Üldarstiabi rahastamise lepingud 2017

Alates 01.01.2017 kehtivad üldarstiabi rahastamise lepingu lisad:

 Leping

 •  Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
 •  Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused 
 •  Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule (uuendatud 28.06.2017)
 •  Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus (uuendatud 28.06.2017)
 •  Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse eest makstavate lisatasude rahaline arvestus (uus)
 •  Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus
 •  Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
 •  Lisa 3E - Jämesoolevähi sõeluuringu üldarstiabi rahaline lisa (kehtetu alates 01.01.2017)
 • Lisa 3F -  Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise tulemuste eest (uus)
 • Lisa 3G - Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedijuhtimise eest nimistu kohta (uus)
 • Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis (uus): eesti keeles ja vene keeles
 •  Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest  
 •  Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (uus)
 •  Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel (uus)
 •  Lisa 8 - Pearahasiseste tegevuste koodid (uuendatud 28.06.2017)
  •   2017 I pa kehtinud Lisa 8
 •  Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
 •  Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
 •  Lisa 11 (doc) - Teise pereõe taotluse vorm
 •  Lisa 12 (doc) -  Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
 •  Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
 •  Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 
 •  Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
 •  Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 
 •  Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
 •  Lisa 18 - Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine
 • Lisa 19 - Jämesoolevähi sõeluuringu üldpõhimõtted (uus)
 • Lisa 20A - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajale, kes loob tervisekeskuse tema juures töötavatest kinnitatud nimistuga perearstide baasil) (uus)
 • Lisa 20B - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajatele, kes moodustavad ühtsel taristul tervisekeskuse mitme üldarstiabi osutava teenuse osutaja koostöös) (uus)