Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute päevakorrad ja protokollid

17. august 2022

Koosoleku päevakord:

1. Taotluste arutelu

Taotluse nr Taotluse nimetus
1485Sakraalne neuromodulatsioon fekaalinkontinentsi ravis
1490Pehmete kudede laserkoagulatsioon operatsioonitoas

TTL komisjoni koosolek 17.08.2022

25. mai 2022

Koosoleku päevakord:

1. Taotluste arutelu

Taotluse nr Taotluse nimetus
1483Endoskoobipealse klipsi (OVESCO klipsi) asetamine
1489Stressinkontinentsi ravi polüakrüülamiid hüdrogeeliga
1491Peaajuarterite embolisatsiooni vältimise seade
1503Rinnavähi koe geeniekspressioonanalüüs adjuvantse keemiaravi raviotsuseks

2. Eriõe teenus

TTL komisjoni koosolek 25.05.2022

27. aprill 2022

Koosoleku päevakord:

1. 01.04.2022 TTL-i muudatuste tutvustus

2. Esmatasandi teenused TTL-is al 01.07.2022

3. Taotluste arutelu

Taotluse nr Taotluse nimetus
1503Rinnavähi koe geeniekspressioonanalüüs adjuvantse keemiaravi raviotsuseks
1519Anaalmanomeetria

4. Eriõe pilootprojekti kokkuvõte

5. Psühhiaatria tulemustasu rakendamise sätted ravi rahastamise lepingus

6. Kohtu poolt määratud psühhiaatriline sundravi

7. Endoproteesimise juhtprojekt

TTL komisjoni koosolek 27.04.2022

23. märts 2022

Koosoleku päevakord:

1. Taotluste arutelu

Taotluse nr Taotluse nimetus
1484Fotodünaamiline teraapia verteporfiiniga
1489Stressinkontinentsi ravi polüakrüülamiid hüdrogeeliga
1491Peaajuarterite embolisatsiooni vältimise seade
1517Soolise ebakõlaga patsiendi arstliku ekspertiisikomisjoni konsiilium (AEK)

2. Tervishoiuteenuste osutamine sõjapõgenikele

TTL komisjoni koosolek 23.03.2022

14. veebruar 2022

Koosoleku päevakord:

1. Taotluste arutelu

Taotluse nr Taotluse nimetus
1483Endoskoobipealse klipsi (OVESCO klipsi) asetamine
1485Sakraalne neuromodulatsioon fekaalinkontinentsi ravis

2. Psühholoogilise abi osutajate laiendamine

3. Kopsuvähi sõeluuringu pilootprojekt

TTL komisjoni koosolek 14.02.2022

26. jaanuar 2022

Koosoleku päevakord:

1. Taotluste arutelu

Taotluse nr Taotluse nimetus
1478Kõnni- ja vertikaliseerimise tehnoloogia taastusravis
1479Ülajäsemete funktsiooni taastamist toetavad vahendid
1492Grupiloovteraapia
1493Individuaalne loovteraapia
1514Alalõualiigese unilateraalne endoprotees

TTL komisjoni koosolek 26.01.2022

8. detsember 2021

Koosoleku päevakord:

1. TTL komisjoni 2021. aasta töö ülevaade

2. Haigekassa ja komisjoni vahelised aruteluteemad

TTL komisjoni koosolek 08.12.2021

10. november 2021

Koosoleku päevakord:

1. Eriõe pilootprojekt

2. Ülevaade haiglaravimite taotlustest ja nende kohta tehtud otsustest

3. Eriarstiabi muudatuste tutvustus tervishoiuteenuste loetelus alates 01.01.2022

4. Muud teemad

TTL komisjoni koosolek 10.11.2021

20. oktoober 2021

Koosoleku päevakord:

1. Taotluste arutelu

Taotluse nr Taotluse nimetus
1325Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine
1469Vaimse tervise õe vastuvõtt alla 19. a isikule
1125Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatöö

2. Taotluste prioriseerimine

3. Ambulatoorse kirurgia, päevakirurgia ja päevaravi definitsioonide täiendamine ravi rahastamise lepingus ning tervishoiuteenuste loetelu rakendamistingimuste muutmine

4. Kaugteenuste näidisprojektide tutvustus

5. Muudatused esmatasandil

6. Muud teemad

TTL komisjoni koosolek 20.10.2021

15. september 2021

Koosoleku päevakord:

