1. juulist 2008 jõustuvad järgmised kvartaalsed muudatused soodusravimite loetelus ja piirhindades

19. juunil k. a allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused

Alates 1. juulist 2008 lisandub 50% soodustatavate ravimite loetellu üksteist, soodustuse protsendiga 75 neli ja soodustuse protsendiga 100 kolm ravimit. Tegemist on toimeainetega, mis on olnud kättesaadavad ka varem, lisanduvad uued odavamad ravimid teistelt tootjatelt.

Lisaks laiendatakse vere kolesteroolisisaldust langetavate ja obstruktiivsete kopsuhaiguste ravis kasutatavate ravimite kõrgema soodusmääraga väljakirjutamise tingimusi ning tõstetakse soodusmäära uutel diabeedi- ja ortopeediliste operatsioonide järgselt kasutatavatel ravimitel.

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgnevaid toimeaineid sisaldavad ravimid:

1) asitromütsiin (antibakteriaalne ravim);
2) bikalutamiid (eesnäärmevähi ravim);
3) doksasosiin (kõrgvererõhutõve ja eesnäärme healoomulise suurenemise ravim);
4) tamsulosiin (eesnäärme healoomulise suurenemise ravim).
5) levotsetirisiin (allergiaravim);
6) meloksikaam (valu- ja põletikuvastane ravim);
7) indapamiid (kõrgvererõhutõve ravim);
8) nebivolool (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);
9) perindopriil (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);
10) perindopriil+indapamiid (kõrgvererõhutõve ravim);
11) pantoprasool (reflukshaiguse, mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandtõve ravim).

Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgnevaid toimeaineid sisaldavad ravimid:

1) atorvastatiin (vere kolesteroolisisaldust vähendav ravim);
2) gliklasiid (suhkurtõve ravim);
3) metformiin (suhkurtõve ravim);
4) metoprolool (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgnevaid toimeaineid sisaldavad ravimid:

1) granisetroon (iiveldus- ja oksendamisvastane ravim);
2) interferoon beeta-1b (hulgiskleroosi ravim);
3) olansapiin(psühhoosiravim).

Tulenevalt uute ravimite lisandumisest soodusravimite loetellu kehtestatakse esmakordselt või muudetakse alates 1. juulist 2008 piirhindasid järgmistes toimeainegruppides:

1) atorvastatiin (vere kolesteroolisisaldust vähendav ravim);
2) pravastatiin (vere kolesteroolisisaldust vähendav ravim);
3) simvastatiin (vere kolesteroolisisaldust vähendav ravim);
4) formoterool (astma ja kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravim);
5) metformiin (suhkurtõve ravim);
6) glipisiid (suhkurtõve ravim);
7) metoprolool (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim)
8) verapamiil (kõrgvererõhutõve ja stenokardiaravim).
9) granisetroon (iiveldus- ja oksendamisvastane ravim);
10) olansapiin (psühhoosiravim).

Piirhindade kehtestamine sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimitele, mida turustatakse enam kui ühe ravimitootja poolt, aitab otstarbekamalt kasutada Eesti Haigekassa poolt tehtavaid ravimikulutusi. Neis piirhinnagruppides, kuhu lisanduvad uued preparaadid, piirhinnad langevad, mis tähendab et teatud kindlate tootenimedega ravimite edasisel kasutamisel võib patsiendi omaosalus suureneda. Siiski ei saa omaosaluse suurenemist prognoosida, kuna reeglina langevad uute ravimite turuletulekul ka varem turul olnud ravimite hinnad. Samas on patsientidel võimalik samadel soodustingimustel kasutada sama toimeaine ja manustamisviisiga ning piirhinnast mitte kõrgema hinnaga ravimeid teistelt tootjatelt, mispuhul ei suurene ka patsiendi omaosaluse protsent ravimi eest tasumisel.

