1. jaanuarist 2007 jõustuvad muudatused Eesti Haigekassa ravimite loetelus ja ravimite piirhindades

15. detsembril 2006 allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused.

Alates 1. jaanuarist 2007.a  tehakse Eesti Haigekassa ravimite loetelus järgmised muudatused:

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 50 täiendatakse alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

 1. amoksitsilliin ja klavulaanhape – antibiootikum
 2. mebeveriin – seedehäirete ravim
 3. mirtasapiin - depressiooniravim
 4. sertraliin – depressiooniravim
 5. tramadool – valuravim
 6. torasemiid – diureetikum
 7. tsitalopraam - depressiooniravim
 8. östradiool – hormoonasendusravim
 9. östradiool ja düdrogesteroon – hormoonasendusravim
 10. sildenafiil - ravimi väljakirjutamise õigusega pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (I27.0); kooskõlas 20.10.2006 Ravimikomisjoni otsusega.

Eelnimetatutest mebeveriini, sildenafiili ja östradiooli-düdrogesterooni kombinatsiooniravimit pole varem kompenseeritud.
 
Võrreldes määruse eelnõuga ei lisandu soodusravimite loetellu klaritromütsiini sisaldavad ravimid; lisaks täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 50% veel torasemiidi, tsitalopraami ja sildenafiili sisaldavate ravimitega.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 75 täiendatakse alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

 1. amoksitsilliin – antibiootikum
 2. glimepiriid - suhkrutõve ravim
 3. isotretinoiin – raske akne ravim
 4. karvedilool – südamepuudulikkuse ravim
 5. pravastatiin – vere kolesteroolisisaldust vähendav ravim

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 100 täiendatakse alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

 1. fentanüül – valuravim
 2. lamotrigiin – epilepsiaravim
 3. olansapiin – skisofreeniaravim, kuid erandina soodustus ei hakka kehtima enne hinnakokkuleppe jõustumist (jõustub 01.02.2007)

Eelnimetatud 8 toimeainet on ka eelnevalt kõrgema soodusmääraga kompenseeritud; lisanduvad uued ravimpreparaadid on odavamad või samaväärse hinnaga senikompenseeritud ravimpreparaatidest.
 
Vääritimõistmise vältimiseks eemaldatakse juba kehtiva hinnakokkuleppega ravimite väljakirjutamise piirangust hinnakokkuleppe sõlmimise nõue.
 
Lisaks ühtlustatakse ondansetrooni sisaldavate ravimite väljakirjutamise piirangud samaväärset toimeainet granisetrooni sisaldava ravimi väljakirjutamise piiranguga 100% soodusmäära puhul.
 
Sotsiaalministri käskkirja alusel arvatakse Eesti Haigekassa ravimite loetelust välja 65 ravimpreparaati ehk pakendit (ravimtootjate teadaandel või nõusolekul ravimi turustamise lõpetamise või müügiloa lõppemise tõttu).
 
Juhud, kus loetelust arvatakse välja kõik sama toimeainet samas ravimvormis sisaldavad ravimid, on järgmised:

 1. Gyno-Pevaryl 150 Combipack (ekonasooli sisaldavad vaginaalsuposiidid ja -kreem) – selle asemel on rakendatavad ekonasooli sisaldavad vaginaaloovulid;
 2. Preductal (trimetasidiin) tabletid, mille asemel võib kasutada modifitseeritud toimekestusega (1 kord päevas manustamiseks) tablette.

Alates 1. jaanuarist 2007. a  tehakse järgmised muudatused ravimite piirhindades:

 • moodustatakse piirhinnagrupid ja arvutatakse esmakordselt piirhinnad järgmistele ravimitele:.
   
  1.) ISOTRETINOIN 10 MG kapsel 10mg N30, ISOTRETINOIN 20 MG kapsel 20mg N30, 1.) ROACCUTANE kapsel 10mg N30, ROACCUTANE kapsel 20mg N30 (akne raviks)
   
  2.) DUROGESIC TTS 12mcg/h N5, DUROGESIC TTS 25mcg/h N5, DUROGESIC TTS 50mcg/h N5, DUROGESIC TTS 75mcg/h N5, DUROGESIC TTS 100mcg/h N5, MATRIFEN transdermaalne plaaster 12 mcg/h N5, MATRIFEN transdermaalne plaaster 25 mcg/h N5, MATRIFEN transdermaalne plaaster 50 mcg/h N5, MATRIFEN transdermaalne plaaster 75 mcg/h N5, MATRIFEN transdermaalne plaaster 100 mcg/h N5 (tugeva valu vaigistamiseks)
 • lisatakse uued ravimpreparaadid ja arvutatakse uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:
   
  a)       amoksitsilliin (antibiootikum);
  b)       glimepiriid (suhkrutõve ravim)
  c)       karvedilool (südamepuudulikkuse ravim)
  d)       lamotrigiin (epilepsiaravim)
  e)       pravastatiin (vere kolesteroolisisaldust vähendav ravim)

Seoses uute ravimpreparaatide lisamisega langevad ülaltoodud ravimigruppides piirhinnad, mis tähendab, et teatud kindlate ravimite edasisel kasutamisel võib patsiendi omaosalus suureneda.

 • arvutatakse uued piirhinnad ravimigruppides, kus piirhinnaalust ravimit reaalselt ei turustata (amiodaroon) või ravimite hinnad on langenud (omeprasool, ondansetroon, risperidoon).
 • arvatakse määrusest välja ravimpreparaadid, mis on ravimite loetelust välja arvatud (müügiluba aegunud, turustamine lõpetatud) või mis oli jäänud ainult ühe tootja poolt turustatava(te)ks ravimi(te)ks. Viimasel juhul ei kao ravimid turult, vaid neile sõlmitakse hinnakokkulepped.