1. juulist jõustuvad muudatused Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade määrustes

19. juunil k. a allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused, mis jõustuvad alates 1. juulist 2012.

 

Esmakordselt:

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 100%:

 • toimeainet tafluprost sisaldava ravimiga TAFLOTAN silmatilgad, lahus 0,015mg/ml 0,3ml N30, millele kehtestatakse 100% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi esmase väljakirjutamise õigus oftalmoloogil glaukoomi raviks (H40-H42) juhul, kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale.
 • tobramütsiini sisaldava ravimiga TOBI PODHALER inhalatsioonipulber kõvakapslis 28mg N224, mille väljakirjutamistingimused on järgmised: ravimi väljakirjutamisõigus pulmonoloogil ja pediaatril Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise kopsuinfektsiooni supressiivseks raviks tsüstilise fibroosiga patsientidel (E84).

 Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 75%:

 • toimeainet linagliptiin sisaldava ravimiga TRAJENTA õhukese polümeerikattega tablett 5mg N30, mille väljakirjutamistingimused 75% soodusmäära korral on järgmised: : II tüüpi diabeedi (E11, E14) suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga või suukaudseks kaksikraviks metformiini või sulfonüüluurea preparaadiga juhul, kui ravi alustamine või jätkamine metformiini või sulfonüüluurea preparaadiga on meditsiiniliselt vastunäidustatud.

Muudetakse loetelus olevate ravimite väljakirjutamistingimusi:

 • muudetakse toimeainet perindopriil sisaldavate ravimite väljakirjutamise tingimusi – seni kehtinud 50% soodustusele lisatakse 75% soodusmäär kõrgvererõhutõve (I10-I13; I15) ja südamepuudulikkuse (I50) näidustusel.
 • lisatakse Eesti Haigekassa ravimite loetellu soodustusega 50% kantud toimeainele rilusool (ravim RILUTEK) 100% soodusmäär ravimi esmase väljakirjutamisõigusega neuroloogil amüotroofilise lateraalskleroosi (G12.2) näidustusel mehhaanilise ventilatsiooni vajaduseta patsientidele.
 • täpsustatakse toimeainet amlodipiin+atorvastatiin sisaldava ravimi DUPLECOR väljakirjutamistingimusi 75% soodusmäära korral järgmiselt: väljakirjutamisõigus kõrgvererõhutõve ja südame isheemiatõve raviks (I15, I10-I13, I20), kui samaaegselt on täidetud atorvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused.
 • muudetakse toimeaineid flukonasool, itrakonasool ja vorikonasool sisaldavate ravimite väljakirjutamistingimusi 100% soodusmäära korral järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks (B37 kandidiaas, B44 aspergilloos, B45 krüptokokoos, B48.2 alleskeriaas, B48.8 muud täpsustatud mükoosid).
 • ühtlustatakse toimeainele esetimiib kehtivaid tingimusi sarnaseks statiinidele kehtivate tingimustega. 75% soodusmäära korral kehtestatakse järgmised tingimused: „düslipideemia raviks patsientidel, kellel esineb südame isheemiatõbi või muude veresoonte ateroskleroos (I25, I63, I65, I66, I70.2), diabeet (E10-11, E13-14), südame- või neerukahjustusega raske hüpertensioon (I11, I12) või müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseerimisprotseduuri järgne seisund (I21-I22, Z45, Z95) kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust. Ravimi väljakirjutamisele 100% soodusmäära korral kehtestatakse järgmised tingimused: „düslipideemia raviks patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist (N18) kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust.
 • lisatakse toimeainele gabapentiin täiendavalt 100% soodusmäär järgmistel väljakirjutamise tingimustel (sarnaselt alternatiivsetele uue põlvkonna antiepileptilistele ravimitele): ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil epilepsia (G40) raviks, kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid.

 
Uued geneerilised ravimid, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud:

 • Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1)         donepesiil (Alzheimeri tõve ravim);

2)         levotsetirisiin (allergiavastane ravim);

3)         lornoksikaam (valuvastane ravim);

4)         sertraliin (depressiooniravim);

5)         torasemiid (kõrgvererõhutõve ravim);

6)         trimetasidiin (südame isheemiatõve ravi lisaravim).

