01. aprillist jõustuvad Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja piirhinnad

Alates 02. märtsist 2007 on eelnõude teavitussüsteemis (http://eoigus.just.ee) kättesaadavad Eesti Haigekassa ravimite loetelu ning ravimite piirhindade muudatuste eelnõud.

Alates 1. aprillist 2007.a tehakse Eesti Haigekassa ravimite loetelus järgmised muudatused:

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 50 täiendatakse lihtsustatud menetluse korras ja sotsiaalministri käskkirjade alusel alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimpreparaatidega:

 1. desogestreel – raseduse vältimiseks;
 2. paratsetamool + kodeiin – valuravim;
 3. sumatriptaan – migreeniravim;
 4. tamsulosiin – eesnäärme healoomulisest suurenemisest tingitud urineerimishäirete ravim;
 5. tsitalopraam – depressiooniravim.

Eelnimetatutest desogestreeli ning paratsetamooli ja kodeiini kombinatsiooni pole varem kompenseeritud.

Loetellu lisanduvate ravimite osas on Sotsiaalministeerium sõlminud ravimitootjatega hinnalepped või saanud kinnituse hinna säilitamiseks taotletud tasemel.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 75 täiendatakse lihtsustatud menetluse korras ja sotsiaalministri käskkirjade alusel alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimitega:

 1. alendroonhape – osteoporoosi ravim;
 2. amlodipiin – kõrgvererõhu- ja südameisheemiatõve ravim;
 3. beklometasoon – allergilise riniidi ravim;
 4. glimepiriid – suhkurtõve ravim;
 5. insuliinglargiin – suhkurtõve ravim;
 6. insuliin lispro – suhkurtõve ravim;
 7. isosorbiidmononitraat – südameisheemiatõve ravim.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 100 täiendatakse lihtsustatud menetluse korras ja sotsiaalministri käskkirjade alusel järgmisi toimeaineid sisaldavate ravimitega:

 1. lamotrigiin – epilepsiaravim;
 2. ondansetroon – iiveldus- ja oksendamisvastane ravim;
 3. toitained ilma fenüülalaniinita – fenüülketonuuriaga patsientidele.

Eelnimetatud 10 toimeainet on ka eelnevalt kõrgema soodusmääraga kompenseeritud; lisanduvad uued ravimpreparaadid on odavamad või samaväärse hinnaga senikompenseeritud ravimpreparaatidega võrreldes. Piirhinnast madalamate või piirhinnaga võrdsete ravimite ja samuti ainsa tootja ravimite osas on sõlmitud hinnalepped.

Tuginedes ravimikomisjoni 22. veebruari 2007.a ja 12. detsembri 2007. a koosolekute protokollidele ning sotsiaalministri käskkirjadele tõstetakse soodusmäära 75%-le osteoporoosiravimitel FOSAMAX 70 MG ÜKS KORD NÄDALAS (alendroonhape) ja BONVIVA (ibandroonhape), järgmise piiranguga: ravimi esmase väljakirjutamise õigusega reumatoloogil ja ortopeedil patoloogilise murruga osteoporoosi (M80) korral patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna.

Vastavalt ravimikomisjoni 26. aprilli 2006. a koosoleku protokollile ning sotsiaalministri 13. juuni 2006. a käskkirjale nr 71 lisatakse soodusravimite loetellu LEVEMIR FLEXPEN (insuliindetemiir), ravimi väljakirjutamise õigusega 100%-lise soodusmääraga suhkurtõve (E10, E11, E13, E14, O24, E89.1, P70.2) näidustusel.

Eeltoodud ravimite osas on Sotsiaalministeerium sõlminud ravimitootjatega ka hinnakokkulepped.

Alates 1. aprillist 2007. a jõustub hinnakokkulepe ravimile Abilify 15 mg N28 (aripiprasool, skisofreeniaravim), millega seoses eemaldatakse selle väljakirjutamise piirangust hinnakokkuleppe sõlmimise nõue.

Eesti Haigekassa ravimite loetelust arvatakse sotsiaalministri käskkirja alusel välja 9 ravimpreparaati ehk pakendit (ravimtootjate teadaandel või nõusolekul ravimi turustamise lõpetamise või müügiloa lõppemise tõttu).

Seoses eeltooduga arvatakse Eesti Haigekassa ravimite loetelust välja levonorgestreeli sisaldavad minipillid (Mikro-30). Alternatiivina lisanduvad alates 1. aprillist 2007. a soodusravimite loetellu desogestreeli sisaldavad minipillid (Cerazette).

Alates 1. aprillist 2007.a tehakse ravimite piirhindades järgmised muudatused:

1) moodustatakse piirhinnagrupid ja arvutatakse esmakordselt piirhinnad järgmistele ravimitele:

TEVANATE 70 MG tablett 70 mg N4 ja FOSAMAX 70 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 70 mg N4 (alendroonhape, osteoporoosi raviks);

XP MAXAMAID (ORANGE FLAVOURED) pulber 500 g N4, XP MAXAMAID (UNFLAVOURED) pulber 500 g N4 ja PKU-GEL pulber 20 mg N30 (toitained ilma fenüülalaniinita, fenüülketonuuria raviks);

XP MAXAMUM (ORANGE FLAVOURED) pulber 500 g N4, XP MAXAMUM (UNFLAVOURED) 500 g N4, PHLEXY-10 DRINK MIX pulber 20 g N30 ja PKU-EXPRESS pulber 25 g N30 (toitained ilma fenüülalaniinita, fenüülketonuuriaga patsientidele).

Arvestusliku päevadoosina on alendroonhappe puhul kasutatud arvutuslikku 1 ravipäeva annust, fenüülalaniinita toitainete puhul keskmist valguvajadust vastavas eagrupis.

2) lisatakse uued ravimpreparaadid ja arvutatakse uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:

a) amlodipiin (kõrgvererõhutõve ja südame isheemiatõve ravim);
b) beklometasoon (allergilise riniidi ravim);
c) glimepiriid (suhkurtõve ravim);
d) isosorbiidmononitraat (südame isheemiatõve ravim);
e) lamotrigiin (epilepsiaravim);
f) ondansetroon (iiveldus- ja oksendamisvastane ravim).

Seoses uute ravimpreparaatide lisamisega langevad ülaltoodud ravimigruppides piirhinnad, mis tähendab, et teatud kindlate ravimite edasisel kasutamisel võib patsiendi omaosalus suureneda.

3) arvutatakse uued piirhinnad ravimigruppides, kus piirhinnaalust ravimit reaalselt ei turustata (pravastatiin, ondansetroon) või ravimite hinnad on langenud (risperidoon, lamotrigiin).

4) arvatakse määrusest välja ravimpreparaadid, mis on ravimite loetelust välja arvatud (müügiluba aegunud, turustamine lõpetatud).

Sotsiaalministeeriumil on õigus teha muudatusi enne eelnõude allkirjastamist!