1. aprillist kehtima hakkavad Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhinnad

25. märtsil k. a allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused.

 

Alates 1. aprillist 2008 lisandub soodusravimite loetellu kuusteist uut ravimit, soodusmäära tõstetakse viiel ravimil ning piirhinnad muutuvad üheteistkümnes ravimigrupis.

Soodusmäära tõstetakse 50%-lt 75%-le:

- nadropariinil (FRAXIPARINE, operatsioonijärgse tromboosi profülaktika näidustusel),

- bisoproloolil (CONCOR COR 5 MG, südamepuudulikkuse näidustusel),

- fosinopriil+hüdroklorotiasiidil (MONOZIDE ja FOSINOPRIL HCT ACTAVIS, kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse näidustusel),

- budesoniid+formoteroolil (SYMBICORT TURBUHALER, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse näidustusel),

- rosuvastatiinil (CRESTOR 20 mg, vere kõrge kolesteroolisisalduse puhul).

 

Soodusravimite loetelu täiendatakse järgmisi toimeaineid sisaldavate ravimitega:

50%:

1) alendroonhape+kolekaltsiferool (osteoporoosiravim);

2) bikalutamiid (eesnäärmevähi ravim);

3) gabapentiin (epilepsia ja neuropaatilise valu ravim);

4) klaritromütsiin (antibakteriaalne ravim);

5) nebivolool (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);

6) meloksikaam (valuvaigistav ja põletikuvastane ravim).

75%:

1) budesoniid (astmaravim);

2) glimepiriid (suhkurtõve ravim);

3) metformiin (suhkurtõve ravim);

4) losartaan  (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);

5) losartaan+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ravim);

6) ramipriil+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);

7) risedroonhape (osteoporoosiravim)

8) simvastatiin (vere kolesteroolisisaldust vähendav ravim).

100%:

1) fentanüül (valuvaigistav ravim);

2) mükofenoolhape (organite siirdamisjärgset äratõukereaktsiooni vähendav ravim).

 

Ülalnimetatud toimeaineid sisaldavad ravimeid teistelt ravimitootjatelt on turustatud ja soodustatud ka varem.

 

Piirhinnad muutuvad järgmiste toimeainete gruppides:

1) budesoniid (astmaravim);

2) fosinopriil+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);

3) ramipriil+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);

4) losartaan (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);

5) losartaan+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ravim);

6) mükofenoolhape (siirdamisjärgset äratõukereaktsiooni vähendav ravim).

7) fentanüül (valuvaigistav ravim);

8) glimepiriid (suhkurtõve ravim);

9) metformiin (suhkurtõve ravim);

10) risedroonhape (osteoporoosiravim);

11) simvastatiin (vere kolesteroolisisaldust vähendav ravim).

 

Piirhinnad muutuvad seoses uute ravimite turuletulekuga. Kui soodusravimite loetellu varem kantud ravimite hinnad suurenevas konkurentsis ei lange, võib kindla tootenimega ravimit eelistavate patsientide omaosalus mõnevõrra suureneda. Omaosaluse vähendamiseks soovitame patsientidel valida odavam ravim.

 

Ravimite loetelust arvatakse nende turustamise/müügiloa lõppemise tõttu välja 24 ravimipakendit:

FOSAMAX tablett 10 mg N28 (alendroonhape); OSPAMOX 250 MG/5 ML suspensioonigraanulid 50 mg/ml 60 ml N1 (amoksitsilliin); RENITEC 10 MG tablett 10 mg N100; RENITEC FORTE tablett 10 mg N100 (enalapriil); TIMOPTIC XE silmageel  0,25% 2,5 ml N1 ja TIMOPTIC XE silmatilgad  0,5% 2,5 ml N1 (timolool); BECLOMET EASYHALER inhalatsioonipulber 200 mcg/annuses 200 annust ja BECOTIDE BECODISKS inhalatsioonipulber 0,2 mg/annuses 120 annust N1 (beklometasoon); ECOBEC 250 MCG EASI-BREATHE inhalatsiooniaerosool 250 mcg/annus 200 annust N3 (beklometasoon); LAMICTAL dispergeeritav tablett 2 mg N30 (lamotrigiin); MST CONTINUS suspensioonigraanulid 20 mg N30, MST CONTINUS 60 MG suspensioonigraanulid 60 mg N30, MST CONTINUS 100 MG suspensioonigraanulid 100 mg N30 (morfiin); MXL 200 MG kapsel 200 mg N28 (morfiin); CORINFAR tablett 10 mg N30; CORINFAR tablett 10 mg N50 (nifedipiin); ZYPREXA tablett  10 mg N28; ZYPREXA tablett  5 mg N28 (olansapiin); MAXALT 5 MG peroraalne lüofilisaat 5 mg N2 (risatriptaan); REQUIP-MODUTAB toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 2 mg N84; 4 mg N84 ja 8 mg N84 (ropinirool); ECOSAL EASI-BREATHE aerosool 0,1 mg/annus 200 annust N3 (salbutamool); VEROGALID ER 240 MG retardtablett 240 mg N100 (verapamiil).

 

Nimetatud ravimite väljaarvamine loetelust ei halvenda ega kitsenda ravimivalikut – sama toimeaine või toimega ravimid jäävad endiselt soodushinnaga turule.

Täpsema teabe saamiseks palume pöörduda Sotsiaalministeeriumisse.