseks ühele inimesele aastas kuni 9500 krooni.

Täiendav ravimihüvitis  aitab kompenseerida kulutusi, kui raviskeemides on väga kallid ravimid, kui inimene põeb kroonilisi haigusi ja peab seetõttu kasutama ravimeid pika aja jooksul või kui tuleb võtta mitut ravimit korraga.

Selle üle, kui palju on inimesel õigus täiendavat ravimihüvitist saada, peab arvestust haigekassa. Inimene ise peab tegema vaid avalduse piirkondlikule haigekassa osakonnale. Avalduse blanketi saab haigekassa osakonnast või haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee  Avalduse saab saata posti teel, viia ise kohale või kasutada kogu toiminguks ka interneti-panga teenust. Avalduse võib inimene esitada juba varakult, veel enne kui 6000 krooni piir on ületatud.

Pärast avalduse esitamist kannab haigekassa hoolt nii arvestuse kui ka hüvitise maksmise eest. Iga kvartali lõpus arvutatakse, kellel  kui suure summa ulatuses on õigus täiendavat hüvitist saada. Raha kantakse inimese pangakontole  kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks.

Need, kes on avalduse haigekassale juba teinud, saavad oma retseptide arvu ja rahasummat vaadata ka kodanikuportaali x-tee kaudu aadressilt www.eesti.ee.

Anne Osvet
Haigekassa avalike suhete juht
6208439