1. jaanuarist 2009 jõustuvad järgmised kvartaalsed muudatused soodusravimite loetelus, piirhindades ja hinnakokkulepetes

23. detsembril k. a allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused. Juhime Teie tähelepanu 1. jaanuarist jõustuvate ravimite piirhindade tehnilistele parandustele, mis edastatud ka e-õigusesse 31.12.2008.

Alates 1. jaanuarist 2009. a lisandub soodusravimite loetellu viis 50% soodustusega ravimit, viis 75% soodustusega ravimit ja kolm 100% soodustusega ravimit.

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:
1) paroksetiin (depressiooni ja ärevushäirete ravim);
2) venlafaksiin (depressiooni ja ärevushäirete ravim);
3) tolterodiin (uriinipidamatuse ravim);
4) klaritromütsiin (antibakteriaalne ravim);
5) nebivolool (kõrgvererõhutõve ravim).

Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:
1) amlodipiin (kõrgvererõhutõve ja südame isheemiatõve ravim);
2) enalapriil (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);
3) risedroonhape (osteoporoosiravim);
4) omeprasool (haavandtõve ja reflukshaiguse ravim);
5) montelukast (bronhiaalastma ravim).

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:
1) anastrosool (rinnavähi ravim);
2) metoksüpolüetüleenglükoolbeetaepoetiin (aneemiaravim);
3) pramipeksool (Parkinsoni tõve ravim).

50% soodustusega kantakse loetellu järgmine uus ravim:
- eksenatiid (BYETTA),väljakirjutamise õigus 50% soodustuse korral: ravimi väljakirjutamise õigus suhkurtõve näidustusel (E11; E14) juhul kui ravi suukaudsete vere glükoosisisaldust vähendavate ravimitega on efektiivne või vastunäidustatud.

Kõrgem soodusmäär laieneb järgmistele seni 50% soodustusega või soodustuseta ravimitele:
- darbepoetiin (ARANESP), beetaepoetiin (NEORECORMON) ja alfaepoetiin (EPREX), väljakirjutamise õigus 100% soodustuse korral: kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia raviks, ravimi väljakirjutamise õigus nefroloogil;
- bikalutamiid (CASODEX, BICALUTAMID ACTAVIS), väljakirjutamise õigus 100% soodustuse korral: ravimite väljakirjutamise õigus onkoloogil ja uroloogil eesnäärmevähi (C61) näidustusel juhul kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist). Sarnaselt bikalutamiidile muudetakse väljakirjutamise tingimust ka ravimil tsüproteroon (ANDROCUR);

Tulenevalt uute, teiste tootjate poolt turustatavate ravimite lisamisest soodusravimite loetellu või soodusravimite loetellu kantud ravimite hindade muutmisest või ravimite turustamise lõpetamisest kehtestatakse esmakordselt või muudetakse piirhindasid järgmiste ravimite gruppides:
1) anastrosool (rinnavähi ravim);
2) bikalutamiid (eesnäärmnevähi ravim);
3) amlodipiin (kõrgvererõhu ja südame isheemiatõve ravim);
4) enalapriil (kõrgvererõhu ja südamepuudulikkuse ravim);
5) risedroonhape (osteoporoosiravim);
6) omeprasool (haavandtõve ja reflukshaiguse ravim);
7) spironolaktoon (diureetikum);
8) lamotrigiin (epilepsiaravim);
9) montelukast (bronhiaalastma ravim);
10) glimepiriid (diabeediravim);
11) pramipeksool (Parkinsoni tõve ravim);
12) amantadiin (Parkinsoni tõve ravim);
13) atsükloviir (viirusevastane ravim);
14) diklofenak (valu- ja põletikuvastane ravim);
15) fentanüül (valuvastane ravim);
16) morfiin (valuvastane ravim);
17) kaltsium/kolekaltsiferool (kaltsiumi asendusravim);
18) levotüroksiin (kilpnäärmehormooni asendusravim);
19) valproehape (epilepsiaravim);
20) topiramaat (epilepsiaravim).