Ravimite loetelust arvatakse nende turustamise/müügiloa lõppemise tõttu välja 22 ravimipakendit: BETAFERON injektsioonisubstants 9600000TÜ N15+lahusti N15 (interferoon beeta-1b); BICALUTAMIDE-TEVA tablett 50 mg N30 (bikalutamiid); GLUCADOL kaetud tablett 500 mg N120 (glükoosamiin); LAMOTRIGIN SANDOZ 25 MG DISPERGEERITAV TABLETT N30 (lamotrigiin); LAMOTRIGIN SANDOZ 50 MG DISPERGEERITAV TABLETT N30 (lamotrigiin); LAMOTRIGIN SANDOZ 100 MG DISPERGEERITAV TABLETT N30 (lamotrigiin); LAMOTRIGIN SANDOZ 200 MG DISPERGEERITAV TABLETT N30 (lamotrigiin); LAMOTRIGIN HEXAL 25 MG TABLETID N30 (lamotrigiin); LAMOTRIGIN HEXAL 50 MG TABLETID N30 (lamotrigiin); LAMOTRIGIN HEXAL 100 MG TABLETID N30 (lamotrigiin); LAMOTRIGIN HEXAL 200 MG TABLETID N30 (lamotrigiin); MXL 90 MG kapsel 90 mg N28 (morfiin); NUTRI JUNIOR 400 g (imikute toitesegu); PIRAMIL 10 tabletid 10 mg N28 (ramipriil); PIRAMIL 10 tabletid 10 mg N30 (ramipriil); PIRAMIL 2,5 tabletid 2,5 mg N28 (ramipriil); PIRAMIL 2,5 tabletid 2,5 mg N30 (ramipriil); PIRAMIL 2,5 tabletid 2,5 mg N100 (ramipriil); PIRAMIL 5 tabletid 5 mg N28 (ramipriil); PIRAMIL 5 tabletid 5 mg N30 (ramipriil); PIRAMIL 5 tabletid 5 mg N100 (ramipriil); SUMAMED FORTE suspensioonigraanulid 40mg/ml 20 ml.

Nimetatud ravimipakendite väljaarvamine loetelust ei halvenda kitsenda ravimivalikut – sama toimeaine või toimega ravimid teistelt ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks. Piirhinnagruppides, kus preparaadid välja arvatakse, reeglina piirhinnad tõusevad (vastavalt reaalsele olukorrale) ja patsiendi jaoks see omaosaluse suurenemist kaasa ei too.

Lisaks korrigeeritakse ravimi RAMICOR pakendite ravimikoode.

Lisaks määruse eelnõus toodule:
- laiendatakse vere kõrget kolesteroolisisaldust vähendavate toimeaineid atorvastatiin, fluvastatiin, pravastatiin, rosuvastatiin, simvastatiin sisaldavate ravimite väljakirjutamise tingimusi 75/90% soodustuse korral järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus (kõigil arstidel) primaarse hüperkolesteroleemia näidustusel, kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l ning diabeedi esinemisel, müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika ja aortokoronaarne šunteerimine) järgselt, kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem;

- tõstetakse soodusmäära 75/90%-le II tüüpi diabeedi ravimitel rosiglitasoonil ja pioglitasoonil (AVANDIA, AVANDAMET, ACTOS), kasutamiseks kolmikravis kombinatsioonis metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele;

- laiendatakse väljakirjutamise tingimusi 75/90% soodustusega tromboosiravimil enoksapariin (CLEXANE): alates 1. juulist saab seda ravimit välja kirjutada ka tromboosi ja trombemboolia profülaktikaks kõrge riskiga ortopeediliste operatsioonide järgselt (kuni 30 päevaks);

- laiendatakse 75/90% soodustusega väljakirjutamise tingimusi obstruktiivsete kopsuhaiguste puhul kasutataval toimeaineid salmeterool ja flutikasoon sisaldaval ravimil (SERETIDE): alates 1. juulist saab seda ravimit lisaks astmale välja kirjutada ka kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse näidustusel, ravimi väljakirjutamise õigusega pulmonoloogil  vastavalt GOLD 2006. a ravijuhisele III-IV staadiumi haigusega patsientidele, kellel on esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist viimase 3 aasta jooksul.

Täpsema info saamiseks palume pöörduda Sotsiaalministeeriumisse.