1. jaanuarist 2010 jõustuvad järgmised kvartaalsed muudatused soodusravimite loetelus ja piirhindades

17. detsembril 2009. a allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused.

Alates 1. jaanuarist 2010. a lisandub soodusravimite loetellu viis 50% soodustusega ravimit, kümme 75% soodustusega ravimit ja kuus 100% soodustusega ravimit.

Esmakordselt:

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 100%:
-     toimeainet ziprasidoon sisaldava ravimiga ZELDOX, ravimi väljakirjutamise õigusega psühhiaatril skisofreenia spektri psühhooside (F20-F29) raviks juhul, kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid.

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 75%:
- toimeaineid formoterool ja beklometasoon sisaldava ravimiga FOSTER , ravimi esmase väljakirjutamise õigusega pulmonoloogil ja pediaatril bronhiaalastma (J45) näidustusel
- toimeainet lantaan sisaldava ravimiga FOSRENOL, ravimi väljakirjutamise õigusega nefroloogil ja pediaatril kroonilise neerupuudulikkuse (N18) näidustusel juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l).
- toimeainet sevelameer sisaldava ravimiga RENAGEL, ravimi väljakirjutamise õigusega nefroloogil ja pediaatril kroonilise neerupuudulikkuse (N18) näidustusel juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l).

Laiendatakse ravimi väljakirjutamise tingimusi ravimite loetelus soodustusega 75%:
- toimeainet klopidogreel sisaldavatel ravimitel (PLAVIX, TROMBEX, CLOPIMEF, CLOPIDOGREL-RATIOPHARM, ZYLLT), ravimi väljakirjutamise õigusega kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika (Z45) järgselt.

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:
1) amiloriid+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ja tursete ravim);
2) asitromütsiin (antibakteriaalne ravim);
3) estsitalopraam (depressiooni ja ärevushäirete ravim);
4) tsefuroksiim (antibakteriaalne ravim);
5) tsüproteroon/östrogeen (raseduse vältimiseks).

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 75 täiendatakse sotsiaalministri käskkirjade alusel järgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimpreparaatidega:
1) atorvastatiin (vere kolesteroolisisaldust langetav ravim);
2) karvedilool (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);
3) nitrendipiin (kõrgvererõhutõve ravim);
4) klopidogreel (tromboosivastane ravim);
5) montelukast (astma ravim);
6) omeprasool (peptilise haavandi ja reflukshaiguse ravim);
7) ranitidiin (peptilise haavandi ja reflukshaiguse ravim).

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:
1) anastrosool (rinnavähi ravim);
2) kvetiapiin (psühhoosiravim);
3) lamotrigiin (epilepsiaravim);
4) lispro-insuliin (suhkurtõve ravim);
5) pramipeksool (Parkinsoni tõve ravim).

Ravimite piirhinnad kehtestatakse esmakordselt järgmisele toimeainegrupile:
- klopidogreel; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on CLOPIDOGREL-RATIOPHARM 75 MG tablett 75mg N28 ja ZYLLT tablett 75mg N28.

Ravimite piirhinnad muutuvad järgmistes toimeainegruppides:
1) anastrosool; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ANASTROZOLE ACTAVIS tablett 1mg N28 ja MAMMOZOLE tablett 1mg N28;
2) atorvastatiin; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ATORVASTATIN POLPHARMA tablett 20mg N30 ja ATORVASTATIN ACTAVIS tablett 40mg N30;
3) bikalutamiid; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on BICALUTAMID ACTAVIS tablett 150mg N28 ja BICALUTAMIDE-TEVA tablett 50mg N28.
4) diltiaseem; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ALTIAZEM RR retardkapsel 180mg N20 ja DILTIAZEM LANNACHER prolongeeritud tablett 180mg N30;
5) felodipiin; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on PRESID retardtablett 10mg N30 ja PRESID retardtablett 5mg N30;
6) isosorbiiddinitraat; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ISDN-RATIOPHARM 20 retardkapsel 20mg N50 ja ISDN-RATIOPHARM 40 RETARDKAPSELN retardkapsel 40mg N50;
7) karvedilool; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on AVEDOL tablett 25mg N30 ja CARVEDILOL GENERICON 25 MG tablett 25mg N30;
8) kvetiapiin; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on SEROQUEL XR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 50mg N28, SEROQUEL XR toimeainet proloneeritult vabastav tablett 200mg N28, SEROQUEL XR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett300 mg N28, SEROQUEL XR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 400mg  N28 ja HEDONIN tablett 200mg N60;
9) latanoprost; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on GLAUMAX silmatilgad 50µg/ml 2,5ml N1 ja LATANOPROST-RATIOPHARM silmatilgad 50µg/ml 2,5ml N1;
10) montelukast; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on MONTELUKAST-RATIOPHARM tablett 10mg N28, MONTELUKAST-RATIOPHARM närimistablett 5mg N28 ja MONKASTA tablett 10mg N28;
11) mükofenoolhape; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on MYCOPHENOLATE MOFETIL SANDOZ 500 MG tablett 500mg N50, MYFENAX kapsel 250mg N100 ja MYFENAX tablett 500mg N50;
12) nitrendipiin; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on NITRESAN 10 MG tablett 10mg N50 ja NITRESAN 20 MG tablett 20mg N50;
13) omeprasool; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ULTOP 20 MG kapsel 20mg N14 ja OMEP kapsel 40mg N30;
14) pramipeksool; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on EZAPREV 0,088 MG tablett 0,088mg N30, EZAPREV 0,18 MG tablett 0,18mg N30 ja EZAPREV 0,9 MG tablett 0,9mg N100;
15) ranitidiin; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ZANTAC tablett 150mg N60 ja RANISAN 150 MG tablett 150mg N60;
16) tsüklosporiin; odavaimad ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on EQUORAL 100 MG kapsel 100mg N50, EQUORAL 25 MG kapsel 25mg N50 ja EQUORAL 50 MG kapsel 50mg N50.