Piirhindade kehtestamine sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimitele, mida turustatakse enam kui ühe ravimitootja poolt, aitab otstarbekamalt kasutada Eesti Haigekassa poolt tehtavaid ravimikulutusi. Neis piirhinnagruppides, kuhu lisanduvad uued preparaadid, piirhinnad langevad, mis tähendab et teatud kindlate tootenimedega ravimite edasisel kasutamisel võib patsiendi omaosalus suureneda. Eriti juhime tähelepanu toimeainetele, millele kehtestuvad esmakordselt piirhinnad – bikalutamiid, pramipeksool ja montelukast. Siiski ei saa omaosaluse suurenemist prognoosida, kuna reeglina langevad uute ravimite turuletulekul ka varem turul olnud ravimite hinnad. Samas on patsientidel võimalik samadel soodustingimustel kasutada sama toimeaine ja manustamisviisiga ning piirhinnast mitte kõrgema hinnaga ravimeid teistelt tootjatelt, mispuhul ei suurene ka patsiendi omaosaluse protsent ravimi eest tasumisel. Omaosaluse suurenemise vältimiseks soovitame kasutada sama toimeainega ravimite seast odavaimat sobivat ravimit.

Ravimite loetelust arvatakse nende turustamise/müügiloa lõppemise tõttu välja 45 ravimipakendit:
AZAREKHEXAL 50 tablett 50 mg N100; CIRAL 30 tablett 30 mg N28; CALCIGRAN 500/200TÜ N30 ja N100; DICLAC gastroresistentne tablett 25 mg N30 ja N100; FLUCOHEXAL 200 kapsel 200 mg N7; GLIMEPIRID HEXAL tablett 1 mg N30, 2 mg N30, 3 mg N30 ja 4 mg N30; GLIMEPIRIDE SANDOZ tablett 1 mg N30, tablett 2mg N30, tablett 3 mg N30, tablett 4mg N30; L-THYROXHEXAL tablett 100 mcg N100; METFORMIN SANDOZ tablett 500 mg N100; OMEP tablett 20mg N7; PRAVAHEXAL tablett 10 mg N30; PRAVAHEXAL tablett 30 mg N30; CITALOPRAM PLIVA tablett 20 mg N28; ENAHEXAL tablett 10 mg N100, tablett 5 mg N100, tablett 20 mg N100; EZETROL tablett 10 mg N14; FLUX kapsel 20 mg N14; FOSAVANCE 70mg/70mcg tablett N4; GLIMEPIRID PLIVA tablett 4 mg N30; ISOMONIT 20 tablett 20 mg N100; ISOMONIT 60 RETARD tablett 60 mg N100; LAMOTRIGIN ACTAVIS dispergeeritav tablett 25 mg N30, 100 mg N30 ja 50 mg N30; MIRCERA süstelahus 150mcg/0,3ml süstel 0,3 ml N1 ja 250mcg/0,3ml süstel 0,3 ml N1; RAMICOR tablett 2,5 mg N100, 5 mg N100 ja 10 mg N100; TARKA retardkapsel 180mg+2mg N14, N30, N50, N56 ja N98; NEORECORMON süstelahus 10000TÜ 0,6ml N1.

Nimetatud ravimipakendite väljaarvamine loetelust ei halvenda oluliselt ravimivalikut – sama toimeainega ravimid teistelt ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks.

Juhime ka tähelepanu, et alates 1. jaanuarist 2009. a muutub ravimite käibemaks seniselt 5%-lt 9%-le.

Täpsema info saamiseks palume pöörduda Sotsiaalministeeriumisse.

