Töös olevad auditid

  1. Müeloomtõvega patsiendi käsitlus Eesti haiglates.
  2. Taastusravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi korraldus.

  3. Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral) teenusel viibivate orgaaniliste psüühikahäiretega-, skisofreenia ja psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega diagnoosidega patsientide ravi kvaliteet.

  4. Venoosse trombemboolia profülaktika kirurgilise ja mittekirurgilise profiiliga osakondades.

  5. MRT uuringute põhjendatus ortopeediliste haigustega isikutel.