 •  Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1)         alendroonhape (osteoporoosiravim);

2)         amlodipiin (kõrgvererõhutõve ravim);

3)         atorvastatiin (vere kolesteroolitaset alandav ravim);

4)         glimepiriid (suhkurtõve ravim);

5)         kaltsipotriool+beetametasoon (psoriaasiravim);

6)         losartaan (kõrgvererõhutõve ravim);

7)         montelukast (astmaravim);

8)         sitagliptiin (suhkurtõve ravim);

9)         imikute toitesegu (madala sünnikaalu korral kasutatav toitesegu)

10)       valsartaan

 Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1)         flukonasool (seeninfektsiooni vastane ravim);

2)         kvetiapiin (psühhoosivastane ravim);

3)         ibuprofeen (valuvastane ravim);

4)         letrosool (kasvajavastane ravim);

5)         levetiratsetaam (epilepsiaravim);

6)         mükofenoolhape (siirdamisjärgselt kasutatav ravim);

7)         olansapiin (psühhoosivastane ravim);

8)         sevelameer (neerupuudulikkuse ravim);

9)         toitained ilma fenüülalaniinita (fenüülketonuuria korral kasutatav toitesegu).

 

Hinnamuutusest või uute ravimite lisandumisest tulenevalt on arvutatud uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:

- lornoksikaam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on XEFO õhukese polümeerikattega tablett 4mg N20 (Nycomed SEFA AS) ja XEFO RAPID õhukese polümeerikattega tablett 8mg N20 (First Pharma OÜ).

- alendroonhape; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ALENOTOP tablett 70mg N4 ja ALENDRONIC ACID ACCORD 70MG tablett 70mg N4;

- amlodipiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on HIPRES tablett 5mg N30, HIPRES tablett 10mg N30, HIPRES tablett 5mg N60 ja HIPRES tablett 10mg N60;

- atorvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ATORVASTATIN BILLEV õhukese polümeerikattega tablett 10mg N60, ATORVASTATIN BILLEV õhukese polümeerikattega tablett 20mg N60 ja ATORVASTATIN BILLEV õhukese polümeerikattega tablett 40mg N60;

- donepesiil; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on YASNAL Q-TAB suus dispergeeruv tablett 5mg N28, YASNAL Q-TAB suus dispergeeruv tablett 10mg N28 ja YASNAL Q-TAB suus dispergeeruv tablett 10mg N84;

- flukonasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DIFLAZON kõvakapsel 150mg N1, FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE kõvakapsel 50mg N7, FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE kõvakapsel 150mg N1 ja FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE kõvakapsel 150mg N2;

- glimepiriid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on GLIMEPIRIDE ACCORD 1mg N30, GLIMEPIRIDE ACCORD 2mg N30, GLIMEPIRIDE ACCORD 3mg N30 ja GLIMEPIRIDE ACCORD 4mg N30;

- ibuprofeen; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on IBUPROFEN LANNACHER õhukese polümeerikattega tablett 600mg N100 ja IBUPROFEN LANNACHER õhukese polümeerikattega tablett 400mg N100;

- imikute toitesegu; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on APTAMIL PREMATIL pulber 400g ja FRISO PREMATURE pulber 400g;

- kvetiapiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on KVENTIAX õhukese polümeerikattega tablett 200mg N60, KVENTIAX õhukese polümeerikattega tablett 100mg N60 ja KVENTIAX õhukese polümeerikattega tablett 25mg N30 ning QUETIAPINE ACCORD toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 200mg N60, QUETIAPINE ACCORD toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 300mg N60 ja QUETIAPINE ACCORD toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 400mg N60;

- letrosool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LETROZOLE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N30 ja LETROZOLE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N28;

- levetiratsetaam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LEVETIRACETAM GSK 250mg õhukese polümeerikattega tablett 250mg N30, LEVETIRACETAM GSK 500mg õhukese polümeerikattega tablett 500mg N30 ja LEVETIRACETAM GSK 1000mg õhukese polümeerikattega tablett 1000mg N30;

- levotsetirisiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LEVOCETIRIZINE ACTAVIS tablett 5mg N28 ja CEZERA tablett 5mg N30;

