1. jaanuaril 2013 jõustuvad muudatused soodusravimite loetelus ja ravimite piirhindades

 

21. detsembril k.a. allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused, mis jõustuvad alates 1. jaanuarist 2013.
Esmakordselt: Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 100%:
  • toimeainet tetrabenasiin sisaldava ravimiga TETMODIS tablett 25mg N112, millele kehtestatakse 100% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil hüperkineetiliste motoorsete häiretega Huntingtoni tõve raviks (G10).
Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 50%:
  • toimeainet korifollitropiin alfa sisaldavate ravimpreparaatidega ELONVA süstelahus 100mcg/0,5ml 0,5ml N1 ja ELONVA süstelahus 150mcg/0,5ml 0,5ml N1.
Muudetakse loetelus olevate ravimite väljakirjutamistingimusi:
  • muudetakse toimeainet gabapentiin sisaldava ravimi GABAGAMMA 400MG kõvakapsel 40mg N50 väljakirjutamise tingimusi - seni kehtinud 50% soodustusele lisatakse 75% soodusmäär järgmistel tingimustel: ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil diabeetilise neuropaatilise valu (G63.2) raviks juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti; 100% soodusmäär järgmistel tingimustel: esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil epilepsia (G40) raviks, kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid.

muudetakse toimeainet peginterferoon alfa sisaldavate ravimpreparaatide PEGASYS süstelahus 135mcg/0,5ml N1 ja PEGASYS süstelahus 180mcg/0,5ml N1 väljakirjutamistingimusi 100% soodusmäära korral järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus gastroenteroloogil ja infektsionistil kroonilise progresseeruva kuluga B- või C-viirushepatiidi raviks (B18.0-B18.2).

korrigeeritakse järgmiste Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud ravimpreparaatide
PEGINTRON injektsioonisubstants 50mcg N1 + lahusti N1, PEGINTRON injektsioonisubstants 80mcg N1 + lahusti N1, PEGINTRON injektsioonisubstants 100mcg N1 + lahusti N1, PEGINTRON injektsioonisubstants 120mcg N1 + lahusti N1, PEGINTRON injektsioonisubstants 150mcg N1 + lahusti N1, PEGINTRON süstelahuse pulber ja lahusti 50mcg eeltäidetud süstal N1, PEGINTRON süstelahuse pulber ja lahusti 80mcg eeltäidetud süstal N1, PEGINTRON süstelahuse pulber ja lahusti 100mcg eeltäidetud süstal N1, PEGINTRON süstelahuse pulber ja lahusti 120mcg eeltäidetud süstal N1, PEGINTRON süstelahuse pulber ja lahusti 150mcg eeltäidetud süstal N1, COPEGUS tablett 200mg N168 ja REBETOL kapsel 200mg N140 väljakirjutamise tingimusi 100% soodusmäära korral järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus gastroenteroloogil ja infektsionistil kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks (B18.2).   Uued geneerilised ravimid, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud:
Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate: 1.     asitromütsiin (antibakteriaalne ravim); 2.     desogestreel (rasestumisvastane ravim); 3.     donepesiil (Alzheimeri tõve ravim); 4.     estsitalopraam (depressiooniravim); 5.     etorikoksiib (valuvastane ravim); 6.     klaritromütsiin (antibakteriaalne ravim); 7.     tselekoksiib (valuvastane ravim).   Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate: 1.     dienogest+etünüülöstradiool (rasestumisvastane ravim); 2.     atorvastatiin (vere kolesteroolitaset alandav ravim); 3.     formoterool (astmaravim); 4.     hüdroksüklorokviin (reumatoidartriidi ravim); 5.     klopidogreel (tromboosivastane ravim); 6.     montelukast (astmaravim); 7.     nebivolool (kõrgvererõhutõve ravim); 8.     olmesartaan+amlodipiin (kõrgvererõhutõve ravim); 9.     perindopriil+indapamiid (kõrgvererõhutõve ravim); 10. pravastatiin (vere kolesteroolisisaldust langetav ravim); 11. ramipriil (kõrgvererõhutõve ravim); 12. rosuvastatiin (vere kolesteroolisisaldust langetav ravim); 13. simvastatiin (vere kolesteroolisisaldust langetav ravim).   Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate: 1.     anastrosool (rinnanäärmevähi ravim); 2.     diklofenak (valuvastane ravim); 3.     eksemestaan (rinnanäärmevähi ravim); 4.     flukonasool (seeninfektsiooni vastane ravim); 5.     