 

Alates 1. jaanuarist 2009. a jõustuvad hinnakokkulepped järgmistel ravimitel:

ARANESP (alfadarbepoetiin)
süstelahus 10 mcg/0,4 ml eeltäidetud süstal 0,4 ml N1 (maks jaehind koos KM-ga 322,63 EEK)
süstelahus 20 mcg/0,5 ml eeltäidetud süstal 0,5 ml N1 (maks jaehind koos KM-ga 645,49 EEK)
süstelahus 30 mcg/0,3 ml eeltäidetud süstal 0,3 ml N1 (maks jaehind koos KM-ga 967,92 EEK)
süstelahus 40 mcg/0,4 ml eeltäidetud süstal 0,4 ml N1 (maks jaehind koos KM-ga 1290,55 EEK)
süstelahus 50 mcg/0,5 ml eeltäidetud süstal 0,5 ml N1 (maks jaehind koos KM-ga 1613,20 EEK)
süstelahus 60 mcg/0,3 ml eeltäidetud süstal 0,3 ml N1 (maks jaehind koos KM-ga 1935,84 EEK)
süstelahus 80 mcg/0,4 ml eeltäidetud süstal 0,4 ml N1 (maks jaehind koos KM-ga 2581,12 EEK)
süstelahus 100 mcg/0,5 ml eeltäidetud süstal 0,5 ml N1 (maks jaehind koos KM-ga 3226,40 EEK)

MIRCERA (metüülpolüetüleenglükool-beetaepoetiin)
süstelahus 30 mcg/0,3 ml süstel 0,3 ml N1 (maks jaehind koos KM-ga 1286,85 EEK)
süstelahus 50 mcg/0,3 ml süstel 0,3 ml N1 (maks jaehind koos KM-ga 2086,54 EEK)
süstelahus 75 mcg/0,3 ml süstel 0,3 ml N1 (maks jaehind koos KM-ga 3086,33 EEK)
süstelahus 100 mcg/0,3 ml süstel 0,3 ml N1 (maks jaehind koos KM-ga 4078,57 EEK)
süstelahus 200 mcg/0,3 ml süstel 0,3 ml N1 (maks jaehind koos KM-ga 7961,12 EEK)

NEORECORMON (beetaepoetiin)
süstelahus 10 000 TÜ/0,6 ml süstal 0,6 ml N6 (maks jaehind koos KM-ga 10619,07 EEK)
süstelahus 2 000 TÜ/0,3 ml süstal 0,3 ml N6 (maks jaehind koos KM-ga 2306,62 EEK)
süstelahus 4 000 TÜ/0,3 ml süstal 0,3 ml N6 (maks jaehind koos KM-ga 4505,52 EEK)
süstelahus 5 000 TÜ/0,3 ml süstal 0,3 ml N6 (maks jaehind koos KM-ga 5591,70 EEK)
süstelahus 6 000 TÜ/0,3 ml süstal 0,3 ml N6 (maks jaehind koos KM-ga 6678,37 EEK)

EPREX 2000 (erütropoetiin)
   süstelahus 4000 TÜ/ml 0,5 ml N6 (maks jaehind koos KM-ga 2319,20 EEK)

EPREX 4000 (erütropoetiin)
   süstelahus 10 000 TÜ/ml 0,4 ml N6 (maks jaehind koos KM-ga 4530,00 EEK)

EPREX 6000 (erütropoetiin)
   süstelahus 6000 TÜ/ml 0,6 ml N6 (maks jaehind koos KM-ga 6696,97 EEK)

IMURAN (asatiopriin)
õhukese polümeerikattega tablett 50 mg N100 (maks jaehind koos KM-ga 492,26 EEK)

BROMOCRIPTIN-RICHTER (bromokriptiin)
   tablett 2,5 mg N30 (maks jaehind koos KM-ga 91,85 EEK)

Alates 1. jaanuarist 2009. a muutuvad hinnakokkuleppe tingimused järgmistel ravimitel:

HALOPERIDOL RICHTER (haloperidool)
   tilgad 2 mg/ml 10 ml N1 (maks jaehind koos KM-ga 47,98 EEK)
   tablett 1,5 mg N50 (maks jaehind koos KM-ga 47,98 EEK)
   tablett 5 mg N50 (maks jaehind koos KM-ga 50,99 EEK)