1. Taotluste arutelu

Taotluse nr Taotluse nimetus
1457Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine
1443PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 klooniga
1451HER2 geeni amplifikatsooni määramine SISH meetodil kasutades Roche Ventana INFORM HER2 Dual ISH DNA sondikokteili
1456

Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 klooniga

1445Lokaalne põiesisene ravi GAG kihi kahjustusega seotud interstitsiaalse tsüstiidi/kusepõie valusündroomi ja kiirgustsüstiidi korral

2. Muud teemad

TTL komisjoni koosolek 15.09.2021

18. august 2021

Koosoleku päevakord:

1. Tervishoiuteenuste loetelu (TTL-i) komisjoni töökorralduse tutvustus

2. TTL-i menetluse põhimõtete tutvustus

3. Taotluste arutelu

Taotluse nr Taotluse nimetus
1444NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testiga
1456Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 klooniga
1446pH-meetria
1460

Vereloome tüvirakuproduktist α/β T- ja CD19+ B- lümfotsüütide ex vivo eemaldamine
Vereloome tüvirakuproduktist CD34+ rakkude ex vivo positiivne selektsioon

1478Kõnni- ja vertikaliseerimise tehnoloogia taastusravis
1479

Ülajäsemete funktsiooni taastamist toetavad vahendid

TTL komisjoni koosolek 18.08.2021

9. juuni 2021

Koosoleku päevakord:

1. Taotluste arutelu

Taotluse nr Taotluse nimetus
1400Silma eesmise segmendi topograafiline uuring
1402Silma siserõhu mõõtmine
1408Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioon
1410

Pisarakihi osmolaarsuse mõõtmine

1412Silma eesmise segmendi struktuuri uuringud
1413Nägemistaju testid
1415Pahhümeetria
1447Negatiivse rõhuga kinnine süsteem  (vaakumteraapia – VAC-süsteem)

2. Muud teemad

TTL komisjoni koosolek 09.06.2021

26. mai 2021

Koosoleku päevakord:

1. Taotluste arutelu

Taotluse nr Taotluse nimetus
1399Pisarapunkti ja pisarakanali sulgurid
1450Kvantitatiivne sensoorne testimine (KST) peenkiuneuropaatia diagnoosimiseks
1468Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (ingl k transcranial direct current stimulation (tDCS))
1475Rütmivalvur (naha alla implanteeritav rütmihäireid salvestav seade - loop-recorder)

2. Eriõe vastuvõtt

3. Soolise ebakõla (F64.0) ekspertiisikomisjoni teenuse rahastamine

4. Taastusravi eriala teenuste nüüdisajastamine

5. Muud teemad

TTL komisjoni koosolek 26.05.2021

7. aprill 2021

Koosoleku päevakord:

1. Eriõe vastuvõtt
2. 01.04.2021 TTL muudatused
3. Geenitestid kasvajate ravivalikutes

Taotluse nr Taotluse nimetus
1335Levinud mitteväikerakk-kopsuvähi molekulaarne profileerimine
1395Kasvaja molekulaarne profileerimine raviperspektiivsel patsiendil

4. Eriarsti esmane ja korduv vastuvõtt

TTL komisjoni koosolek 07.04.2021

3. märts 2021

Koosoleku päevakord:

1. TTL-i muutmisettepanekute arutelu:

Taotluse nr Taotluse nimetus
1406Virtuaalnavigatsioonibronhoskoopia

1439

Konsiilium või ekspertkomisjoni hinnang dermatoveneroloogia erialal
1446pH-meetria
1469Vaimse tervise õe vastuvõtt alla 19. a isikule
1473Geeninõustaja vastuvõtt
1460Vereloome tüvirakuproduktist α/β T- ja CD19+ B- lümfotsüütide ex vivo eemaldamine
Vereloome tüvirakuproduktist CD34+ rakkude ex vivo positiivne selektsioon

2. Plaanilise välisravi taotlused

TTL komisjoni koosolek 03.03.2021

10. veebruar 2021

Koosoleku päevakord:

1. TTL-i muutmisettepanekute arutelu:

Taotluse nr Taotluse nimetus
1443PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 klooniga

