1. jaanuaril 2011. a jõustuvad muudatused Eesti Haigekassa ravimite loetelus ja ravimite piirhindades

17. detsembril 2010. a allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused.

Alates 1. jaanuarist 2011. a lisandub soodusravimite loetellu neli 50% soodustusega ravimit, seitse 75% soodustusega ravimit ja kuus 100% soodustusega ravimit.

Vt ka www.sm.ee -> Tegevus -> Tervis -> Tervishoid ja ravimid -> Ravimialaste õigusaktide ja statistika viited -> Menetluses olevad eelnõud

Esmakordselt:

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 100%:
- toimeaineid flukonasool või itrakonasool sisaldavate ravimitega, ravimi väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi (B37; B44; B48.2; B48.8) raviks ja profülaktikaks;
- toimeainet vorikonasool sisaldava ravimiga VFEND, ravimi väljakirjutamise õigusega kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi (B37; B44; B48.2; B48.8) raviks haiglas alustatud invasiivse seeninfektsiooni ravi jätkamiseks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud;
- toimeainet takroliimus sisaldava ravimiga ADVAGRAF, ravimi väljakirjutamise õigus organite ja luuüdi siirdamise järgsete seisundite korral (T86; Z94) patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt.

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 75%:
- toimeainet lerkanidipiin sisaldava ravimiga LERCAPIN, ravimi väljakirjutamise õigus kõrgvererõhutõve (I10-I13; I15) näidustusel;
- toimeaineid telmisartaan ja amlodipiin sisaldava ravimiga TWYNSTA, ravimi väljakirjutamise õigus kõrgvererõhutõve (I10-I13; I15) näidustusel.

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 50%:
- toimeaineid dutasteriid ja tamsulosiin sisaldava ravimiga COMBODART.

Muutuvad järgmiste ravimite soodusmäärad:
- toimeaineid esomeprasool ja pantoprasool sisaldavate ravimite soodusmäär tõuseb 75%-le, ravimi väljakirjutamise õigusega Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi raviks (K25-K27) koos antibiootikumidega.
- toimeainet ranitidiin sisaldavate ravimite soodusmäära vähendatakse 50%-le;
- toimeainet kaltsitriool sisaldaval ravimil ROCALTROL, soodusmäär tõuseb 100%-le, ravimi väljakirjutamise õigus nefroloogil ja pediaatril kroonilise neerupuudulikkuse (N18) näidustusel;
- toimeaineid kaltsiumkarbonaat, kaltsiumatsetaat või kolekaltsiferool+kaltsium sisaldavatel ravimitel (CALCIGRAN SINE, PHO-SEX, CALCIGRAN FORTE), soodusmäär tõuseb 100%-le, ravimi väljakirjutamise õigusega kroonilise neerupuudulikkuse (N18) näidustusel;
- toimeainet tsinakaltseet sisaldaval ravimil (MIMPARA), soodusmäär tõuseb 100%-le, ravimi väljakirjutamise õigus nefroloogil ja pediaatril vastavalt Eesti Nefroloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele;
- toimeainet polüstüreensulfonaat sisaldaval ravimil SORBISTERIT, soodusmäär tõuseb 100%-le, ravimi väljakirjutamise õigusega kroonilise neerupuudulikkuse (N18) näidustusel;
- toimeainet lantaan (FOSRENOL) või sevelameer (RENAGEL) sisaldavatel ravimitel, soodusmäär tõuseb 100%-le, ravimi väljakirjutamise õigus nefroloogil ja pediaatril juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l);
- toimeainet sulpiriid sisaldaval ravimil BETAMAKS tablett 100mg N30, ravimi väljakirjutamise õigus 100% soodusmääraga psühhiaatril skisofreenia näidustusel (F20-F29) vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile;
- toimeainet enoksapariin sisaldaval ravimil CLEXANE süstelahus 100mg/ml N2, ravimi väljakirjutamise õigus 75% soodusmääraga rasedusaegse ning sünnitusjärgse tromboosi ning trombemboolia profülaktikaks ja raviks (O99.8);
- toimeainet morfiin sisaldaval ravimil VENDAL RETARD 100 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 100mg N30, ravimi väljakirjutamise õigus 100% soodusmääraga pahaloomulistest kasvajatest tingitud valu raviks (C00-D48).

