Omaosalus tähendab summat, mida ravikindlustatud inimene peab teatud tervishoiuteenuste puhul ise maksma. Tervishoiuteenuste omaosaluse hind on määratud vastavalt haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud lisatingimustele.

Tervishoiuteenus/omaosaluse protsent teenuse koguhinnast

Omaosalus 2022. aastal

Funktsioone toetav statsionaarne taastusravi, 20%

15,77 eurot/ööpäevas

Tehisabort omal soovil, 30%

43,90 eurot

Medikamentoosne abort omal soovil, 50%

17,67 eurot

Iseseisva statsionaarse õendusabi (endine hooldusravi) voodipäevatasu, 15%

13,26 eurot

Enteraalne toitesegu 1000 kcal, 50%1,83 eurot