1. oktoobrist 2009 jõustuvad järgmised kvartaalsed muudatused soodusravimite loetelus ja piirhindades

25. septembril 2009. a allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused.

Alates 1. oktoobrist 2009. a lisandub soodusravimite loetellu seitse 50% soodustusega ravimit, kuus 75% soodustusega ravimit ja kümme 100% soodustusega ravimit.

* Esmakordselt lisatakse soodusravimite loetellu:

Soodusravimite loetellu soodustusega 100% lisatakse esmakordselt:
- toimeainet nilotiniib sisaldav ravim TASIGNA, ravimi väljakirjutamise õigusega hematoloogil kroonilise müeloidse leukeemia näidustusel (C92.1) patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine nilotiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600 mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi), nilotiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi nilotiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a;
- toimeainet dasatiniib sisaldav ravim SPRYCEL, ravimi väljakirjutamise õigusega hematoloogil kroonilise müeloidse leukeemia näidustusel (C92.1) patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine dasatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600 mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi), dasatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi dasatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a. Kuna dasatiniibi sisaldava ravimi osas ei ole hinnakokkulepe veel sõlmitud, siis selle soodustus ei jõustu enne vastava hinnakokkuleppe jõustumist.

Soodusravimite loetellu soodustusega 75% lisatakse esmakordselt:
- toimeainet polüstüreensulfonaat sisaldav ravim SORBISTERIT, ravimi väljakirjutamise õigusega kroonilise neerupuudulikkuse (N18) näidustusel.

Soodusravimite loetellu soodustusega 50% lisatakse esmakordselt:
- toimeainet moksifloksatsiin sisaldav ravim AVELOX, ravimi väljakirjutamise õigusega alumiste hingamisteede infektsioonide (J13-J15, J41, J44, J47) raviks, kui beetalaktaam-antibiootikum, tetratsükliin ja makroliid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud.

* Sama toimeainega ravimid on olnud soodusravimite loetellu varem kantud, kuid lisatakse uusi ravimpreparaate teistelt ravimitootjatelt või muudetakse soodustuse tingimusi:

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:
- anastrosool (rinnavähi ravim);
- bikalutamiid (eesnäärmevähi ravim);
- kvetiapiin (skisofreeniaravim);
- latanoprost (glaukoomiravim);
- morfiin (valuvastane ravim);
- mükofenoolhape (organite ja luuüdi siirdamise järgse äratõukereaktsiooni ravim).

Soodustuse protsendiga 75:                             
- suurendatakse toimeainet naatriumbemipariin sisaldava ravimi ZIBOR 3500 TÜ soodusmäära 75%-le, ravimi väljakirjutamise õigusega tromboosi ja trombemboolia profülaktikaks kõrge riskiga ortopeediliste operatsioonide järgselt kuni 30 päevaks (M16, M17, S72.0, S72.1, S72.2, S72.7);
- suurendatakse toimeainet telmisartaan sisaldavate ravimite MICARDIS 40 MG ja MICARDIS 80 MG ning toimeaineid telmisartaan ja hüdroklorotiasiid sisaldava ravimi MICARDISPLUS soodusmäära 75%-le, ravimi väljakirjutamise õigusega kõrgvererõhutõve (I10-I13, I15) raviks;
- lisatakse toimeaineid gestodeen ja etünüülöstradiool sisaldavad ravimpreparaadid (ravim raseduse vältimiseks);
- lisatakse toimeainet simvastatiin sisaldav ravimpreparaat (ravim vere kolesteroolitaseme alandamiseks).

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:
- donepesiil (Alzhemeri tõve ravim);
- klopidogreel (vere hüübivust vähendav ravim).
- meloksikaam (valuvastane ravim);
- pantoprasool (reflukshaiguse ja peptilise haavandi ravim);
- terbinafiin (seeninfektsioonide ravim);
- valsartaan/hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ravim).

* Ravimite piirhinnad muutuvad järgmistes toimeainegruppides:

1) anastrosool;
2) bikalutamiid;
3) diklofenak;
4) gestodeen+etünüülöstradiool;
5) kvetiapiin;
6) mesalasiin;
7) simvastatiin.

Seoses uute odavamate ravimpreparaatide lisamisega soodusravimite loetellu või olemasolevate ravimpreparaatide odavnemisega langevad teiste samasse piirhinnagruppi kantud ravimite piirhinnad. See tähendab, et teatud kindlate ravimite edasisel kasutamisel võib patsiendi omaosalus suureneda. Siiski ei saa omaosaluse suurenemist prognoosida, kuna tavapäraselt langevad uute ravimite turuletulekul konkurentsi suurenedes ka varem turul olnud ravimite hinnad. Samuti on patsientidel võimalik samadel soodustingimustel kasutada sama toimeaine ja manustamisviisiga piirhinnast mitte kõrgema hinnaga ravimeid teistelt tootjatelt, mispuhul jääb patsiendi omaosalus ravimi eest tasumisel minimaalseks (50 krooni või 20 krooni retsepti kohta, vastavalt sellele, kas ravim on välja kirjutatud 50% või kõrgema soodusmääraga).