1457

Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine
1444NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testiga
1451HER2 geeni amplifikatsooni määramine SISH meetodil kasutades Roche Ventana INFORM HER2 Dual ISH DNA sondikokteili
1456Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 klooniga
1466Verekomponentide hinnakalkulatsiooni malaaria tekitaja vastaste antikehade määramise arvestamine

2. Ambulatoorsete kirurgiliste operatsioonide loetelu määratlemine

3. Eriõe pilootprojekt

4. Eriarsti esmane ja korduv vastuvõtt

TTL komisjoni koosolek 10.02.2021

21. jaanuar 2021

Koosoleku päevakord:

1. TTL-i muutmisettepanekute arutelu:

Taotluse nr Taotluse nimetus
1441

Asendiravi (Epley ja Semonti manööver, BBQ pööre jt)

1442

Asenditestide sooritamine (Dix Hallpike ja Roll testid)

1445

Lokaalne põiesisene ravi GAG kihi kahjustusega seotud interstitsiaalse tsüstiidi/kusepõie valusündroomi ja kiirgustsüstiidi korral

1450

Kvantitatiivne sensoorne testimine (KST) peenkiuneuropaatia diagnoosimiseks

1468

Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (ingl k transcranial direct current stimulation (tDCS))

2. Projekt „Laste silmade heaks“, lühinägevuse ennetamine ja ravi juurutamine Eestis

TTL komisjoni koosolek 21.01.2021

17. detsember 2020

Koosoleku päevakord:

1. Ülevaade komisjoni tegevusest 2020. aastal

2. Tervishoiupoliitilised ja muud arutelud

TTL komisjoni koosolek 17.12.2020

11. november 2020

Koosoleku päevakord:

1. Ülevaade haiglaravimite taotlustest

2. 01.01.2021 TTL muudatused komisjonile infoks

3. Taotluste arutelu

Taotluse nr Taotluse nimetus
1325Preoperatiivne 3D planeerimine
1388Eriõe vastuvõtt

TTL komisjoni koosolek 11.11.2020

14. oktoober 2020

Koosoleku päevakord:

1. Muudatused esmatasandil

2. Erialade vaheline e-konsultatsioon

3. Taotluste arutelu

Taotluse nr Taotluse nimetus
1388Eriõe vastuvõtt
1116Robotmagnetnavigatsioon

4. Kliinilise psühholoogi teenuste rakendustingimuste muutmine

5. Kaugteraapia – kliinilised psühholoogid, tegevusteraapia

6. Muud teemad

TTL komisjoni koosolek 14.10.2020

23. september 2020

Koosoleku päevakord:

1. TTL-i järgmiste muutmisettepanekute arutelu:

Taotluse nrTaotluse nimetus
1138Galaktoseemia sõeluuring
1325Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine
1430Ultraheli kasutamine anesteesias ja intensiivravis

2. Kaugteraapia – füsioteraapia, logopeedia

3. Taotluste prioriseerimine

4. Muud teemad

TTL komisjoni koosolek 23.09.2020

  19. august 2020

  Koosoleku päevakord:

  1. 01.09.2020 TTL muudatused komisjonile infoks
  2. Meditsiiniseadmete loetelu taotlus - portatiivne negatiivse rõhuga haavaravi süsteem
  3. TTL-i järgmiste muutmisettepanekute arutelu:
  Taotluse nr Taotluse nimetus
  1306Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine; Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele
  1436Cunninghami paneel (spetsiifiliste antikehade määramiseks)
  1406Virtuaalnavigatsioonibronhoskoopia
  1392Peptiidretseptor-radionukliidravi (1 raviprotseduur)
  1394Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)

  4. Muud teemad

  TTL komisjoni koosolek 19.08.2020

  10. juuni 2020

  Koosoleku päevakord:

  1. Prillide määramine
  2. 3D printimise TTH raporti vahekokkuvõte
  3. TTL-i järgmiste muutmisettepanekute arutelu:
  Taotluse nrTaotluse nimetus
  1384Endoskoopiline kolangioskoopia
  1385Endoskoopiline submukoosne dissektsioon
  1414Hemostaatilise pulbri kasutamine endoskoopial
  1391PET uuring FDG-ga, PET lisauuring FDG-ga
  1393PET uuring PSMA-ga; PET lisauuring FDG-ga nimetuse muutmine
  1405Jäsemete ja lülisamba 3D-röntgenuuring ehk koonuskimp-kompuutertomograafia (KK-KT)