HALOPERIDOL DECANOATE RICHTER (haloperidool)
   süstelahus 50 mg/ml 1 ml N5 (maks jaehind koos KM-ga 144,16 EEK)

PREDINSOLON RICHTER (prednisoloon)
   tablett 5 mg N100 (maks jaehind koos KM-ga 78,58 EEK)

LASIX RETARD (furosemiid)
   kapsel 60 mg N30 (maks jaehind koos KM-ga 99,63 EEK)

HYPOTHIAZID (hüdroklorotiasiid)
   tablett 100 mg N20 (maks jaehind koos KM-ga 56,96 EEK)
   tablett 25 mg N20 (maks jaehind koos KM-ga 52,70 EEK)

Alates 1. jaanuarist 2009. a jõustuvad hinnakokkulepped piirhinnast odavamale või sellega võrdsele preparaadile järgmistel ravimitel:

MONKASTA (montelukast)
   närimistablett 5 mg N28 (maks jaehind koos KM-ga 362,23 EEK)

SINGULAIR 10 MG (montelukast)
   tablett 10 mg N28 (maks jaehind koos KM-ga 518,19 EEK)

BICALUTAMID ACTAVIS (bikalutamiid)
   tablett 50 mg N28 (maks jaehind koos KM-ga 789,21 EEK)
   tablett 150 mg N28 (maks jaehind koos KM-ga 2335,41 EEK)

OPRYMEA (pramipeksool)
   tablett 0,18 mg N30 (maks jaehind koos KM-ga 110,51 EEK)
   tablett 0,7 mg N30 (maks jaehind koos KM-ga 402,70 EEK)

AXASTROL (anastrosool)
õhukese polümeerkattega tablett 1 mg N28 (maks jaehind koos KM-ga 1169,35 EEK)

ANASTROZOLE SANDOZ 1 MG (anastrosool)
   tablett 1 mg N28 (maks jaehind koos KM-ga 1219,72 EEK)

NORIFAZ (risedroonhape)
õhukese polümeerkattega tablett 35 mg N4 (maks jaehind koos KM-ga 245,47 EEK)

RENITEC FORTE (enalapriil)
   tablett 20 mg N98 (maks jaehind koos KM-ga 150,07 EEK)

OMEP 40 (omeprasool)
   tablett 40 mg N15 (maks jaehind koos KM-ga 111,59 EEK)
   tablett 40 mg N30 (maks jaehind koos KM-ga 203,84 EEK)

AMLODIPINE MEDOCHEMIE (amlodipiin)
   tablett 10 mg N30 (maks jaehind koos KM-ga 125,61 EEK)
   tablett 5 mg N30 (maks jaehind koos KM-ga 62,77 EEK)

SEDRON (alendroonhape)
   tablett 70 mg N4 (maks jaehind koos KM-ga 247,53 EEK)

PK-MERZ TABLETS (amantadiin)
õhukese polümeerikattega tablett 100 mg N90 (maks jaehind koos KM-ga 154,44 EEK)
DICLAC (diklofenak)
   gastroresistentne tablett 50 mg N50 (maks jaehind koos KM-ga 49,80 EEK)

MATRIFEN TDS (fentanüül)
   transdermaalne plaaster 12 mcg N5 (maks jaehind koos KM-ga 141,10 EEK)
   transdermaalne plaaster 100 mcg N5 (maks jaehind koos KM-ga 1089,77 EEK)

CALCIGRAN FORTE (kaltsium+kolekaltsiferool)
   närimistablett 500mg+400 TÜ N60 (maks jaehind koos KM-ga 102,39 EEK)

L-THYROXIN BERLIN-CHEMIE (naatriumlevotüroksiin)
   tablett 100 mcg N100 (maks jaehind koos KM-ga 65,34 EEK)

TOPIRAMATE SANDOZ 50 MG (topiramaat)
õhukese polümeerikattega tablett 50 mg N60 (maks jaehind koos KM-ga 436,08 EEK)

TOPIRAMATE SANDOZ 100 MG (topiramaat)
õhukese polümeerikattega tablett 100 mg N60 (maks jaehind koos KM-ga 872,01 EEK)