* Ravimite loetelust arvatakse nende turustamise/müügiloa lõppemise tõttu välja järgmised ravimipakendid:

ACIKLAM tablett 800mg N35 ja tablett 200mg N30; ACTRAPID NOVOLET süstelahus 100TÜ 1ml 3ml N5; ADALAT 10 RETARD tablett 10mg N100; APO-METRONIDAZOLE tablett 250mg N40; APO-SULFATRIM 400/80mg N20; BACTOX pulber 100mg/ml 60ml N1, pulber 50mg/ml 60ml N1, pulber 25mg/ml 60ml N1 ja pulber 1g N6; CETIRIZINE ALPHARMA TABLETS 10 MG tablett 10mg N30; CIFRAN tablett 500mg N10; CIMETIDINS 200 MG tablett 200mg N60 ja tablett 400mg N30; CORYOL tablett 3,125mg N30; COXTRAL tablett 100mg N10; CROMO-RATIOPHARM NASENSPRAY ninasprei 2%/ml 15 ml N1; DICLOFENAC-RATIOPHARM 25 enterotablett 25 mg N20; DILATREND tablett 12,5mg N30; DOLOL kapsel 50mg N20; EFEXOR 37,5 MG tablett 37,5mg N28; ENAP-H tablett 10mg+25mg N20; ENAP-HL tablett 10/12,5mg N20; ERYTHROMYCIN NYCOMED tablett 500 mg N10; EUTHYROX 100 MCG tablett 100mcg N50; FELODIPINE ALPHARMA vabastav tablett 5 mg N30; FLEMOXIN SOLUTAB lahustuv tablett 500mg N14; FLUOXETIN MEDOCHEMIE kapsel 20mg N30; GLUCOVANCE 500MG/2,5MG kaetud tablett 500mg/2,5mg N60; GLUCOVANCE 500MG/5MG kaetud tablett 500mg/5mg N60; HUMULIN M3 (30/70) süstelahus 100 TÜ/ml pensüstelis 3 ml N5 ja kolbampullis 3 ml N5; IBUPROFEN ALPHARMA TABLETS tablett 400mg N20 ja tablett 600mg N20; INDOMET-RATIOPHARM50 kapsel 50 mg N20; INVORIL tablett 10mg N30 ja tablett 5mg N30; IS 5 MONO- RATIOPHARM 20 MG tablett 20mg N20; ISOMIL 400 G (laktoosivaba); ISOMONIT 40 tablett 40mg N30; KAPTOPRIL12,5 tablett 12,5mg N20; LANTUS süstelahus 100 TÜ/ml 3 ml Opticlik N5; LINOLA-H N kreem 0,4% 25g; LINOLA-H-FETT N kreem 0,4% 25g; LIPOSTAT 40 MG tablett 40mg N30; LIZINOPRILS-GRINDEKS tablett 20mg N28 ja tablett 10mg N28; LODOZ tablett 2,5mg/6,25mg N30, tablett 5mg/6,25mg N30 ja tablett 10mg/6,25mg N30; MANINIL 5 tablett 5 mg N120; MCP-RATIOPHARM 10 suposiit 10mg N5; METFORMIN ACTAVIS tablett 850mg N50 ja tablett 500mg N30; METOCLOPRAMIDE ALPHARMA TABLETS 10 MG tablett 10mg N20; MIXTARD 30 NOVOLET süstesuspensioon 100TÜ 1ml 3ml N5; MIXTARD 30 PENFILL süstesuspensioon 100TÜ 1ml 3ml N5; MODURETIC tablett 5mg +50mg N30; MXL kapsel 60 mg N28; NAKLOFEN DUO modifitseeritud kapsel 75mg N20; NAKLOFEN SUPOSIIT suposiit 50mg N10; NAVOBAN 2MG/2ML süstelahus 2mg 2ml N1; NYCAPRIL 25 MG tablett 25mg N40; OVESTIN vaginaalkreem 1mg/g 15g; PIRACETAM TFT kapsel 400mg N30 ja kapsel 400mg N60; PREMARIN kaetud tablett 0,625mg N28 ja kaetud tablett 0,625mg N3x28; PROTAPHANE NOVOLET süstesuspensioon 100TÜ 1ml 3ml N5; RAMIPRIL HCT ACTAVIS 2,5MG/12,5MG tablett 2,5/12,5mg N28 ja tablett 5/25mg N28; RAMIRACE tablett 2,5mg N30, tablett 2,5mg N98, tablett 5mg N30 ja tablett 5mg N98; RISPEN kaetud tablett 1mg N50, 2mg N50, 3mg N50 ja 4mg N50; RISPERIDON ACTAVIS 1 MG tablett 1mg N20; SERTRALIN NYCOMED 50MG tablett 50mg N30 ja 100mg N30; SYKLOFOSFAMID tablett 50 mg N100; ZYPREXA VELOTAB suus dispergeeruv tablett 5mg N28; TAMIFLU suukaudse suspensiooni pulber 12mg 1ml 75ml N1; TANATRIL tablett 5mg N30; TERBINAFIN HEXAL 125 MG TABLETID tablett 125mg N14; X-PREP suukaudne lahus 2mg 1ml 75ml N1; ISOMIL 400 g (laktoosivaba).

Nimetatud ravimipakendite väljaarvamine loetelust ei halvenda oluliselt ravimivalikut – sama toimeaine või toimega ravimid teistelt ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks.

Täpsema info saamiseks palume pöörduda Sotsiaalministeeriumisse.