1. jaanuarist kehtima hakkavad Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhinnad

14. detsembril k. a allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused.

Alates järgmise aasta 1. jaanuarist lisandub ravimite loetellu soodustuse protsendiga 50 neli, soodustuse protsendiga 75 üksteist ja soodustuse protsendiga 100 seitse ravimit. Piirhinnad muutuvad 13 ravimigrupis.
Olulisemateks muudatusteks on innovatiivse neeruvähi ravimi sorafeniibi (NEXAVAR) ja hulgiskleroosi ravimi glatirameeri (COPAXONE) kättesaadavuse võimaldamine patsientidele 100% soodustusega.
Lisaks suurendatakse soodusmäära mitmetel teistel ravimitel: aterotrombootiliste tüsistuste ravimil klopidrogeelil (PLAVIX), suhkurtõve ravimil insuliinglulisiinil (APIDRA), kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravimil losartaanil (LOZAP, LOZAP H) ning osteoporoosiravimil risedroonhappel (ACTONEL, RISENDROS).


Soodusravimite loetelu muudatustest täpsemalt:

Soodustuse protsendiga 50 täiendatakse ravimite loetelu järgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

1) bisoprolool (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);

2) bemipariin (tromboosivastane ravim);

3) bupropioon (depressiooniravim);

4) metronidasool (põletikuvastane ravim).


Toimeainet bupropioon sisaldavate ravimite väljakirjutamine 50% soodustusega piiratakse selle neile ravimitele kehtiva depressiooni näidustusega


Soodustuse protsendiga 75 täiendatakse ravimite loetelu järgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

1) atorvastatiin (vere kolesteroolisisaldust vähendav ravim);

2) budesoniid (astmaravim);

3) glimepiriid (suhkurtõve ravim);

4) imikute toitesegu (madala sünnikaalu jm toitumushäirete korral);

5) klopidrogeel (aterotrombootiliste tüsistuste ravim)

6) losartaan (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim)

7) losartaan+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ravim);

8) metformiin (suhkurtõve ravim);

9) metoprolool (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);

10) omeprasool (seedetrakti haavandtõve ravim);

11) risedroonhape (osteoporoosiravim).


Soodustuse protsendiga 100 täiendatakse ravimite loetelu järgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

1) glatirameer (hulgiskleroosi ravim);

2) insuliinglargiin (suhkurtõve ravim);

3) insuliinglulisiin (suhkurtõve ravim);

4) kvetiapiin (psüühikahäirete ravim);

5) latanoprost (glaukoomiravim)

6) sorafeniib (neeruvähi ravim);

7) valproehape (epilepsiaravim).

Eeltoodutest esmakordselt kehtestub

-          50% soodusmäär: bemipariinile (ZIBOR, tromboosivastane ravim);

-          75% soodusmäär: klopidrogeelile (PLAVIX, aterotrombootiliste tüsistuste ravim), losartaanile (LOZAP 50, kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim), losartaan+hüdroklorotiasiid kombinatsioonravimile (LOZAP H, kõrgvererõhutõve ravim) ning risedroonhappele (ACTONEL 35 MG OAW, RISENDROS, osteoporoosiravimid);

-          100% soodusmäär: insuliinglulisiinile (APIDRA, suhkurtõve ravim), glatirameerile (COPAXONE (hulgiskleroosi ravim), sorafeniibile (NEXAVAR, neeruvähi ravim).


1. jaanuarist 2008 muutuvad piirhinnad järgmistes toimeainegruppides, tingituna uute ravimite lisandumisest, ravimihindade tõusmisest või langemisest:

1) amlodipiin (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim),

2) atorvastatiin (vere kolesteroolisisaldust vähendav ravim);

3) diklofenak (valuvaigistav ja põletikuvastane ravim);

4) diklofenak, pikendatud toimekestusega (valuvaigistav ja põletikuvastane ravim);

5) doksütsükliin (mikroobivastane ravim);

6) glimepiriid (suhkurtõve ravim);

7) metformiin (suhkurtõve ravim);

8) metoprolool (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);

9) morfiin (valuvaigistav ravim);

10) omeprasool (seedetrakti haavandtõve ravim);

11) topiramaat (epilepsiaravim);

12) trimetoprim+sulfametoksasool (antimikroobne ravim);

13) valproehape (epilepsiaravim).

Esmakordselt kehtestuvad piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:

1) imikute toitesegu (allergiliste toitumushäirete puhuks);

2) kvetiapiin (psüühikahäirete ravim);

3) latanoprost (glaukoomiravim);

4) risedroonhape (osteoporoosiravim).


Ravimite piirhinnad vaadatakse üle igas kvartalis, kuna turule tuleb uusi ravimeid. Nende inimeste jaoks, kes eelistavad kindla tootenimega ravimit, võib omaosalus seetõttu mõningal määral suureneda.

Ravimite loetelust arvatakse välja 24 ravimipakendit (ACTRAPID PENFILL süstelahus, APO-TICLOPIDINE tablett, APO-SULFATRIM tablett [N40], BONVIVA tablett [N3], HUMATROPE injektsioonisubstants, KLIMODIEN tablett, LAMICTAL tablett, NENATAL, PULMICORT inhalatsiooniaerosool 50 mcg/annuses 200 annust, REBETOL kapsel [N168, N84], SAIZEN 8 MG CLICK.EASY injektsioonisubstants (N5), SALOFALK 250 tablett ja suposiit, SALOFALK 500 tablett [N100], suposiit [N30], SPARTOCINE tablett). Nende ravimite väljaarvamine loetelust ei halvenda ega kitsenda ravimivalikut – neid pole ka seni järjepidevalt turustatud ning sama toimeaine või toimega ravimid jäävad endiselt soodushinnaga turule.

Erinevused eelnõudega võrreldes:

 - alates 1. jaanuarist 2007 kehtib  75% soodustus kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravimitele losartaanile (LOZAP 50) ja losartaan+hüdroklorotiasiidile (LOZAP H) 

- 1. jaanuarist 2007 saab 100%-lise soodustusega välja kirjutada neeruvähi ravimit sorafeniibi (NEXAVAR) ja hulgiskleroosi raviks ettenähtud glatirameeri (COPAXONE)

- 1. jaanuarist 2007 arvatakse ravimite loetelust välja ka SAIZEN 8 MG CLICK.EASY injektsioonisubstants (N5)

- 1. jaanuarist 2007 ei arvutata piirhindasid budesoniidi sisaldavatele astmaaerosoolidele; samas arvutatakse esmakordselt piirhinnad samaväärse koostisega, allergiliste toitumushäirete korral kasutatavatele imikute toitesegudele

- uued piirhinnad arvutatakse järgmistes toimeainegruppides: diklofenak, diklofenak pikendatud toimekestvusega, tingituna ravimihindade tõusmisest (valuvaigistav ja põletikuvastane ravim) ja topiramaat, tingituna ravimihindade langemisest (epilepsiaravim).

 

Täpsema teabe vajadusel palume pöörduda Sotsiaalministeeriumisse.