VALPROATE SODIUM SANDOZ 500 MG (valproehape)
toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 500 mg N100 (maks jaehind koos KM-ga 271,77 EEK)

GLIMEPIRID PLIVA (glimepiriid)
   tablett 2 mg N30 (maks jaehind koos KM-ga 90,01 EEK)
  
LAMICTAL 25 MG (lamotrigiin)
   dispergeeruv tablett 25 mg N30 (maks jaehind koos KM-ga 49,88 EEK)

LAMICTAL 100 MG (lamotrigiin)
   dispergeeruv tablett 100 mg N30 (maks jaehind koos KM-ga 199,52 EEK)

SPIROGAMMA 100 MG (spironolaktoon)
   tablett 100 mg N50 (maks jaehind koos KM-ga 190,49 EEK)
   tablett 100 mg N100 (maks jaehind koos KM-ga 354,94 EEK)

Alates 1. jaanuarist 2009. a jõustuvad kokkulepped järgmistel 50% soodusmääraga ravimitel:

NEBIVOLOL ORION (nebivolool)
   tablett 5 mg N30 (maks jaehind koos KM-ga 155,70 EEK)

FROMILID UNO (klaritromütsiin)
toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 500 mg N5 (maks jaehind koos KM-ga 91,34 EEK)

ARGOFAN 75 SR (venlafaksiin)
toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 75 mg N30 (maks jaehind koos KM-ga 227,70 EEK)

ARGOFAN 150 SR (venlafaksiin)
toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 150 mg N30 (maks jaehind koos KM-ga 334,40 EEK)

UROFLOW 1  (tolterodiin)
õhukese polümeerikattega tablett 1 mg N28 (maks jaehind koos KM-ga  206,64 EEK)

UROFLOW 2 (tolterodiin)
õhukese polümeerikattega tablett 2 mg N28 (maks jaehind koos KM-ga 405,41 EEK)

ARKETIS 20 MG (paroksetiin)
   tablett 20 mg N30 (maks jaehind koos KM-ga 177,16 EEK)

 VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 75 MG (venlafaksiin)
toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 75 mg N28 (maks jaehind koos KM-ga 262,68 EEK)

VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 150 MG (venlafaksiin)
toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 150 mg N28 (maks jaehind koos KM-ga 426 EEK)

BYETTA (eksenatiid)
   süstelahus 5 µg/20 µl 1,2 ml N1 (maks jaehind koos KM-ga 1644,61 EEK)
   süstelahus 10 µg/40 µl 2,4 ml N1 (maks jaehind koos KM-ga 1644,61 EEK)

XYZAL (levotsetirisiin)
   tablett 5 mg N7 (maks jaehind koos KM-ga 53,63 EEK)
   tablett 5 mg N28 (maks jaehind koos KM-ga 173,25 EEK)

Alates 1. jaanuarist 2009. a pikeneb samadel tingimustel hinnakokkuleppe kehtivusaeg ühe aasta võrra järgmistel ravimitel:

LEPONEX (klosapiin)
   tablett 25 mg N50
   tablett 100 mg N50

ZOLADEX (gosereliin)
   implantaat 3,6 mg N1

MADOPAR DISPERSIBLE (levodopa+benserasiid)
   lahustuv tablett 100 mg + 25 mg N100

MADOPAR 250 (levodopa+benserasiid)
   tablett 200 mg + 50 mg N100

MADOPAR HBS (levodopa+benserasiid)
   retardkapsel 100 mg + 25 mg N100

MADOPAR (levodopa+benserasiid)
   kapsel 100 mg + 25 mg N100

BETAMAX (sulpiriid)
   tablett 200 mg N30

OSPEN 400 000 IU/5ML ORAL SUSPENSION (fenoksümetüülpenitsilliin)
   siirup 400 000 TÜ/5 ml 60 ml