- losartaan; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LOSARTAN ACCORD 50MG õhukese polümeerikattega tablett 50mg N28 ja LOSARTAN ACCORD 100MG õhukese polümeerikattega tablett 100mg N28;

- montelukast; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MONTELUKAST ORION närimistablett 4mg N28, MONTELUKAST ORION närimistablett 5mg N28 ja MONTELUKAST ORION tablett 10mg N28;

- mükofenoolhape; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CELLCEPT kõvakapsel 250mg N100, CELLCEPT õhukese polümeerikattega tablett 500mg N50 ja MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 500mg N50;

- olansapiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on OLANZAPINE ORION 5MG suus dispergeeruv tablett 5mg N28, OLANZAPINE ORION 10MG suus dispergeeruv tablett 10mg N28, OLANZAPINE ORION 15MG suus dispergeeruv tablett 15mg N28, KOZYLEX suus dispergeeruv tablett 5mg N28, KOZYLEX suus dispergeeruv tablett 10mg N28, KOZYLEX suus dispergeeruv tablett 15mg N28, LAZAPIX õhukese polümeerikattega tablett 5mg N28, LAZAPIX õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28 ja LAZAPIX õhukese polümeerikattega tablett 15mg N28;

- sertraliin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on SERTRALIN ACTAVIS 50 MG õhukese polümeerikattega tablett 50mg N28 ja SERTRALIN ACTAVIS 100 MG õhukese polümeerikattega tablett 100mg N28;

- toitained ilma fenüülalaniinita; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on XP MAXAMAID (ORANGE FLAVOURED) pulber 500g N4, XP MAXAMAID (UNFLAVOURED) pulber 500g N4 ja PKU SQUEEZIE 85g manustamisvalmis toitainesegu  N30;

- torasemiid (15mg); ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TORASEMIDE TEVA tablett 5mg N30, TORASEMIDE TEVA tablett 10mg N30 ja TORASEMIDE HEXAL tablett 10mg N30;

- trimetasidiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TRIMETAZIDINE ACTAVIS toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 35mg N60 ja TRIMETAZIDINE TEVA toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 35mg N60;

- valsartaan; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on SUVARTAR 80 MG õhukese polümeerikattega tablett 80mg N28, SUVARTAR 160 MG õhukese polümeerikattega tablett 160mg N28, VALSACOR õhukese polümeerikattega tablett 320mg N28 ja SUVARTAR 320MG õhukese polümeerikattega tablett 320mg N28;

- doksasosiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DOXALFA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 4mg N28 ja DOXAZOSIN TEVA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 4mg N30;

- hüdroksüklorokviin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on  PLAQUENIL õhukese polümeerikattega tablett 200mg N60 (First Pharma);

- klaritromütsiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on KLERIMED 250MG tablett 250mg N14 ja KLERIMED 500MG tablett 500mg N14;

- latanoprost; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LATANOPROST-RATIOPHARM silmatilgad 50mcg/ml 2,5ml N1 ja UNILAT silmatilgad 50mcg/ml 2,5ml N1;

- raud; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on FERRUM LEK siirup 10mg Fe/ml 100ml N1;

- temosolomiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TEMOZOLOMIDE TEVA kõvakapsel 20mg N5, TEMOZOLOMIDE TEVA kõvakapsel 100mg N5 ja TEMOZOLOMIDE TEVA kõvakapsel 250mg N5.

 

Soodustuselt arvatakse välja järgmised ravimpreparaadid, tingituna müügilubade aegumisest või turustamise lõpetamisest:

ABILIFY tablett 10mg N28

DHC CONTINUS  90 mg N10

BONEFOS kapsel 400mg N30

CEFZIL graanulid 50mg/ml 60ml N1

DAIVONEX lahus 50mcg/ml 60ml

DURACEF kapsel 250mg N12

DURACEF graanulid 50mg/ml 60ml N1

ELMETACIN SPRAY lahus 8mg/ml 50ml N1

LENDRATE tablett 70 mg N4

ORONAZOL tablett  200mg N20

RALENOST 70 MG tablett 70mg N4
 

Täiendav teave on sotsiaalministeeriumi kodulehel.