1. aprillist hakkab üle 18 a. puudega inimese hooldajatasu maksma kohalik omavalitsus

1.aprillist peab kohalik omavalitsus esitama Haigekassale kindlustuskaitse tekkimiseks vajalikud dokumendid otsuse tegemisest e. kohustuse tekkimisest  7 kalendripäeva jooksul (RaKS § 13 lõige 3). Täpsem info Sotsiaalkindlustusameti kodulehel http://www.ensib.ee/. Haigekassas arvelevõtmiseks vajalikud blanketid leiate http://www.haigekassa.ee/blanketid/.