Töös olevad auditid

  1. Venoosse trombemboolia profülaktika kirurgilise ja mittekirurgilise profiiliga osakondades.

  2. MRT uuringute põhjendatus ortopeediliste haigustega isikutel.