Toimeainet ondansetroon või granisetroon sisaldavate ravimite väljakirjutamise tingimusi soodustuse protsendiga 100 muudetakse järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus pahaloomuliste kasvajate (C00-D48) suukaudsest keemiaravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks juhul, kui metoklopramiid ei ole esmase valikuna soovitatud või on osutunud ebaefektiivseks.

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:
1) doksasosiin (kõrgvererõhutõve ja eesnäärme healoomulise suurenemise raviks);
2) estsitalopraam (depressiooniravim);
3) drospirenoon+etünüülöstradiool (raseduse vältimiseks).

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 75 täiendatakse sotsiaalministri käskkirjade alusel järgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimpreparaatidega:
1) atorvastatiin (vere liigkõrget kolesteroolisisaldust langetav ravim);
2) rosuvastatiin (vere liigkõrget kolesteroolisisaldust langetav ravim);
3) enalapriil (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);
4) losartaan (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);
5) ibandroonhape (osteoporoosiravim).

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:
1) eksemestaan (rinnavähi ravim);
2) kvetiapiin (psühhoosivastane ravim);

Ravimite piirhinnad kehtestatakse esmakordselt järgmistes toimeainegruppides:
- eksemestaan; ravimpreparaat, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on EXEMESTANE TEVA tablett 25mg N30;
- ibandroonhape; ravimpreparaat, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on OSSICA tablett 150mg N1;
- raud; ravimpreparaat, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on RETAFER toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 100mg N30.

Lisatakse uued ravimpreparaadid ja arvutatakse uued piirhinnad (kui see on asjakohane) järgmiste toimeainete gruppides:
- atorvastatiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on TULIP tablett 10mg N30 ja TULIP tablett 20mg N30;
- doksasosiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on DOXONEX SR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 4mg N30 ja DOXAZOSIN TEVA 4 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 4mg N30;
- enalapriil; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ENALAPRIL VITABALANS tablett 20mg N30, RENITEC FORTE tablett 20mg N28 ja RENITEC FORTE tablett 20mg N98;
- estsitalopraam; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ESLOREX tablett 10mg N30, ESLOREX tablett 10mg N60, NORESTAL tablett 10mg N28 ja NORESTAL tablett 20mg N28;
- kvetiapiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on QUETIAPINE TEVA tablett 25mg N30, QUETIAPINE TEVA tablett 200mg N60 ja QUETIAPINE TEVA tablett 300mg N60;
- losartaan; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on LOSARTAN ACTAVIS tablett 100mg N30 ja LOSARTAN ACTAVIS tablett 50mg N30;
- morfiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on VENDAL RETARD 30 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 30mg N30 ja VENDAL RETARD 60 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 60mg N30;
- rosuvastatiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ROSUVASTATIN TEVA 10 MG tablett 10mg N28 ja ROSUVASTATIN TEVA 20 MG tablett 20mg N28.

Arvutatakse uued piirhinnad gruppides, kus ravimite hinnad on muutunud:
- klaritromütsiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on KLACID 125mg/5mg suspensioonigraanulid 25mg/ml 100ml ja FROMILID suspensioonigraanulid 125mg/5ml 60ml;
- klopidogreel; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on NOFARDOM tablett 75mg N28 ja PLAVOCORIN tablett 75mg N28;
- olansapiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ZOLAFREN tablett 10mg N28 ja ZOLAFREN tablett 5mg N28;
- pramipeksool; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on EZAPREV 0,088 MG tablett 0,088mg N30, EZAPREV 0,18 MG tablett 0,18mg N30 ja EZAPREV 0,7 MG tablett 0,7mg N100;
- propafenoon; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on PROPANORM 150 MG tablett 150mg N50 ja RYTMONORM tablett 300mg N50.