FEMARA (letrosool)
   tablett 2,5 mg N30

TRUXAL (kloorprotikseen)
   tablett 25 mg N100
   tablett 50 mg N100
COPAXONE (glatirameer)
süstelahus 20 mg/ml süstel 1 ml N28

APTAMIL PREMATIL (imikute toitesegu)
   pulber 600 g

NEOCATE (imikute toitesegu)
   pulber 400 g

LANTUS (insuliinglargiin)
süstelahus 100 TÜ/ml 3 ml Solostar N5

APIDRA (insuliinglulisiin)
süstelahus 100 TÜ/ml 3 ml kolbampull N5
süstelahus 100 TÜ/ml 3 ml OptiClick N5
süstelahus 100 TÜ/ml 3 ml Solostar N5

PLAVIX (klopidrogeel)
   tablett 75 mg N28

FERRUM LEK (raudpolümaltoos)
   närimistablett  100 mg N30

NEXAVAR (sorafeniib)
   tablett 200 mg N112

REQUIP (ropinirool)
   tablett 0,25 mg N84
   tablett 1 mg N84
   tablett 2 mg N84
   tablett 5 mg N84

REQUIP-MODUTAB (ropinirool)
toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 2 mg N28
toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 2 mg N42
toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 4 mg N28
toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 8 mg N28

Alates 1. jaanuarist 2009. a pikeneb samadel tingimustel hinnakokkuleppe kehtivusaeg ühe aasta võrra järgmistel piirhinnast odavama või sellega võrdse hinnaga ravimitel:

AMIOKORDIN (amiodaroon)
   tablett 200 mg N60

AMITRIPTILINS-GRINDEKS (amitriptüliin)
   tablett 25 mg N50

AMITRIPTYLIN NYCOMED 25 MG (amitriptüliin)
   tablett 25 mg N100

NASOBEC (beklometasoon)
   ninasprei 50 mcg/1 annuses 200 annust 30 ml

ECOBEC 250 MCG (beklometasoon)
   inhaleeritav aerosool 250 mcg/annus 200 annust

DICLAC 100 (diklofenak)
   suposiit 100 mg N10

DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 (diklofenak)
   suposiit 100 mg N10

DOXY M-RATIOPHARM 100 (doksütsükliin)
   tablett 100 mg N100

PRESID (felodipiin)
   retardtablett 10 mg N30

MIRELLE (gestodeen+etünüülöstradiool)
   tablett 60 mcg+15 mcg N28

LINDYNETTE 30 (gestodeen+etünüülöstradiool)
   kaetud tablett 0,075 mg gestodeeni ja 0,030 mg etinüülöstradiooli N3X21

