1. aprillist 2006. a jõustuvad muudatused Eesti Haigekassa ravimite loetelus ja ravimite piirhindades

Teavitamine 1. aprillist 2006. a jõustuvatest muudatustest Eesti Haigekassa ravimite loetelus ning ravimite piirhindades.

Eelnõud koos seletuskirjadega on tutvumiseks kättesaadavad Sotsiaalministeeriumi kodulehel http://www.sm.ee/est/pages/goproweb0021.