1. aprillil jõustuvad muudatused Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade määrustes

23. märtsil k.a allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused, mis jõustuvad alates 1. aprillist 2012.

Esmakordselt:

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 100%:

  • toimeainet eltombopaag sisaldava ravimiga REVOLADE, mille väljakirjutamisele 100% soodusmääraga on kehtestatud järgmised tingimused: ravimi väljakirjutamise õigus hematoloogil trombotsütopeenia näidustusel (D69.4) patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobiliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl ja veritsus.

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 75%:

  • toimeaineid perindopriil ja amlodipiin sisaldava ravimiga COVERAM järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi väljakirjutamisõigus kõrgvererõhutõve ja südame isheemiatõve (I10-I13; I15; I20; I50) raviks.

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 50%:

  • toimeaineid naprokseen ja esomeprasool sisaldavate ravimite VIMOVO.

Muudetakse loetelus olevate ravimite väljakirjutamistingimusi:

  • Muudetakse toimeainet flutikasoon sisaldavate ravimite FLIXOTIDE väljakirjutamise tingimusi 75% soodusmäära korral astma näidustusel, kaotades senikehtinud vanuse- ja erialapiirangu.
  • Ühtlustatakse toimeaineid perindopriil+indapamiid sisaldavate ravimite NOLIPREL ARGININE ja NOLIPREL FORTE ARGININE ning toimeaineid valsartaan+hüdroklorotiasiid sisaldava ravimi VALSACOMBI väljakirjutamise tingimusi, lisades 75% soodusmäära arteriaalse hüpertensiooni näidustusel (vastavalt I10-I13, I15, I50 ja I10-I13, I15).
  • Ühtlustatakse toimeainete spironolaktoon ja propranolool väljakirjutamise tingimusi, lisades 75% soodusmäära kõrgvererõhutõve näidustusel (I10-I13, I15).
  • Täpsustatakse Eesti Haigekassa ravimite loetelus olevate beetahistiini sisaldavate ravimite väljakirjutamistingimusi 50% soodusmäära korral järgmiselt: ravimi väljakirjutamisõigus vestibulaarfunktsiooni häirete (H81) korral.

Uued geneerilised ravimid, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud:

  • Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1) desloratadiin (allergiavastane ravim);
2) donepesiil (Alzheimeri tõve vastane ravim);
3) mebendasool (sooleparasiitide vastane ravim);
4) pentoksüfülliin (vereringehäirete vastane ravim);
5) sertraliin (depressiooniravim);
6) sumatriptaan (migreeniravim);
7) valatsikloviir (herpesviiruse vastane ravim).

  • Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1) kloormadinoon+etünüülöstradiool (rasestumisvastane ravim);
2) klopidogreel (tromboosivastane ravim);
3) montelukast (astmaravim);
4) perindopriil+indapamiid (kõrgvererõhutõve ravim)
5) trandolapriil+verapamiil (kõrgvererõhutõve ravim).

  • Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1) levetiratsetaam (epilepsiaravim);
2) olansapiin (psühhoosivastane ravim);
3) temosolomiid (kasvajavastane ravim);
4) topiramaat (epilepsiaravim);
5) tsüproteroon (kasvajavastane ravim).

Hinnamuutusest või uute ravimite lisandumisest tulenevalt on arvutatud uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:

- kloormadinoon+etünüülöstradiool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CLORMETIN 2 MG/0,03 MG õhukese polümeerikattega tablett 2mg+0,03mg N21 ja CLORMETIN 2 MG/0,03 MG õhukese polümeerikattega tablett 2mg+0,03mg N63;
- mebendasool; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MEBENDAZOLE-GRINDEKS tablett 100mg N6;
- levetiratsetaam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LEVETIRACETAM PHARMASWISS 250 MG õhukese polümeerikattega tablett 250mg N30, LEVETIRACETAM PHARMASWISS 500 MG õhukese polümeerikattega tablett 500mg N30 ja LEVETIRACETAM PHARMASWISS 1000 MG õhukese polümeerikattega tablett 1000mg N30;
- temosolomiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TEMOZOLOMIDE TEVA kõvakapsel 20mg N5, TEMOZOLOMIDE TEVA kõvakapsel 100mg N5 ja TEMOZOLOMIDE TEVA kõvakapsel 250mg N5;
- tsüproteroon; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on IMVEL tablett 50mg N50.
- donepesiil; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DIVARE õhukese polümeerikattega tablett 5mg N28 ja DIVARE õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28;
- klopidogreel; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ZYLLT õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28 ja ZYLLT õhukese polümeerikattega tablett 75mg N84;
- montelukast; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on SPIROKAST 10MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28, SPIROKAST 4MG närimistablett 4mg N28 ja SPIROKAST 5MG närimistablett 5mg N28;
- olansapiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ZALASTA suus dispergeeruv tablett 5mg N28, ZALASTA suus dispergeeruv tablett 10mg N28, ZALASTA suus dispergeeruv tablett 15mg N28 ja ZALASTA tablett 10mg N28;
- pentoksüfülliin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PENTILIN tablett 400mg N20 ja VASONIT RETARD toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 600mg N60;
- perindopriil+indapamiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on NOLIPREL ARGININE tablett 2,5mg+0,625mg N30, NOLIPREL FORTE ARGININE tablett 5mg+1,25mg N30, CO-PRENESSA tablett 2mg+0,625mg N30, CO-PRENESSA tablett 4mg+1,25mg N30 ja NOLITERAX 10 MG/2,5 MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg+2,5mg N30;
- sertraliin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ASENTRA õhukese polümeerikattega tablett 50mg N28 ja ASENTRA õhukese polümeerikattega tablett 100mg N28;
- sumatriptaan; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on IMIGRAN FDT kaetud tablett 50mg N2, IMIGRAN FDT kaetud tablett 100mg N2, IMIGRAN FDT õhukese polümeerikattega tablett 50mg N6 ja IMIGRAN FDT õhukese polümeerikattega tablett 100mg N6;
- topiramaat; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TOPIRAMATE PORTFARMA õhukese polümeerikattega tablett 25mg N60, TOPIRAMATE PORTFARMA õhukese polümeerikattega tablett 50mg N60, TOPIRAMATE PORTFARMA õhukese polümeerikattega tablett 100mg N60 ja TOPIRAMATE PORTFARMA õhukese polümeerikattega tablett 200mg N60;
- valatsikloviir; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on VALACICLOVIR ACTAVIS 500MG tablett 500mg N10 ja VALACICLOVIR ACTAVIS 1000MG õhukese polümeerikattega tablett 1000mg N21.
- anastrosool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ARIMIDEX tablett 1mg N28 ja ANASTROZOLE-TEVA 1MG tablett 1mg N28;
- flukonasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE kõvakapsel 50mg N7, FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE kõvakapsel 150mg N1 ja FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE kõvakapsel 150mg N2;
- kvetiapiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on QUETIAPINE TEVA tablett 25mg N30, QUETIAPINE TEVA tablett 200mg N60 ja QUETIAPINE TEVA tablett 300mg N60;
- letrosool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LETROZOLE SANOSWISS 2,5 MG tablett 2,5 mg N30 ja LETROZOLE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N30;
- paroksetiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ARKETIS tablett 20mg N30 ja ARKETIS tablett 40mg N30;
- valproehape; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CONVULEX 50mg/ml siirup 100ml N1.

Täiendav teave on sotsiaalministeeriumi kodulehel.