Seoses uute odavamate ravimpreparaatide lisamisega soodusravimite loetellu või olemasolevate ravimpreparaatide odavnemisega langevad teiste samasse piirhinnagruppi kantud ravimite piirhinnad. See tähendab, et teatud kindlate ravimite edasisel kasutamisel võib patsiendi omaosalus suureneda. Siiski ei saa omaosaluse suurenemist prognoosida, kuna tavapäraselt langevad uute ravimite turuletulekul konkurentsi suurenedes ka varem turul olnud ravimite hinnad. Samuti on patsientidel võimalik samadel soodustingimustel kasutada sama toimeaine ja manustamisviisiga piirhinnast mitte kõrgema hinnaga ravimeid teistelt tootjatelt, mispuhul jääb patsiendi omaosalus ravimi eest tasumisel minimaalseks (50 krooni või 20 krooni retsepti kohta, vastavalt sellele, kas ravim on välja kirjutatud 50% või kõrgema soodusmääraga). Mainitud odavamate preparaatide nimetused on ka eespool välja toodud.

Ravimite piirhindade muutmise määruses toodud hinnad on arvutatud eurodes, kuna alates 1. jaanuarist 2011. a võetakse Eesti Vabariigis kasutusele euro.

Ravimite loetelust arvatakse nende müügiloa/turustamise lõppemise tõttu jaemüügiapteekides või tingituna klassifitseerumisest käsimüügiravimiteks välja 45 ravimipakendit:
ABILIFY tablett 30mg N28; ALLERGODIL silmatilgad, lahus 0,5mg 1ml, 6ml; ATRAM 6.25, tablett, 6,25mg, 30TK; ATRAM 12.5, tablett, 12,5mg, 30TK; ATRAM 25, tablett, 25mg, 30TK; AVANDIA, õhukese polümeerikattega tablett, 4mg, 28TK; AVANDIA, õhukese polümeerikattega tablett, 8mg, 28TK; AVANDAMET, õhukese polümeerikattega tablett, 1000mg+2mg, 56TK; AVANDAMET, õhukese polümeerikattega tablett, 1000mg+4mg, 56TK; AVANDAMET, õhukese polümeerikattega tablett, 500mg+2mg, 28TK; BANEOCIN nahapuistepulber, 250TÜ/5mg/g 10g; BRIVUMEN tablett 125mg N1; BRIVUMEN tablett 125mg N7; CAPTOHEXAL 25 tablett 25mg N20; CAPTOHEXAL 50 tablett 50mg N20; EMEND kõvakapsel 80mg N1; EMEND kõvakapsel 125mg N1; EMEND kõvakapsel 125+80mg N1+2; EVISTA tablett 60mg N28; EXODERIL SOLUTION, lahus 1% 10ml; EXODERIL CREAM kreem, 1% 15g; KESTINE 10 MG tablett 10mg N30; KESTINE tablett 20mg N10; LERCAPIN õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28; LIDAPRIM FORTE tablett 800+160mg N10; MIDIANA, õhukese polümeerikattega tablett, 3mg+0,03mg, 21TK; NAVOBAN 5 MG/5 ML süstelahus, 1mg/ml 5ml N10; NEXIUM tablett 20mg N7; NEXIUM tablett 40mg N7; NIMOTOP õhukese polümeerikattega tablett 30mg N100; REMINYL, tablett, 4mg, 14TK; REMINYL, tablett, 8mg, 14TK; REMINYL, tablett, 8mg, 56TK; OLFEN LACTAB 50MG, gastroresistentne tablett, 50mg, 20TK; OLFEN RECTOCAPS, rektaalkapsel, 100mg, 5TK; OLFEN RECTOCAPS, rektaalkapsel, 50mg, 10TK; OMNIC, toimeainet prolongeeritult vabastav kapsel, 0,4mg, 30TK; REQUIP, õhukese polümeerikattega tablett, 0,25mg, 84TK; REQUIP, õhukese polümeerikattega tablett, 1mg, 84TK; REQUIP, õhukese polümeerikattega tablett, 2mg, 84TK; REQUIP, õhukese polümeerikattega tablett, 5mg, 84TK; TARKA toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel 180+2mg N28; TEOTARD retardkapsel 200mg N40; TEOTARD retardkapsel 350mg N40; TRAMADOL KRKA suposiit 100mg N5; VENDAL RETARD 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 200mg N30; ZOFISTAR 30 MG tablett 30mg N28.

Nimetatud ravimipakendite väljaarvamine loetelust ei halvenda oluliselt ravimivalikut – sama toimeaine või toimega ravimid teistelt ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks.

Täiendava teabe saamiseks palume pöörduda sotsiaalministeeriumisse.