  4. Muud teemad

  TTL komisjoni koosolek 10.06.2020

  27. mai 2020

  Koosoleku päevakord:

  1. Eriolukorraaegsed meetmed (esmatasandil ja eriarstiabis)
  2. Cunninghami paneel (spetsiifiliste antikehade määramiseks)
  3. TTL-i järgmiste muutmisettepanekute arutelu:
  Taotluse nrTaotluse nimetus
  1061Polüsomnograafia
  1306Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine; Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
  1403Ekstrakorporaalne membraanoksügenisatsiooni (ECMO) aparaat

  4. Muud teemad

  TTL komisjoni koosolek 27.05.2020

  4. märts 2020

  Koosoleku päevakord:

  1. Kaugvastuvõtt
  2. TTL-i järgmiste muutmisettepanekute arutelu:
  Taotluse nrTaotluse nimetus
  1397Silma standardproteesi sobitamine
  1399Pisarapunkti ja pisarakanali sulgurid
  1400Silma eesmise segmendi topograafiline uuring
  1402Silma siserõhu mõõtmine
  1404Raviotstarbeline pehme kontaktlääts
  1408Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioon
  1410Pisarakihi osmolaarsuse mõõtmine
  1412Silma eesmise segmendi struktuuri uuringud
  1413Nägemistaju testid
  1415Pahhümeetria

  3. Ekspertide nimetamine

  TTL komisjoni koosolek 04.03.2020

  12. veebruar 2020

  Koosoleku päevakord:

  1. TTL muudatused 1. aprill 2020
  2. TTL-i järgmiste muutmisettepanekute arutelu:
  Taotluse nrTaotluse nimetus
  1388Eriõe vastuvõtt
  1116Robotmagnetnavigatsioon
  1384Endoskoopiline kolangioskoopia
  1385Endoskoopiline submukoosne dissektsioon
  1414Hemostaatilise pulbri kasutamine endoskoopial
  1403Ekstrakorporaalne membraanoksügenisatsiooni (ECMO) aparaat
  1395Kasvaja molekulaarne profileerimine raviperspektiivsel patsiendil
  1335Levinud mitteväikerakk-kopsuvähi molekulaarne profileerimine

   

  3. Kaugvastuvõtt erisarstiabis

  TTL komisjoni koosolek 12.02.2020

  15. jaanuar 2020

  Koosoleku päevakord:

  1. TTL-i järgmiste muutmisettepanekute arutelu:
  Taotluse nrTaotluse nimetus
  1392Peptiidretseptor-radionukleiidravi (1 raviprotseduur)
  1394Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)
  1391PET uuring FDG-ga, PET lisauuring FDG-ga
  1393PET uuring PSMA-ga; PET lisauuring FDG-ga nimetuse muutmine
  1405Jäsemete ja lülisamba 3D-röntgenuuring ehk koonuskimp-kompuutertomograafia (KK-KT)
  1406Virtuaalnavigatsioonibronhoskoopia
  1430Ultraheli kasutamine anesteesias ja intensiivravis

  2. Muud teemad

  TTL komisjoni koosolek 15.01.2020

  11. detsember 2019

  Koosoleku päevakord:

  1. Ülevaade komisjoni tegevusest 2019. aastal
  2. Tervishoiupoliitilised ja muud ettepanekud
  3. Ülevaade teenusest „Hospiitsravi voodipäev“
  4. Ülevaade teenusest „Tervishoiuteenus üldhoolduses“

  TTL komisjoni koosolek 11.12.2019

  27. november 2019

  Koosoleku päevakord:

  1. Ülevaade teenusest „Hospiitsravi voodipäev“
  2. Ülevaade teenusest „Tervishoiuteenus üldhoolduses“
  3. Tervishoiuteenuste loetelu detailsus
  4. Teenuse osutaja pädevus
  5. Meditsiiniline näidustus
  6. Pisiprotseduurid
  7. Kohtumine haigekassa juhatusega

  TTL komisjoni koosolek 27.11.2019

  30. oktoober 2019

  Koosoleku päevakord:

