1. aprillist 2009 jõustuvad järgmised kvartaalsed muudatused soodusravimite loetelus ja piirhindades

25. märtsil k. a. allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused.

Alates 1. aprillist 2009. a lisandub soodusravimite loetellu viis 50% soodustusega ravimit, üks 75% soodustusega ravimit ja neli 100% soodustusega ravimit.

- Esmakordselt jõustub 75% soodusmäär valsartaani (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim) sisaldavatel ravimitel.
- Laienevad ravimi Glivec (imatiniib, seni kasutusel leukeemia ravim) soodustingimused: alates 1. aprillist 2009 võib seda ravimit välja kirjutada ka onkoloog patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud KIT- positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltuumor (C16-C20, C49.9) ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena.

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:
       1) mirtasapiin (depressiooni ja ärevushäirete ravim);
       2) pantoprasool (haavandtõve ja reflukshaiguse ravim);
       3) asitromütsiin (antibakteriaalne ravim);
       4) nebivolool (kõrgvererõhutõve ravim);
       5) bisoprolool (kõrgvererõhutõve ja stenokardia ravim).

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:
      1) anastrosool (rinnavähi ravim);
      2) letrosool (rinnavähi ravim);
      3) atsükloviir (viirusinfektsiooni  ravim);
      4) fenüülalaniinita toitesegu (fenüülketonuuria ravim).

Tulenevalt uute, teiste tootjate poolt turustatavate ravimite lisamisest soodusravimite loetellu või soodusravimite loetellu kantud ravimite hindade muutmisest või ravimite turustamise lõpetamisest kehtestatakse esmakordselt või muudetakse piirhindasid järgmiste ravimite gruppides:
1) amlodipiin (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim);
2) anastrosool (rinnavähi ravim);
3) glimepiriid (diabeediravim);
4) atsükloviir (viirusevastane ravim);
5) diklofenak (valu- ja põletikuvastane ravim);
6) atorvastatiin (kolesterooli ravim);
7) letrosool (rinnavähi ravim);
8) nifedipiin (kõrgvererõhutõve ja stenokardia ravim);
9) topiramaat (epilepsia ravim);
10) ursodeoksühoolhape (kroonilise maksahaiguse ravim);
11) tisanidiin (spastilisuse ravim).

Piirhindade kehtestamine sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimitele, mida turustatakse enam kui ühe ravimitootja poolt, aitab otstarbekamalt kasutada Eesti Haigekassa poolt tehtavaid ravimikulutusi. Neis piirhinnagruppides, kuhu lisanduvad uued preparaadid, piirhinnad langevad, mis tähendab et teatud kindlate tootenimedega ravimite edasisel kasutamisel võib patsiendi omaosalus suureneda. Eriti juhime tähelepanu toimeainetele, millele kehtestuvad esmakordselt piirhinnad – tisanidiin, letrosool ja valsartaan. Siiski ei saa omaosaluse suurenemist prognoosida, kuna reeglina langevad uute ravimite turuletulekul ka varem turul olnud ravimite hinnad. Samas on patsientidel võimalik samadel soodustingimustel kasutada sama toimeaine ja manustamisviisiga ning piirhinnast mitte kõrgema hinnaga ravimeid teistelt tootjatelt, mispuhul ei suurene ka patsiendi omaosaluse protsent ravimi eest tasumisel. Omaosaluse suurenemise vältimiseks soovitame kasutada sama toimeainega ravimite seast odavaimat sobivat ravimit.

Ravimite loetelust arvatakse nende turustamise/müügiloa lõppemise tõttu välja 27 ravimipakendit:
AERIUS siirup 0,5mg/ml 60ml; ALFARE pulber 400g; AMLODIPIN ACTAVIS tablett 5mg ja 10mg N30; BETOPTIC silmatilgad 0,5% 5ml; CILEST tablett 0,25/0,03mg N21x3; COMBIVENT inhalatsiooniaerosool 0,12/0,02mg/d 200 doosi; CONCOR COR 2,5mg ja 5mg N30; DICLAC tablett 50mg N50; ESTRADIOL SANDOZ tablett 2mg N28; EUTHYROX tablett 100mcg N100, FM 85 pulber 200g; GLIMEPIRID PLIVA tablett 1mg, 2mg, 3mg, 4mg N30; GRACIAL  tablett 25mcg/40mcg N7; GRACIAL tablett 125mcg/30mcg N15; ISOPTO CARPINE silmatilgad 2% 15ml; MANINIL tablett 3,5mg N120; NAN LACTOSEFREE pulber 400g; NIFEHEXAL tablett 20mg N30; PK-MERZ TABLETS tablett 100mg N30; PRENAN pulber 400g; PROSCAR tablett 5mg N28; TAMOXIFEN EBEWE tablett 10mg N30; URSOSAN tablett 250mg N10; XP ANALOG pulber 400g.

Nimetatud ravimipakendite väljaarvamine loetelust ei halvenda oluliselt ravimivalikut – sama toimeainega ravimid teistelt ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks.

Täpsema info saamiseks palume pöörduda Sotsiaalministeeriumisse.