1. juulist 2009 jõustuvad järgmised kvartaalsed muudatused soodusravimite loetelus ja piirhindades

19. juunil 2009. a allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused.

Alates 1. juulist 2009. a lisandub soodusravimite loetellu kuus 50% soodustusega ravimit, kolm 75% soodustusega ravimit ja kuus 100% soodustusega ravimit.

Olulisemad muudatused on järgmised:

- lisatakse toimeainet sunitiniib sisaldavad ravimpreparaadid nimetusega Sutent. Ravimi väljakirjutamise tingimused 100% soodusmäära rakendumiseks on järgmised: ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV st heledarakuline neeru kartsinoom (C64), patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena.

- täiendatakse ravimi Roferon- A (interferoon alfa ) väljakirjutamise tingimusi soodustuse protsendi 100 korral järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil naha pahaloomulise melanoomi (C43) adjuvantraviks AJCC II staadiumi korral pärast kasvaja kirurgilist resektsiooni.

- täiendatakse  toimeaineid alfaepoetiin, alfadarbepoetiin, beetaepoetiin ja metoksü-polüetüleenglükool-beetaepoetiin sisaldavate ravimite väljakirjutamise tingimusi soodustuse protsendi 100 korral, lisades kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia (D63) näidustusele organtransplantatsiooni järgse seisundi (T86) näidustuse, ravimi väljakirjutamise õigusega nefroloogil ja uroloogil.

- muudetakse toimeaineid beklometasoon, budesoniid, fenoterool ja salbutamool sisaldavate ravimite väljakirjutamise tingimusi soodustuse protsendi 75 korral, kaotades täiendavad väljakirjutamise piirangud bronhiaalastma (J45) näidustusel.

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:
       1) tsetirisiin (allergiaravim);
       2) venlafaksiin (meeleoluhäirete ravim);
       3) alfusosiin (eesnäärme healoomulise suurenemise vastane ravim);
       4) dihüdrokodeiin (valuvastane ravim);
       5) meloksikaam (valuvastane ravim);
       6) nebivolool (kõrgvererõhutõve ravim).

Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:
       1) risedroonhape (osteoporoosiravim);
       2) metüülprednisoloon (dermatooside ravim);
       3) montelukast (astmaravim).

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:
      1) morfiin (valuvastane ravim);
      2) latanoprost/timolool (glaukoomiravim);
      3) topiramaat (epilepsiaravim);
      4) levodopa/karbidopa/entakapoon (Parkinsoni tõve ravim);
      5) beeta-1b-interferoon (hulgiskleroosi ravim).

Tulenevalt uute, teiste tootjate poolt turustatavate ravimite lisamisest soodusravimite loetellu või soodusravimite loetellu kantud ravimite hindade muutmisest või ravimite turustamise lõpetamisest kehtestatakse esmakordselt või muudetakse piirhindasid järgmiste ravimite gruppides:
1) montelukast (astmaravim);
2) risedroonhape (osteoporoosiravim);
3) topiramaat (epilepsiaravim);
4) atorvastatiin (kolesteroolitaset alandav ravim);
5) glimepiriid (suhkurtõve ravim);
6) ondansetroon (iiveldus- ja oksendamisvastane ravim);
7) mükofenoolhape (siirdamisjärgselt äratõukereaktsiooni vähendav ravim);
8) beeta-1b-interferoon (hulgiskleroosi ravim).

Ravimite loetelust arvatakse nende turustamise/müügiloa lõppemise tõttu välja 27 ravimipakendit:
ACETERIN 10 MG/ML  suukaudsed tilgad, lahus 10 mg/ml 10 ml N1; ACIC 800 MG TABLETID tablett 800 mg N35;  ARTHROTEC tablett  50mg+0,2mg N20; BURANA tablett  400mg N30; CAPTOHEXAL 12,5 tablett  12,5mg N20; CIPRAMIL 20 MG tablett 20 mg N14; CIPRAMIL 20 MG tablett 20 mg N100; CIRAL 60 tablett 60 mg N14; CO-RAMICOR 5+25 tablett 5 mg+25 mg N100; CO-RAMICOR 2,5+12,5 tablett 2,5 mg+12,5 mg N100; CURAM 312,5 MG/5ML pulber suspensiooniks  50mg+12,5mg/ml 60ml; EDRONAX tablett  4mg N20; ENAHEXAL COMP 20/6 tablett 20/6mg N30; GLIMEPIRID ACTAVIS tablett 1mg N30; GLIMEPIRID ACTAVIS tablett 2mg N30; GLIMEPIRID ACTAVIS tablett 3mg N30; GLIMEPIRID ACTAVIS tablett 4mg N30; KETONAL toimeainet prolongeeritult vabastav kapsel 200 mg N20; LANTUS süstelahus 100TÜ/ml 3ml Optiset N5;  L-THYROXHEXAL 50 mcg N100; MSI 10 MG MUNDIPHARMA süstelahus 10mg/ml 1ml N10; MSI 20 MG MUNDIPHARMA süstelahus 20mg/ml 1ml N10;  NO – SPA tablett 40mg N20; RAMIPRIL ACTAVIS 2,5 MG tablett 2,5mg N28; RAMIPRIL ACTAVIS 2,5 MG tablett 2,5mg N98; RECOXA 15 tablett 15 mg N10; RECOXA 7,5 tablett 7,5 mg N10; RISPERIDON SANDOZ õhukese polümeerikilega kaetud tablett 2 mg N60; RISPERIDON SANDOZ õhukese polümeerikilega kaetud tablett 3 mg N60; RISPERIDON SANDOZ õhukese polümeerikilega kaetud tablett 4 mg N60; TRAMUNDIN RETARD prolongeeritud tablett 100 mg N10; TRAMUNDIN RETARD prolongeeritud tablett 100 mg N20; TRAMUNDIN RETARD prolongeeritud tablett 100 mg N30; TRAMUNDIN RETARD prolongeeritud tablett 100 mg N50. 

Nimetatud ravimipakendite väljaarvamine loetelust ei halvenda oluliselt ravimivalikut – sama toimeainega ravimid teistelt ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks.

Täpsema info saamiseks palume pöörduda Sotsiaalministeeriumisse.