  1. Taotlus 1378 „Laparoskoopiline sakrokolpopeksia ja lateraalne suspensioon“

  2. Meditsiiniseadmete loetelu taotlus: Köhimisaparaat CoughAssist E70

  3. Ravijuhendist „Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ning ravi“ tulenev soovitus TTL-i rakendustingimuse kitsendamiseks

  4. Insuldi juhtprojekti tutvustus

  5. Siirdamiskeskuse rahastamise tutvustus

  6. EMO-de tasustamise muutmise tutvustus

  7. Muudatused perearstiabis

  TTL komisjoni koosolek 30.10.2019

  09. oktoober 2019

  Koosoleku päevakord:

  1. Ülevaade ravimikomisjoni tööst ja haiglaravimite taotlustest

  2. Teiste taotluste/teemade (ravimid, meditsiiniseadmed) osas koostöö arutelu

  3. Meditsiiniseadmete loetelu taotlus: Köhimisaparaat CoughAssist E70

  4. Statsionaarne hospiitsravi voodipäev

  5. Tervishoiuteenus üldhoolduses

  6. Muudatused perearstiabis

  7. Prioritiseerimine

  8. Muud teemad

  TTL komisjoni koosolek 09.10.2019

  11. september 2019

  Koosoleku päevakord: 

  1. TTL-i järgmiste muutmisettepanektue arutelu

  Taotluse nr

  Taotluse nimetus

  1116Robotmagnetnavigatsioon
  1333Naerugaasiga sedatsioon hambaravis
  1376Mitraalklapi perkutaanne plastika
  1379Rinnanäärme eemaldamine, plastika ja/või rekonstruktsioon proteesiga
  1380Teenuste
  kood 7034 – kodune respiraatorravi
  kood 7046 – ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele
  kood 7035 – aspiraatori kodukasutus hinna ja rakendustingimuste  kaasajastamine

  TTL komisjoni koosolek 11.09.2019

  21. august 2019

  Koosoleku päevakord: 

  1. TTL-i järgmiste muutmisettepanektue arutelu

  Taotluse nr

  Taotluse nimetus

  1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur
  1377Telemeetriline EKG monitooring
  1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)
  1323Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigus
  1358Sensoorsete närvide, närvi põimikute ja ganglionide radiosageduslik ablatsioon (RFA) – kaks esimest ablatsiooni
  1361Epiduraalne steroididi manustamine UH või Rö kontrolliga
  1378Laparoskoopiline sakrokolpopeksia ja lateraalne suspensioon
  1379Rinnanäärme eemaldamine, plastika ja/või rekonstruktsioon proteesiga

  TTL komisjoni koosolek 21.08.2019 

  19. juuni 2019

  Koosoleku päevakord: 

  1. TTL-i järgmiste muutmisettepanekute arutelu

  Taotluse nr

  Taotluse nimetus

  1376Mitraalklapi perkutaanne plastika
  1377Telemeetriline EKG monitooring
  1351Liikvorirõhu mõõtmine lumbaalpunktsioonil
  1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)
  1356Ravi-diagnostiline blokaad Röntgen (Rö) või Ultraheli kontrolliga (UH) valugeneraatori väljaselgitamiseks ja raviks. Kuni 4 esimest blokaadi
  1357Ravi-diagnostiline blokaad Röntgen (Rö) või Ultraheli kontrolliga (UH) valugeneraatori väljaselgitamiseks ja raviks – iga järgmine blokaad
  1358Sensoorsete närvide, närvi põimikute ja ganglionide radiosageduslik ablatsioon (RFA) – kaks esimest ablatsiooni
  1359Sensoorsete närvide, neuroomide, närvi põimikute ja ganglionide Krüoablatsioon (KRÜO) – esimene ablatsiooni
  1360Iga järgnev sensoorsete närvide, neuroomide, närvi põimikute ja ganglionide Krüo (KRÜO)  või Radiosageduslik ablatsioon ( RFA)– üks ablatsioon
  1361Epiduraalne steroididi manustamine UH või Rö kontrolliga

  TTL komisjoni koosolek 19.06.2019

  29. mai 2019

  Koosoleku päevakord:

  1. Kohtumine Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Seltsiga seoses taotlusega nr 1368 „Diagnostiline immuniseerimine“

