1. jaanuarist 2010 rakendatav 15%-line omaosalus statsionaarses hooldusravis võimaldab suurendada hooldusravi kättesaadavust

Alates 1. jaanuarist 2010 rakendatakse statsionaarses hooldusravis omaosalust 15%. Patsiendi poolt tasutav osa on ligikaudu 95 krooni ühe voodipäeva kohta, seega 2850 krooni kuus. Haigekassa maksab ühe hooldusravi päeva eest raviasutusele ligikaudu 538 krooni, kuus seega ca 16 140 krooni.

Hooldusravis omaosaluse kehtestamine on päevakorras olnud mitmeid aastaid. 2004. aastast heaks kiidetud Eesti hooldusravivõrgu arengukavas kuni aastani 2015 plaaniti hooldusravis omaosalust kehtestada juba aastast 2007. Arengukavas on oluliseks peetud uue rahastamisskeemi leidmist, kuhu oleks kaasatud mitmed osapooled, sest ainult ravikindlustuse vahenditest rahastatuna ei ole võimalik jõuda seatud eesmärkide täitmiseni: parandada hooldusravi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, pakkuda mitmekülgsemaid hooldusravi teenuseid ja tagada ravikindlustuse vahendite sihipärane kasutamine. Statsionaarse hooldusravi kõrval peetakse oluliseks koduõendusabi teenuste arendamist.

2010. aastal võimaldab 15%-lise omaosaluse kehtestamine statsionaarses hooldusravis tõsta haigekassa poolt ostetavate ravijuhtude arvu 2009. aastaga võrreldes ligikaudu 13% võrra  ja lisaks pakkuda ambulatoorse hooldusravina koduõendusteenust 14% rohkem.

Lugupidamisega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 53478949
evelin.koppel [at] haigekassa.ee