kvetiapiin (psühhoosivastane ravim); 6.     latanoprost (glaukoomiravim); 7.     olansapiin (psühhoosivastane ravim); 8.     timolool+dorsolamiid (glaukoomiravim); 9.     timolool+latanoprost (glaukoomiravim).   Hinnamuutusest või uute ravimite lisandumisest tulenevalt on arvutatud uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides: - desogestreel; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CERAZETTE õhukese polümeerikattega tablett 75mcg N84 (First Pharma OÜ); - dienogest+etünüülöstradiool; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AMMILY 2 MG / 0,03 MG õhukese polümeerikattega tablett 2mg+0,03mg N21; - anastrosool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ANASTROZOLE ACCORD 1MG õhukese polümeerikattega tablett 1mg N28 ja ANASTROZOLE-TEVA 1MG õhukese polümeerikattega tablett 1mg N28; - asitromütsiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AZIMEPHA 250 MG õhukese polümeerikattega tablett 250mg N6 ja AZIMEPHA 500 MG õhukese polümeerikattega tablett 500mg N3; - atorvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ATORVASTATIN BILLEV õhukese polümeerikattega tablett 10mg N60, ATORVASTATIN BILLEV õhukese polümeerikattega tablett 20mg N60, ATORVASTATIN BILLEV õhukese polümeerikattega tablett 40mg N60, ATORGAMMA õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30 ja ATORGAMMA õhukese polümeerikattega tablett 40mg N30; - diklofenak; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on NAKLOFEN SR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 100mg N30 ja NAKLOFEN SR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 100mg N50; - donepesiil; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DONEPEZIL ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 5mg N28 ja DONEPEZIL ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28; - eksemestaan; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on EXEMESTANE SANOSWISS õhukese polümeerikattega tablett 25mg N30 ja EXEMESTANE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 25mg N30; - estsitalopraam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ESCITALOPRAM PORTFARMA õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30 ja ESCITALOPRAM PORTFARMA õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30; - flukonasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DIFLAZON kõvakapsel 150mg N1, FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE kõvakapsel 50mg N7, FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE kõvakapsel 150mg N1, FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE kõvakapsel 150mg N2, FLUCONAZOLE ACTAVIS kõvakapsel 150mg N1 ja FLUCONAZOLE ACTAVIS kõvakapsel 150mg N2; - formoterool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DIFFUMAX EASYHALER inhaleeritav pulber 12mcg/annuses 120 annust N1 ja ATIMOS inhalatsiooniaerosool 12mcg/annuses 120 annust N1; - hüdroksüklorokviin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PLAQUENIL õhukese polümeerikattega tablett 200mg N60 (First Pharma; Rumeenia pakend) ja PLAQUENIL õhukese polümeerikattega tablett 200mg N60 (First Pharma; Tšehhi pakend); - klaritromütsiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on KLERIMED 250MG tablett 250mg N14, KLERIMED 500MG tablett 500mg N14 ja KLATEX toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 500mg N7; - klopidogreel; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CLOPIDOGREL ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28, ZYLLT õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28 ja ZYLLT õhukese polümeerikattega tablett 75mg N84; - kvetiapiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on QUETIAPINE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 25mg N30, QUETIAPINE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 200mg N60, QUETIAPINE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 300mg N60 ning QUETIAPINE TEVA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 50mg N30, QUETIAPINE TEVA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 200mg N60, QUETIAPINE TEVA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 300mg N60 ja QUETIAPINE TEVA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 