  2. Digitervishoiuteenuste hindamisraamistiku kujundamine

  3. Ülevaade haigekassa juhatuse poolt esitatud ettepanekutest haigekassa nõukogule seoses 1. juulist rakenduva TTL-iga

  4. TTL -i muutmisettepanekute arutelu:

  Taotluse nr

  Taotluse nimetus

  1335

  Levinud mitteväikerakk-kopsuvähi molekulaarne profileerimine

  1364Pea impulsi test video meetodil (in. k video head impulse test)
  1375Kapillaroskoopia uuring
  1340Vedelikul baseeruv günekotsütoloogiline uuring (1 klaas)
  1342Surnud doonori pankrease käitlus (sh eemaldamine); pankrease  siirdamine; pankrease siirdamise järgne ravimikomplekt

  TTL komisjoni koosolek 29.05.2019

  24. aprill 2019

  Koosoleku päevakord: 

  1. TTL-i järgmiste muutmisettepanekute arutelu

  Taotluse nr

  Taotluse nimetus

  1373

  Ravimkaetud balloonid

  1374Lõikavad balloonid

  2. Võimalikud 1. juulist rakenduvad esmatasandi muudatused TTL-is

       a)  Gripivastane vaktsineerimine üld- ja erihooldekodudes - taotlus nr 1311

       b) E-konsultatsioon

       c) Muudatused uuringu- ja tegevusfondis

       d) Tervisekeskuste tingimuste täpsustamine

       e) Nõuandetelefoni isikustatud nõustamise teenus

  3. Laste ortodontilise eriravi rahastamise aluste muutmine ja laiendamine

  4. Prioritiseerimine

  TTL komisjoni koosolek 24.04.2019

  13. märts 2019

  Koosoleku päevakord: 

  1. TTL-i järgmiste muutmisettepanekute arutelu: 

  Taotluse nr

  Taotluse nimetus

  1329

  Emboliprotektsiooniseade

  1330Endovaskulaarne trombektoomia ja/või endarterektoomia seade
  1331Endavaskulaarne litotripsia balloon
  1370Ravimkaetud stent
  1371Eritüüpi kallid nitinolstendid: unearteri stent, Supera jt
  1372Perifeerne stentprotees

  TTL komisjoni koosolek 13.03.2019 


  13. veebruar 2019

  Koosoleku päevakord:

  1. TTL-i järgmiste muutmisettepanekute arutelu:

  Taotluse nrTaotluse nimetus
  1306Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
  Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
  1337Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamine
  1348Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon
  1355Valuarsti esmane vastuvõtt; Valuarsti korduv vastuvõtt
  1356Ravi-diagnostiline blokaad röntgen (Rö) või ultarheli kontrolliga (UH) valugeneraatori väljaselgitamiseks ja raviks. Kuni 4 esimest blokaadi
  1357Ravi-diagnostiline blokaad röntgen (Rö) või ultarheli kontrolliga (UH) valugeneraatori väljaselgitamiseks ja raviks – iga järgmine blokaad
  1358Sensoorsete närvide, närvi põimikute ja ganglionide radiosageduslik ablatsioon (RFA) – kaks esimest ablatsiooni
  1359Sensoorsete närvide, neuroomide, närvi põimikute ja ganglionide Krüoablatsioon (KRÜO) – esimene ablatsiooni
  1360Iga järgnev sensoorsete närvide, neuroomide, närvi põimikute ja ganglionide Krüo (KRÜO) või Radiosageduslik ablatsioon (RFA) – üks ablatsioon
  1361Epiduraalne steroididi manustamine UH või Rö kontrolliga
  1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)
  1364Pea impulsi test video meetodil (ingl k video head impulse test)
  1368Diagnostiline immuniseerimine

  TTL komisjoni koosolek 13.02.2019
   


  16. jaanuar 2019 

  Koosoleku päevakord:

  1. TTL-i järgmiste muutmisettepanekute arutelu:

  Taotluse nrTaotluse nimetus
  1326Munarakkude hankimine ja külmutamine ning külmsäilitamine 12 kuu jooksul
  1328Seemnerakkude hankimine ja külmutamine
  1327Intrauteriinne inseminatsioon (IUI)
  1322Logopeediline uuring
  1325Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine
  1332Täiskasvanuks saanud puudega inimeste hambaravi toetusmäära suurendamise taotlus. Laste ortodontilise eriravi rahastamise aluste muutmine
  1333Naerugaasiga sedatsioon hambaravis
  1335Levinud mitteväikerakk-kopsuvähi molekulaarne profileerimine
  1340Vedelikul baseeruv günekotsütoloogiline uuring (1 klaas)
  1342Surnud doonori pankrease käitlus (sh eemaldamine); pankrease  siirdamine; pankrease siirdamise järgne ravimikomplekt
  1351Liikvorirõhu mõõtmine lumbaalpunktsioonil
  1352

