1. oktoobrist kehtima hakkavad Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhinnad

1. oktoobrist k. a jõustuvad kvartaalsed muudatused soodusravimite loetelus ja piirhindades (vt ka http://www.sm.ee/est/pages/goproweb0021).

Alates 1. oktoobrist lisandub 50% soodustatavate ravimite loetellu seitse, soodustuse protsendiga 75 viis ja soodustuse protsendiga 100 neli ravimit. Piirhinnad muutuvad kolmes ravimigrupis.

Piirhindade esmakordse kehtestamise tõttu kahes ja piirhindade langemise tõttu kolmes ravimigrupis võib ühe kindla tootenimega ravimi eelistamisel patsiendi omaosalus mõningal määral suureneda.

Ravimite loetelust arvatakse välja 10 ravimipakendit (KALETRA kapslid, UFT kapslid, NAKOM tabletid, DILTIAZEM tabletid, GLUFORMIN tabletid, TARIVID tabletid ja MIACALCIC NASAL 200 ninasprei). Seda tehakse ravimtootjate teadaandel või nõusolekul ravimi turustamise lõpetamise või müügiloa lõppemise tõttu. Nende ravimite väljaarvamine loetelust ei halvenda kitsenda ravimivalikut – neid pole ka seni (järjepidevalt) turustatud ning sama toimeaine või toimega ravimid teistelt ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks.

1. oktoobrist jõustuvad muudatused:

Soodustuse protsendiga 50 täiendatakse ravimite loetelu alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

1) doksasosiin (eesnäärme healoomulise suurenemise ja kõrgvererõhutõve ravim);

2) fosinopriil+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);

3) lopinaviir+ritonaviir (HIV-infektsiooni profülaktikaks);

4) mirtasapiin (depressiooniravim);

5) tamsulosiin (eesnäärme healoomulise suurenemise ravim);

6) valsartaan (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim).

Soodustuse protsendiga 75 täiendatakse ravimite loetelu alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

1) alendroonhape (osteoporoosiravim);

2) amlodipiin (kõrgvererõhutõve ja stenokardia ravim);

3) atorvastatiin (vere kolesteroolisisaldust vähendav ravim);

4) formoterool (astma ja kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravim);

5) isosorbiidmononitraat (stenokardia ravim).

Soodustuse protsendiga 100 täiendatakse ravimite loetelu alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

1) eksemestaan (rinnavähi ravim);

2) levodopa+karbidopa+entakapoon (Parkinsoni tõve ravim);

3) travoprost+timolool (glaukoomiravim).

Lisaks suurendatakse 1. oktoobrist furosemiidi, hüdroklorotiasiidi, spironolaktooni, nifedipiini, diltiaseemi või varfariini sisaldavate ravimite soodusmäära 100%-le pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (tõsine kopsuveresoonte haigus) näidustusel, ravimi väljakirjutamise õigusega pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni korral vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele.

Alates 1. oktoobrist k. a võib toimeaineid brinsolamiid, dorsolamiid, latanoprost või travoprost sisaldavaid ravimeid glaukoomi näidustusel 100% soodustusega välja kirjutada oftalmoloog ilma täiendavate piiranguteta. Samuti korrigeeritakse väljakirjutamise piiranguid glaukoomi kombinatsioonravimitel: toimeaineid latanoprost+timolool  või dorsolamiid+timolool sisaldavaid ravimeid on lubatud glaukoomi korral 100%-lise soodustusega välja kirjutada oftalmoloogil juhul, kui monoteraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku.

Samaväärsuse põhimõttest lähtuvalt ühtlustatakse ka toimeaineid anastrosool ja letrosool sisaldavate ravimite väljakirjutamine 100%, soodustusega, piirates selle neile ravimitele kehtiva rinnavähi näidustusega, ravimi väljakirjutamise õigusega onkoloogil.

Lisaks määruse eelnõus toodule:

1. Lihtsustatud korras täiendatakse Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 100 ropinirooli sisaldava ravimiga REQUIP-MODUTAB, kasutamiseks Parkinsoni tõve (G20) näidustusel, ravimi esmase väljakirjutamise õigusega neuroloogil. Ravimitootjaga on sõlmitud ka vastav hinnakokkulepe.

2. Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustusega 50% täiendatakse lihtsustatud korras nabumetooni sisaldava ravimiga RELIFEX (põletikuvastane ja valuvaigistav ravim). Ravimitootjaga on sõlmitud ka hinnalepe.

3. Muudetakse ATC-koodi ravimil FOSAVANCE.

Alates 1. oktoobrist 2007 arvutatakse esmakordselt piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:

1) alendroonhape (osteoporoosiravim);

2) diltiaseem (kõrgvererõhutõve ja stenokardia ravim).

Alates 1. oktoobrist 2007 arvutatakse uued piirhinnad järgmistes toimeainegruppides, tingituna uute ravimite lisandumisest või ravimihindade langemisest:

1) amlodipiin (kõrgvererõhutõve ja stenokardia ravim);

2) imikute toitesegud (rinnapiima talumatuse või piimaallergia korral);

3) isosorbiidmononitraat (südamepuudulikkuse ravim).

 

Täiendava teabe saamiseks palume pöörduda alltoodud kontaktidel.

Lugupidamisega

Katrin Pudersell
Tervishoiuosakonna ravimipoliitika üksuse peaspetsialist
Sotsiaalministeerium
Tel 626 9122
Faks 699 2209

katrin.pudersell [at] sm.ee
www.sm.ee