400mg N60; - latanoprost; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LATANOPROST-RATIOPHARM silmatilgad 50mcg/ml 2,5ml N1, LATANOPROST-RATIOPHARM silmatilgad 50mcg/ml 2,5ml N3 ja LATIZOLIL silmatilgad 50mcg/ml 2,5ml N1; - montelukast; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MONTELUKAST PORTFARMA närimistablett 4mg N28, MONTELUKAST PORTFARMA närimistablett 5mg N28 ja MONTELUKAST PORTFARMA tablett 10mg N28; - nebivolool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on NEBIVOLOL ACTAVIS tablett 5mg N28 ja NEBIVOLOL ACTAVIS tablett 5mg N90; - olansapiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on OLANZAPINE ORION 5MG suus dispergeeruv tablett 5mg N28, OLANZAPINE ORION 10MG suus dispergeeruv tablett 10mg N28, OLANZAPINE ORION 15MG suus dispergeeruv tablett 15mg N28, ZOLASWIFT suus dispergeeruv tablett 5mg N28 ja ZOLASWIFT suus dispergeeruv tablett 10mg N28; - perindopriil+indapamiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CO-PRENESSA tablett 2/0,625mg N30, CO-PRENESSA tablett 4/1,25mg N30 ja CO-PRENESSA tablett 8/2,5mg N30; - pravastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PRAVASTATIN ACCORD tablett 10mg N28, PRAVASTATIN ACCORD tablett 20mg N28 ja PRAVASTATIN ACCORD tablett 40mg N28; - ramipriil; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on RAMIPRIL ACTAVIS 5MG tablett 5mg N90 ja RAMIPRIL ACTAVIS 10MG tablett 10mg N90; - rosuvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ROSUVASTATIN ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30, ROSUVASTATIN ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 10mg N60, ROSUVASTATIN ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30 ja ROSUVASTATIN ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 20mg N60; - simvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28, SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 20mg N28, SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 40mg N28 ning VASILIP õhukese polümeerikattega tablett 10mg N60, VASILIP õhukese polümeerikattega tablett 20mg N60 ja VASILIP õhukese polümeerikattega tablett 40mg N60; - timolool+dorsolamiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA silmatilgad 5mg+20mg/ml 5ml N1 ja DORZOLAMIDE/TIMOLOL PORTFARMA silmatilgad 5mg+20mg/ml 5ml N1; - timolool+latanoprost; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LATOXAP silmatilgad 5mg+50mcg/ml 2,5ml N1, LATIRA silmatilgad, lahus 5mg+50mcg/ml 2,5ml N1 ja LATIRA silmatilgad, lahus 5mg+50mcg/ml 2,5ml N3; - amisulpriid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AMISAN 200 MG tablett 200mg N30 ja AMISAN 400 MG tablett 400mg N30; - beetahistiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on VERTIMED 16MG tablett 16mg N60 ja VERTIMED 24MG tablett 24mg N50; - gabapentiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on GABAGAMMA 300MG kõvakapsel 300mg N50 ja GABAGAMMA 400MG kapsel 400mg N50; - ramipriil+hüdroklorotiasiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AMPRIL HD 5MG/25MG tablett 5mg+25mg N30 ja CO-RAMICOR 5 MG/25 MG tablett 5mg+25mg N30; - sertraliin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ASENTRA õhukese polümeerikattega tablett 50mg N28 ja ASENTRA õhukese polümeerikattega tablett 100mg N28; - tsüproteroon; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on IMVEL tablett 50mg N50.   Soodusravimite loetelust arvatakse välja järgmised ravimipakendid, nende müügiloa või turustamise lõppemise tõttu, või hinnakokkuleppe sõlmimise ebaõnnestumise tõttu: SPESIMAX toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 50mg N30; SPESIMAX toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 100mg N30; SUMATRIPTAN ACTAVIS tablett 50mg N2; SUMATRIPTAN ACTAVIS tablett 100mg N2; GABAGAMMA 400MG kõvakapsel 400mg N20; LAMICTAL DISPERSIBLE TABLETS 100 MG dispergeeruv tablett 100mg N30;  LAMICTAL DISPERSIBLE TABLETS 50 MG dispergeeruv tablett 50mg N30; LAMICTAL DISPERSIBLE TABLETS 5 MG dispergeeruv tablett 5mg N30; LAMICTAL DISPERSIBLE TABLETS 25 MG dispergeeruv tablett 25mg N30; LAMISIL nahasprei, lahus 10mg/1g 30ml N1.   Täiendav teave on sotsiaalministeeriumi kodulehel.