  Perekooli grupiteenus

  1375

  Kapillaroskoopia uuring

  TTL komisjoni koosolek 16.01.2019


  12. detsember 2018

  Koosoleku päevakord:

  1. 2019. aasta ajakava
  2. Ülevaade komisjoni tegevusest 2018. aastal
  3. Tervishoiupoliitilised ja muud ettepanekud

  TTL komisjoni koosolek 12.12.2018


  7. november 2018

  Koosoleku päevakord:

  1. TTL komisjoni töökorraldus: taotluste menetlemise protsess, efektiivsus ja tõhusus
  2. Taotluste koostamine: taotluste kvaliteet ja nõuded, taotluse koostamise motivatsioon
  3. Komisjonile otsustamiseks vajalike lisaandmete tellimine ekspertidelt
  4. Tööjõukulu arvestamine komisjoni liikmetele
  5. Tööjõukulu arvestamise alused TTL-s
  6. TTL komisjoni roll tervisepoliitiliste otsuste tegemisel
  7. HK andmete kasutamine teaduslikus uurimistöös tervisepoliitika informeerimiseks
  8. Haiglaravimite kajastus eelarves
  9. TTL komisjoni koosolekute graafik
  10. Muud teemad

  TTL komisjoni koosolek 07.11.2018


  10. oktoober 2018

  Koosoleku päevakord:

  1. Ülevaade haiglaravimite taotlustest
  2. Muud teemad

  TTL komisjoni koosolek 10.10.2018


  19. september 2018

  Koosoleku päevakord:

  1. TTL-i muutmisettepanekute prioritiseerimine

  2. Muud teemad

  TTL komisjoni koosolek 19.09.2018


  12. september 2018

  Koosoleku päevakord:

  1. TTL-i järgmiste muutmisettepanekute arutelu:

  Taotluse nr

  Taotluse nimetus

  1254

  EMO ja valmisolek

  1308

  Teenuste paketi täiendamine seoses SE-ga 512

  • Kiirabi osutamine
  • Meremeeste ööpäevaringse eesti- ja ingliskeelse meditsiinilise kaugkonsultatsiooni võimaluse tagamine laeval
  • Viljatusravi kulude hüvitamine
  • Ravikindlustamata isikute vältimatu abi rahastamine
  • TAI teenused (sh tubakast loobumise nõustamise, mitteopiaatne institutsionaalne ravi alaealistele, kaksikdiagnoosiga patsientidele rehabilitatsiooni ja nõustamisteenuste pakkumine, ravikindlustuseta noorte seksuaalnõustamine)
  • HIV/AIDS ravimid, immuunpreparaatide soetamine, tuberkuloosiravimite soetamine, antidoodid

  1256

  Majutuse voodipäev

  1267

  Lastearsti ambulatoorne vastuvõtt

  1269

  Multidistsiplinaarse meeskonna (MDM) ambulatoorne vastuvõtt

  1260

  Isoleeritud patsiendi käsitlus

  1251

  Veresoonte endovaskulaarkirurgiliste operatsioonide piirhindade kaasajastamine

  1192

  Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivravi

  2. Muud teemad

  TTL komisjoni koosolek 12.09.2018


  5. september 2018

  Koosoleku päevakord:

  1. TTL-i järgmiste muutmisettepanekute arutelu:
  Taotluse numberTaotluse nimetus

  1250

  Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamine

  775Endovaskulaarne ultraheli
  776Fraktsioneeritud voolureserv
  855Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetriline järelkontroll 
  1094LDL-aferees
  1116Robotmagnetnavigatsioon
  1118Rotablaator
  1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur
  1120Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc)
  1121Septaalharu alkoholablatsioon
  784Patogeenide inaktivatsioon plasmas
  785Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadis
  1213Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud, kood 4065