Seoses uute odavamate ravimpreparaatide lisamisega soodusravimite loetellu või olemasolevate ravimpreparaatide odavnemisega langevad teiste samasse piirhinnagruppi kantud ravimite piirhinnad. See tähendab, et teatud kindlate ravimite edasisel kasutamisel võib patsiendi omaosalus suureneda. Siiski ei saa omaosaluse suurenemist prognoosida, kuna tavapäraselt langevad uute ravimite turuletulekul konkurentsi suurenedes ka varem turul olnud ravimite hinnad. Samuti on patsientidel võimalik samadel soodustingimustel kasutada sama toimeaine ja manustamisviisiga piirhinnast mitte kõrgema hinnaga ravimeid teistelt tootjatelt, mispuhul jääb patsiendi omaosalus ravimi eest tasumisel minimaalseks (50 krooni või 20 krooni retsepti kohta, vastavalt sellele, kas ravim on välja kirjutatud 50% või kõrgema soodusmääraga). Mainitud odavamate preparaatide nimetused on ka eespool välja toodud.

Ravimite loetelust arvatakse nende turustamise/müügiloa lõppemise tõttu välja 26 ravimipakendit:
ATIMOS inhaleeritav aerosool, lahus 12 mcg/annuses 100 annust N1; COXTRAL tablett 100mg N10; INFLAMAC 50 gastroresistentne kõvakapsel 50mg N100; INFLAMAC 50 gastroresistentne kõvakapsel 50mg N20; INFLAMAC 75 SR toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 75mg N60; INFLAMAC 75 SR toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 75mg N20; LAMICTAL 200 MG dispergeeruv tablett 200mg N30; LAMORIN 25 MG DISPERSIBLE TABLETS dispergeeruv tablett 25 mg N30; LAMORIN 50 MG DISPERSIBLE TABLETS dispergeeruv tablett 50 mg N30; LAMORIN 100 MG DISPERSIBLE TABLETS dispergeeruv tablett 100 mg N30; LAMEPIL 25 MG tablett 25 mg N30; LAMEPIL 100 MG tablett 100 mg N30; REMINYL õhukese polümeerikattega tablett 12mg 56TK; REMINYL suukaudne lahus 4mg 1ml 100ml 1TK; ONDANSETRON SANDOZ tablett 8 mg N10; MXL kapsel 30mg N28; SANDOSTATIN LAR injektsioonisubstants 10mg viaal+2 ml lahustit N1; SANDOSTATIN LAR injektsioonisubstants 20mg viaal+2ml lahustit N1; SANDOSTATIN süstelahus  0,1mg/ml amp 1ml N5; TAMSULOSIN SANDOZ toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel 0,4mg N30; TIBERAL õhukese polümeerikattega tablett 500mg N10; WELLBUTRIN SR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 150mg N60; WELLBUTRIN SR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 150mg N30; ZELDOX kapslid 20 mg N30; ZELDOX kapslid 40 mg N30; ZELDOX kapslid 60 mg N30; ZELDOX kapslid 80 mg N30.

Nimetatud ravimipakendite väljaarvamine loetelust ei halvenda oluliselt ravimivalikut – sama toimeaine või toimega ravimid teistelt ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks.

Täpsema info saamiseks palume pöörduda Sotsiaalministeeriumisse.