DIAPREL (gliklasiid)
   tablett 80 mg N60

IBUMAX (ibuprofeen)
   tablett 600 mg N100

ISDN-RATIOPHARM RETARDKAPSELN (isosorbiiddinitraat)
   retardkapsel 40 mg N50

ISOMONIT 40 (isosorbiidmononitraat)
   tablett 40 mg N100

KAPTOPRIL 50 (kaptopriil)
   tablett 50 mg N20

CARBALEX RETARD 300 MG TABLETS (karbamasepiin)
   retardtablett 300 mg N50

CARBALEX RETARD 600 MG TABLETS (karbamasepiin)
   retardtablett 600 mg N50

CARBALEX 200 MG TABLET (karbamasepiin)
   tablett 200 mg N50

ORONAZOL (ketokonasool)
   tablett 200 mg N20

SALOFALK 500 TABLETS (mesalasiin)
   gastroresistentne tablett 500 mg N50

PENTASA (mesalasiin)
   retardtablett 500 mg N100
   suposiit 1 g N28

ASACOL (mesalasiin)
   suposiidid 500 mg N20

METOHEXAL 50 (metoprolool)
   tablett 50 mg N30

METOHEXAL 100 (metoprolool)
   tablett 100 mg N30

MSI 20 MUNDIPHARMA (morfiin)
   süstelahus 20 mg/ml 1 ml N10

MORFIN DAK 20 MG/ML (morfiin)
   süstelahus 20 mg/ml 1 ml N10

MEZYM FORTE 20 000 (multiensüümid)
   enterotablett-1 N100

KREON 25 000 (multiensüümid)
   kapsel-1 N50

NIFEHEXAL 20 RETARD (nifedipiin)
   retardtablett 20 mg N30

APYDAN 300 MG (okskarbasepiin)
   tablett 300 mg N50

APYDAN 600 MG (okskarbasepiin)
   tablett 600 mg N50

PRAVAHEXAL 40 (pravastatiin)
   tablett 40 mg N30

ECOSAL (salbutamool)
   inhalatsiooniaerosool 0,1 mg/annuses 200 annust N1

TEOTARD (teofülliin)
   retardkapsel 200 mg N40
   retardkapsel 350 mg N40

ARUTIMOL (timolool)
   silmatilgad 0,5% 5 ml  N1

OFTAN TIMOLOL (timolool)
   silmatilgad 0,5% 5 ml N1

SYKLOFOSFAMID (tsüklofosfamiid)
   tablett 50 mg N100

EQUORAL 50 MG (tsüklosporiin)
   kapsel 50 mg N50

EQUORAL 100 MG (tsüklosporiin)
   kapsel 100 mg N50

URSOSAN (ursodeoksühoolhape)
   kapsel 250 mg N50

DEPAKINE (valproehape)
   siirup 50mg/ml 150 ml

ISOPTIN RETARD (verapamiil)
   retardtablett 240 mg N100

TORVACARD 40 (atorvastatiin)
   tablett 40 mg N30

ENAP-HL (enalapriil+hüdroklorotiasiid)
   tablett 20 mg+12,5 mg N30

HUMULIN N PEN (insuliin, humaan, keskmise toimeajaga)
   süstesuspensioon 100 TÜ/ml 3 ml N5

HUMULIN N  (insuliin, humaan, keskmise toimeajaga)
   süstesuspensioon 100 TÜ/ml 3 ml N5

HUMULIN M3 (30/70) PEN (insuliin,humaan,lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu)     süstelahus 100 TÜ/ml pensüstel 3 ml N5

HUMULIN M3 (30/70) (insuliin,humaan,lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu)
   süstelahus 100 TÜ/ml kolbampull 3 ml N5

HUMULIN R (insuliin, humaan, lühikese toimeajaga)
   süstelahus 100 TÜ/ml kolbampull 3 ml N5

OSPAMOX 250 MG/5ML (amoksitsilliin)
   suukaudse suspensiooni pulber 50 mg/ml 60 ml N1

CARVETREND 25 MG (karvedilool)
   tablett 25 mg N30

ISOTRETINOIN SANDOZ 10 MG (isotretinoiin)
   kapsel 10 mg N30

ISOTRETINOIN SANDOZ 20 MG (isotretinoiin)
   kapsel 20 mg N30

CIPROFLOXACIN SANDOZ 500 MG (tsiprofloksatsiin)
   tablett 500 mg N10

ATORVASTATIN ACTAVIS (atorvastatiin)
   tablett 20 mg N30

TORVACARD 20 (atorvastatiin)
   tablett 20 mg N30

ACC LONG (atsetüültsüsteiin)
   lahustuv tablett 600 mg N10

DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 (diklofenak)
   enterotablett 50 mg N50

DICLAC 150 ID (diklofenak)
   retardtablett 150 mg N100

DICLAC RETARD (diklofenak)
   retardtablett 100 mg N50

GLIMEPIRID PLIVA (glimepiriid)
   tablett 3 mg N30

ALFARE (imikute toitesegu)
   pulber 400 g

GLAUMAX (latanoprost)
   silmatilgad 50 mcg/ml 2,5 ml N1

METOZOK 100 MG (metoprolool)
   tablett 100 mg N30

VENDAL RETARD 30 MG (morfiin)
   retardtablett 30 mg N30

VENDAL RETARD 60 MG (morfiin)
   retardtablett 60 mg N30

SAIZEN 8 MG CLICK.EASY (somatropiin)
   injektsioonisubstants 24 TÜ viaal+1 ml lahustiga täidetud viaalid N1

