1. septembrist alates saab haigekassalt taotleda kehavälise viljastamise ravimite hüvitist

Pressiteade
30. august 2006

Alates 1. septembrist võtab haigekassa Sotsiaalministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel vastu avaldusi kuni 40-aastaste naiste kehavälise viljastamise protseduuriga seotud ravimite kulutuste hüvitamiseks kuni 10 000 krooni ulatuses ühe protseduuri kohta.

Naisel on õigus taotleda kuni kolme kehavälise viljastamise protseduuri jaoks vajalikele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamist. Ravimid, mida hüvitatakse, peavad olema kantud haigekassa ravimite loetellu.
Hüvitist saab taotleda tagasiulatuvalt kogu 2006.a eest. Avaldusi saab esitada selle aasta 1. septembrist kuni 31. detsembrini.
Taotlus kehavälise viljastamise ravimite kulu hüvitamiseks tuleb esitada haigekassa piirkondlikku osakonda.
Taotluse vormi saab haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee/blanketid/, Eesti Posti kontoritest või haigekassa piirkondlikest osakondadest.
Taotluse võib tähitud kirjaga saata ka posti teel.

Esimest korda maksab haigekassa hüvitise välja 1. veebruarist 2007  kuni 1. aprillini 2007 ja seda ravimite eest, mida on kasutatud 2006.a tehtud kehavälise viljastamise protseduurideks.
Edasised väljamaksed toimuvad igale kvartalile järgnevaks 20. maiks, 20. augustiks, 20. novembriks ja järgmise aasta 20. veebruariks.

Anne Osvet,


haigekassa avalike suhete juht


6208439