1. oktoobrist 2008 jõustuvad järgmised kvartaalsed muudatused soodusravimite loetelus ja piirhindades

1. oktoobrist 2008 jõustuvad järgmised kvartaalsed muudatused soodusravimite loetelus ja piirhindades

23. septembril k. a allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused

Alates 1. oktoobrist 2008 lisandub soodusravimite loetellu viis 50% soodustusega ravimit, üks 75% ravim ja kaks 100% ravimit.

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgnevaid toimeaineid sisaldavad ravimid:
1) tsefuroksiim (antibakteriaalne ravim);
2) sumatriptaan (migreeniravim);
3) mirtasapiin (depressiooniravim);
4) venlafaksiin (depressiooniravim);
5) efavirens (antiretroviirusravim).

Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgnevat toimeainet sisaldav ravim:
nitrendipiin (kõrgvererõhutõve ravim).

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgnevaid toimeaineid sisaldavad ravimid:
1) anastrosool (rinnavähiravim);
2) kvetiapiin (psühhoosiravim).

Kõrgem soodusmäär laieneb järgmistele seni 50% soodustusega või soodustuseta ravimitele:
- metüülpolüetüleenglükool-beetaepoetiin (MIRCERA), väljakirjutamise tingimus 100% soodustuse korral: kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia raviks, ravimi väljakirjutamise õigus nefroloogil;
- sitagliptiin (JANUVIA), väljakirjutamise tingimus 75% soodustuse korral: II tüüpi diabeedi kolmikravis kombinatsioonis metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele;
- alendroonhappe ja kolekaltsiferooli kombinatsioonravim (FOSAVANCE), väljakirjutamise tingimus 75% soodustuse korral: raske osteoporoos (lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna, esinenud patoloogilise murd), ravimi esmase väljakirjutamise õigus reumatoloogil ja ortopeedil.
- esetimiib (EZETROL), väljakirjutamise tingimus 75% soodustuse korral: müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika ja aortokoronaarne šunteerimine) järgselt kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele on kolesterooli sisaldus veres 4,5 mmol/l või suurem, ravimi esmase väljakirjutamise õigus endokrinoloogil ja kardioloogil;
- amitriptüliini ja nortriptüliini sisaldavad ravimid, väljakirjutamise tingimus 75% soodustuse korral: krooniline neuropaatiline valu.

Tulenevalt uute odavamate ravimite lisandumisest soodusravimite loetellu kehtestatakse esmakordselt või muudetakse alates 1. oktoobrist 2008. a piirhindasid järgmiste ravimite gruppides:
1) anastrosool (rinnavähiravimid);
2) nitrendipiin (kõrgvererõhutõve ravimid);
3) kvetiapiin (psühhoosiravimid).

Piirhindade kehtestamine sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimitele, mida turustatakse enam kui ühe ravimitootja poolt, aitab otstarbekamalt kasutada Eesti Haigekassa poolt tehtavaid ravimikulutusi. Neis piirhinnagruppides, kuhu lisanduvad uued preparaadid, piirhinnad langevad, mis tähendab et teatud kindlate tootenimedega ravimite edasisel kasutamisel võib patsiendi omaosalus suureneda. Siiski ei saa omaosaluse suurenemist prognoosida, kuna reeglina langevad uute ravimite turuletulekul ka varem turul olnud ravimite hinnad. Samas on patsientidel võimalik samadel soodustingimustel kasutada sama toimeaine ja manustamisviisiga ning piirhinnast mitte kõrgema hinnaga ravimeid teistelt tootjatelt, mispuhul ei suurene ka patsiendi omaosaluse protsent ravimi eest tasumisel.

Ravimite loetelust arvatakse nende turustamise/müügiloa lõppemise tõttu välja 22 ravimipakendit:
ACETYLCYSTEIN NYCOMED 100 MG graanulid lahuse valmistamiseks 100 mg N20; CIPRAMIL 10 MG tablett 10 mg N14; CIPRAMIL 10 MG tablett 10 mg N28; DAKTARIN kreem 2%/g 15 g; DAKTARIN kreem 2%/g 30 g DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO modifitseeritud tablett 150 mg N10; DIFLUCAN 50 MG kapsel 50 mg N7; DIMEDROL tablett 50 mg tablett N10; FOSAVANCE 70 mg/70 mcg tablett N2; KLIMONORM tablett 2 mg N9/0,15 mg+2 mg N12; MINIDIAB tablett 5 mg N30; MOTILIUM tablett 10 mg N30; NORCOLUT tablett 5 mg N20; PARLODEL tablett 2,5 mg N30; PAROXAT kaetud tablett 20 mg N30; SPARTOCINE peroraalse lahuse graanulid 105 mg N30; ULCEX EC kapsel 20 mg N14; VOLMAX prolongeeritud tablett 4 mg N14; ISOPTIN RETARD retardtablett 240 mg N20; PERMAX tablett 0,05 mg N100; PERMAX tablett 0,25 mg N30; PERMAX tablett 1 mg N30.

Nimetatud ravimipakendite väljaarvamine loetelust ei halvenda oluliselt ravimivalikut – sama toimeaine või toimega ravimid teistelt ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks.

Täpsema info saamiseks palume pöörduda Sotsiaalministeeriumisse.