14.-18. novembrini toimub Eestis järjekordne flagship-koolitusnädal

14.–18. novembrini toimub Eestis järjekordne rahvusvaheline tervishoiualane flagship-koolitusnädal teemal „Tervisesüsteemi toimivus“. Koolitusel osalevad Eestist mitmed tervishoiueksperdid - sotsiaalministeeriumi, haigekassa, Terviseameti, Tervise Arengu Instituudi juhid ja peaspetsialistid, riigikontrolli ja rahandusministeeriumi tervisega tegelevad spetsialistid, haiglate liidu, perearstide ja arstiteaduskonna esindajad. Lisaks Eesti tervishoiuspetsialistidele on osalejaid veel Lätist, Leedust, Poolast ja Moldovast.

Koolitusel lahatakse, kuidas tervishoiusüsteemis eesmärke seada, milliseid finantseerimismeetodeid kasutatakse, kuidas mõõta ja võrrelda tulemusi jms. Näiteid tuuakse nii eriarstiabi kui üldarstiabi tasandite kohta ning võrdlusi tuuakse erinevatest riikidest. Lisaks käsitletakse erinevaid rahvatervise teemasid.

Koolitajateks on tunnustatud rahvusvahelised spetsialistid. Näiteks saavad sõna WHO eksperdid: WHO Barcelona osakonna juhataja Tamas Evetovits ja WHO tervisesüsteemide divisjoni juht Juan Tello. Lisaks neile koolitavad meie terviseeksperte veel professor Peter Smith Londoni Imperiaalkolledžist, OECD tervishoiuökonoomika vanemspetsialist Michael Borowitz, Maailmapanga tervisespetsialist April Harding, Euroopa tervisesüsteemide ja poliitikate seirekeskuse juhataja Josep Figueras, Londoni majandusülikooli lektor Irene Papanicolas, Hollandi terviseteenuste uurimise instituudi konsultant Wienke Boerma ja sotsiaalministeeriumi vanemanalüütik Taavi Lai.

Koolitusnädalat rahastab Euroopa Liit.