1. aprillist muutub töövõimetushüvitise arvestamise kord

Pressiteade

27. märts 2003

1. aprillist muutub töövõimetushüvitise arvestamise kord

1.aprillil jõustub ravikindlustuse seaduse säte, mille järgi määrab haigekassa kindlustatule ajutise töövõimetuse hüvitist Maksuameti esitatud andmete alusel. Seega ei pea tööandja enam arvestama ja töövõimetuslehele märkima töötaja kalendripäeva keskmist tulu puudutavaid andmeid.

Kui varem arvestati haigushüvitist haigestumisele eelnenud kuue kuu keskmise tulu alusel, siis 1.aprillist arvutab haigekassa kindlustatule hüvitist töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale  eelnenud kalendriaastal arvestatud sotsiaalmaksu põhjal. See tähendab, et näiteks 2003. aastal haigestudes makstakse ajutise töövõimetuse hüvitist arvestatuna 2002. aasta palga järgi.

See on hea uudis neile, kel oli eelmisel aastal mitmeid sissetulekuid, sest hüvitise arvestamisel lähevad arvesse kõik kalendriaasta jooksul kindlustatud isiku eest või tema poolt makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulud.

Kindlustatud isikutel, kellel puuduvad töövabastusele eelneval kalendriaastal sotsiaalmaksu puudutavad andmed, lähtutakse ajutise töövõimetuse hüvitise arvestamisel töökohustuste täitmisest vabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud põhipalgast ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäärast

Sel põhjusel peab tööandja märkima alates 01.04.2003  töövõimetuslehtedele töötaja põhipalga suuruse töökohustuste täitmisest vabastuse alguspäevale eelnenud päeval.

Kui inimene saab  lisaks sellele tööandjale, kellele ta töövõimetuslehe esitab, tasu ka teiselt tööandjalt, lisatakse töövõimetuslehele teise tööandja tõend. Nimetatud tõend sisaldab põhimõtteliselt samu andmeid, mis on töövõimetuslehe tööandja poolt täidetavas osas.

Kui töövõimetuslehe väljaandmise põhjus on töötaja kergemale tööle üleviimine või töötingimuste kergendamine, märgib tööandja töövõimetuslehele töötajale üleviidud tööl makstud palga suuruse.

Samuti makstakse alates 1.aprillist inimesele ajutise töövõimetuse hüvitist haiglaravil oldud aja eest ja alla 12-aastase lapse haiglas põetamise korral endise 60% asemel 80%  ulatuses keskmisest tulust. 
 

Anne Osvet, Haigekassa avalike suhete juht

620 8439 
 

Küllike Heide, Sotsiaalministeerium Avalike suhete osakond

626 9985