APO-SULFATRIM (trimetoprim+sulfametoksasool)
   tablett 400 mg+80 mg N20

DOTUR (doksütsükliin)
   tablett 100 mg N100

Alates 1. jaanuarist 2009. a pikeneb samadel tingimustel kokkuleppe kehtivusaeg ühe aasta võrra järgmistel 50% soodusmääraga ravimitel:

CYMBALTA (duloksetiin)
   kapsel 30 mg N28
   kapsel 60 mg N28

AMOKSIKLAV 500/125 MG (amoksitsilliin+klavulaanhape)
   dispergeeruv tablett 500 mg + 125 mg N14

AMOKSIKLAV 875/125 MG (amoksitsilliin+klavulaanhape)
   dispergeeruv tablett 875 mg + 125 mg N14

DUSPATALIN 200 MG (mebeveriin)
   toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 200 mg N30

MIRTAZAPIN ACTAVIS (mirtasapiin)
   tablett 15 mg N30
   tablett 30 mg N30

SERLIFT (sertraliin)
   tablett 50 mg N30

TORASEMIDE PLIVA (torasemiid)
   tablett 5 mg N30
   tablett 10 mg N30

ESTRADIOL SANDOZ 2 MG (östradiool)
   tablett 2 mg N28

FEMOSTON 1/10 (östradiool+östradiool+düdrogesteroon)
   tablett 1 mg N14; 1 mg + 10 mg N14 (N28)

FEMOSTON CONTI (östradiool+düdrogesteroon)
    tablett 1 mg + 5 mg N28

ZIBOR (bemipariin)
süstelahus 2500 TÜ/0,2 ml anti Xa/1ml eeltäidetud süstal N10
süstelahus 3500 TÜ/0,2 ml antiXa/1 ml eeltäidetud süstal N10

ELONTRIL (bupropioon)
   tablett 150 mg N30
   tablett 300 mg N30
WELLBUTRIN SR (bupropioon)
   tablett 150 mg N30
   tablett 150 mg N60

VIDEX EC 400 MG (didanosiin)
gastroresistentne kapsel  400 mg N30

METROSA (metronidasool)
   geel 7,5 mg/g 25 g

COMBIVIR (lamivudiin+zidovudiin)
   tablett 150+300 mg N60
FLOSIN (tamsulosiin)
toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel 0,4 mg N30

1. jaanuaril 2009. a lõpevad hinnakokkulepped järgmistel ravimitel:

MIRAPEXIN (pramipeksool)
   tablett 0,125 mg N30
   tablett 0,25 mg N30
   tablett 1 mg N30

MXL (morfiin)
   kapsel 150 mg N28

MIRCERA (metüülpolüetüleenglükool-beetaepoetiin)
   süstelahus 150 mcg/0,3 ml süstel 0,3 ml N1
   süstelahus 250 mcg/0,3 ml süstel 0,3 ml N1

SINGULAIR (montelukast naatrium)
   närimistablett 4 mg N14
   närimistablett 4 mg N28
   närimistablett 5 mg N14
   närimistablett 5 mg N28

SINGULAIR MINI 4 MG (montelukast naatrium)
   graanulid 4 mg N28

SINGULAIR 10 MG (montelukast naatrium)
   tablett 10 mg N14
   tablett 10 mg N28

1. jaanuaril 2009. a lõpevad kokkulepped järgmistel 50% soodustusega ravimitel:

CITALOPRAM PLIVA 20 MG (tsitalopraam)
   tablett 20 mg N28

FOSAVANCE (alendroonhape+kolekaltsiferool)
   tablett 70 mg + 70 mcg N4


Ühtlasi juhime Teie tähelepanu sellele, et alates 1. jaanuarist 2009. a suureneb ravimite käibemaks 5%-lt 9%-le.

Täpsema info saamiseks palume pöörduda Sotsiaalministeeriumisse.