  2. Muud teemad

  TTL komisjoni koosolek 05.09.2018


  29. august 2018

  Koosoleku päevakord:

  1. TTL-i järgmiste muutmisettepanekute arutelu:
  Taotluse numberTaotluse nimetus

  1272

  Teledermatoskoopia esmatasandil

  1273HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades Diagnostic Matchi algoritme
  12941 tüüpi diabeeti põdeva lapse nõustamine haridusasutusse minekul
  1310Vaimse seisundi lühiuuring (ingl Mini-Mental State Examination) esmatasandil
  1288Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud kaugkonsultatsioon tervise infosüsteemi (edaspidi TIS) vahendusel
  1274E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks)
  1324E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

  2. Muud teemad

  TTL komisjoni koosolek 29.08.2018


  22. august 2018

  Koosoleku päevakord:

  1. TTL -i järgmiste muutmisettepanekute arutelu:
  Taotluse numberTaotluse nimetus

  1087

  Psühhosotsiaalne kriisiabi väljasõiduga tervishoiuasutusse (kriisiväljasõit). Psühhosotsiaalne kriisinõustamine raseduse planeerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal.

  1138Galaktoseemia sõeluuring
  1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)
  1279Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringuna
  1313Mammograafiline sõeluuring (CC ja MLO)
  1314Mammograafia lisaprojektsioon
  1315

  Mammogrammid (CC ja MLO), parem – 1 tk

  Mammogrammid (CC ja MLO), vasak – 1 tk

  Mammogrammid (CC ja MLO), mõlemad rinnad – 2 tk

  13163D mammogrammid (CC ja MLO)
  1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli all
  1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelaga
  1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelaga
  1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmine
  1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine2. 

  2. Muud teemad

  TTL komisjoni koosolek 22.08.2018


  15. august 2018

  Koosoleku päevakord:

  1. TTL-i järgmiste muutmisettepanekute arutelu:

  Taotluse numberTaotluse nimetus

  1195

  Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verest

  1265

  GBS-kiirtest ähvardava või käigusoleva enneaegse sünnituse ja/või enneaegse lootevee puhkemise korral

  1286

  Doonorrinnapiim 100 ml

  1245

  Rinnakartsinoomi geeniekspressioonanalüüs

  1306

  Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
  Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
  1303Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (ingl k transcranial direct current stimulation (tDCS))
  1264

  Alalõualiigese totaalne endoprotees

  2. Muud teemad

  TTL komisjoni koosolek 15.08.2018


  8. august 2018

  Koosoleku päevakord:

  1. Hinnakujundusmetoodika põhimõtete tutvustus
  2. TTL -i järgmiste muutmisettepanekute arutelu:
  Taotluse numberTaotluse nimetus

  1287

  PUVA ravi

  1061

  Polüsomnograafia

  1276

  Transkutaanne kapnograafia

  1053

  Autoloogse rasvkoe siirdamine

  1218

  Ösofagogastroduodenoskoopia

  1219

  Koloskoopia

  1220

  Sõeluuringu koloskoopia

  1249

  Sarvkesta sildamine riboflaviiniga

  1125

  Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatöö

  1163

  Lümfiteraapia

  1255

  Lümfiteraapia

  1104

  Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel

  1278

  Toitumisterapeudi nõustamine tsöliaakia või herpetiformse dermatiidi korral eriarsti suunamisel

  TTL komisjoni koosolek 08.08.2018


  25. juuli 2018

  Koosoleku päevakord:

  1. Tervishoiuteenuste loetelu (TTL-i) komisjoni eesmärgi ning kodukorra tutvustus
  2. TTL-i menetluse põhimõtete tutvustus ja käesoleva aasta tööplaani tutvustus
  3. TTL-i komisjoni esimehe valimine
  4. TTL -i järgmiste muutmisettepanekute arutelu:
  Taotluse numberTaotluse nimetus

  1243

  Neelamishäire MSA sõeltest

  1244

  Neelamishäire GUSS-sõeltest

  1262

  Logopeedilise konsultatsiooni kaugteenus

  1263

  Logopeedilise teraapia kaugteenus

  1304

  Kliinilise logopeedi konsultatsioon
  Instrumentaalse uuringu planeerimine ja raviplaani täiendamine

  1305

  Logopeediline teraapia (kestus 90 min)

  1323

  Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigus