1. jaanuarist 2006 jõustuvad täiendused ja muudatused Eesti Haigekassa ravimite loetelus ning ravimite piirhindades

15. ja 20. detsembril allkirjastas sotsiaalminister 1. jaanuarist 2006. a jõustuvad täiendused ja muudatused Eesti Haigekassa ravimite loetelus ning ravimite piirhindades

Läbiva muudatusena kajastub mõlema määruse tekstis ravimikoodi lisandumine senise järjekorranumbri asemele.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 50 täiendatakse lihtsustatud menetluse korras ja sotsiaalministri käskkirjade alusel alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

1) ofloksatsiin - infektsioonivastane ravim
2) glimepiriid - suhkurtõve ravim
3) sertraliin - depressiooniravim
4) losartaan + hüdroklorotiasiid - kõrgvererõhutõve ravim
5) sertraliin - depressiooniravim
6) follitropiin alfa - viljatuseravim
7) deksametasoon+tobramütsiin - silmapõletike ravim
8) tobramütsiin - silmapõletike ravim
9) telmisartaan + hüdroklorotiasiid - kõrgvererõhutõve ravim
10) testosteroon - testosteroon asendusravi
11) terbinafiin - seeninfektsioonide ravim
12) meloksikaam - reumaatiliste haiguste ravim
13) naftidrofurüül - perifeerse vereringe häirete ravim
14) rasagiliin - Parkinsoni tõve ravim
15) duloksetiin - depressiooniravim
16) dutasteriid - eesnäärme healoomulise suurenemise korral kasutatav ravim.

Loetletud toimeainetest kolme viimast pole varem kompenseeritud; ülejäänud juhtudel on tegemist odavamate ravimpreparaatide või uute pakendisuuruste lisandumisega soodusravimite loetellu.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 75 täiendatakse lihtsustatud menetluse korras ja sotsiaalministri käskkirjade alusel alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

1) atorvastatiin – kõrge kolesteroolitaseme alandamiseks kasutatav ravim
2) ramipriil – kõrgvererõhutõve ravim
3) enalapriil + hüdroklorotiasiid – kõrgvererõhutõve ravim

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 100 täiendatakse lihtsustatud menetluse korras ja sotsiaalministri käskkirjade alusel alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

1) olansapiin – skisofreeniaravim
2) lamotrigiin – epilepsiaravim

Eeltoodud toimeaineid on ka eelnevalt kõrgema soodusmääraga kompenseeritud; lisanduvad uued ravimpreparaadid on odavamad teistest samaväärsetest, varem ravimite loetellu kantud ravimitest või on tegemist uue ravimvormiga, mis lisandub soodusravimite loetellu.

Vastavalt ravimikomisjoni otsusele ja sotsiaalministri käskkirjale ühtlustatakse toimeaineid atorvastatiin, fluvastatiin, pravastatiin ja simvastatiin sisaldavate ravimite väljakirjutamise piirangu sõnastust Eesti Haigekassa ravimite loetelus soodustuse protsendiga 75.

Vastavalt ravimikomisjoni otsusele ja sotsiaalministri käskkirjale muudetakse ravimpreparaatide Singulair närimistabletid 5 mg N14 ja N28, Singulair 4 mg ja Singulair Mini 4 mg (toimeaine montelukast) väljakirjutamise piirangu sõnastust soodustuse protsendiga 75. Soodustus jõustub hinnakokkuleppe sõlmimisel. Singulair tabletid 10 mg N14 ja N28 kui täiskasvanute ja üle 15-aastaste noorukite raviks sobiva ravimvormi soodustuse protsent taandatakse 75-lt 50-le Eesti Haigekassa ravimite loetelus.

Ravimikomisjoni otsuse ja sotsiaalministri käskkirja alusel täiendatakse Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 100 toimeainet sertindool sisaldavate ravimpreparaatidega (SERDOLECT tablett 4 mg N30, 12 mg N28, 16 mg N28 ja 20 mg N28).

Vastavalt ravimikomisjoni otsusele ja sotsiaalministri käskkirjale täiendatakse ravimite loetelu soodustuse protsendiga 100 toimeainet sulpiriid sisaldavate ravimpreparaatidega BETAMAX tabletid 50 mg N30, 100 mg N30 ja 200 mg N30.

Eesti Haigekassa ravimite loetelust arvatakse sotsiaalministri käskkirja alusel välja (ravimtootjate teadaandel või nõusolekul ravimi turustamise lõpetamise või müügiloa lõppemise tõttu) 106 ravimpreparaati ehk pakendit. Antud ravimite väljaarvamine Eesti Haigekassa ravimite loetelust ei halvenda üldjuhul ravi kättesaadavust ega kitsenda ravimivalikut - sama toimeaine või toimega ravimid teistelt ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks.

Alljärgnevalt on välja toodud juhud, mispuhul kustuvad loetelust kõik sama toimeainet samas ravimvormis sisaldavad ravimid:
1) Aurorix (moklobemiid) asendajana võimalikud teised antidepressandid
2) Celiprol (tseliproloolvesinikkloriid) asendajateks teised selektiivsed ā-blokaatorid
3) Melleril (tioridasiin) asendajateks teised antipsühhootilised ained
4) Minitran, Nitro Mack Retard (glütserüülnitraat) asendajateks teised isheemiatõve vastased ained ja vasodilataatorid
5) Norflex (orfenadiin) võimalikeks asendajateks teised tsentraalse toimega müorelaksandid
6) Norgesic (orfenadiin+paratsetamool) vt. eelmine
7) Iruxol Mono (klostridopeptidaas) asendajateks teised haavade ja haavandite raviks kasutatavad ained.

Alates 1. jaanuarist 2006. a moodustatakse piirhinnagrupid ja arvutatakse esmakordselt piirhinnad järgmistele ravimitele:

1) ATORIS tablett 10mg N30, ATORIS tablett 20mg N30, SORTIS kaetud tablett 10mg N30, SORTIS kaetud tablett  20mg N30, SORTIS kaetud tablett  40mg N30, TORVACARD 10 tablett 10mg N30, TORVACARD 20 tablett 20mg N30, TORVACARD 40 tablett 40mg N30 (kõrge kolesteroolitaseme ravim);

2) LAMICTAL TABLETS 100 MG tablett  100mg N30, LAMICTAL TABLETS 25 MG tablett 25mg N30, LAMICTAL TABLETS 50 MG tablett  50mg N30, LAMICTAL DISPERSIBLE TABLETS 25MG disp tablett 25 mg N30, LAMICTAL DISPERSIBLE TABLETS 50MG disp tablett 50 mg N30, LAMICTAL DISPERSIBLE TABLETS 100 MG disp tablett 100 mg N30, LAMOTRIGIN ACTAVIS 100 MG dispergeeritav tablett 100mg N30, LAMOTRIGIN ACTAVIS 50 MG dispergeeritav tablett 50mg N30, LAMEPIL tablett 25mg N30, LAMEPIL tablett 100mg N30, LAMOTRIGIN SANDOZ 25 MG dispergeeritav tablett 25mg N30, LAMOTRIGIN SANDOZ 50 MG dispergeeritav tablett 50mg N30, LAMOTRIGIN SANDOZ
100 MG dispergeeritav tablett 100mg N30, LAMOTRIGIN HEXAL 100 MG  tablett 100mg N30, LAMOTRIGIN HEXAL 25 MG  tablett 25mg N30, LAMOTRIGIN HEXAL 50 MG
tablett 50mg N30, LAMOTRIGIN SANDOZ 200 MG dispergeeritav tablett 200mg N30, LAMICTAL DISPERSIBLE TABLETS 200 MG disp tablett 200 mg N30, LAMOTRIGIN HEXAL 200 MG tablett 200mg N30 (epilepsiaravim).

Tingituna uute ravimpreparaatide lisandumisest arvutatakse uued piirhinnad ramipriili (kõrgvererõhutõve ravim) sisaldavatele ravimitele.

Seoses uute ravimpreparaatide lisamisega langevad mõnevõrra ramipriili sisaldavate ravimite piirhinnad, mis tähendab, et teatud kindlate ravimite kasutamisel võib patsiendi omaosalus suureneda.

Arvutatakse uued piirhinnad ravimigruppides, kus piirhinnaalust ravimit reaalselt ei turustata (salbutamool).

Määrusest arvatakse välja ravimpreparaadid, mis on välja arvatud ka ravimite loetelust (müügiluba aegunud, turustamine lõpetatud) või mis oli jäänud ainult ühe tootja poolt turustatava(te)ks ravimi(te)ks. Viimasel juhul ei kao ravimid turult, vaid neile sõlmitakse hinnakokkulepped.

Määruste tekstid on kättesaadavad sotsiaalministeeriumi kodulehel http://www.sm.ee/est/pages/goproweb1056..