Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Sihtvalikute teemad 2020 I pa

  • Histoloogiliste uuringute kodeerimise vastavus raviarvetele kantuga (Kokkuvõte)
  • Täiskasvanute vältimatu hambaravi põhjendatus (Kokkuvõte)
  • Soodusravimi Raxone (idebenoon) väljakirjutamise tingimuste täitmine (Kokkuvõte)
  • Ravimiteenuse 242R (anti-interleukiin-5) kasutamisel TTL-i rakendustingimuste täitmine (Kokkuvõte)
  • Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon (teenus 7005) (Kokkuvõte)
  • Projekti „Noorte reproduktiivtervise alane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate infektsioonide ennetamine“ rakendumine (Kokkuvõte)
  • E-konsultatsioon neuroloogia erialal (Kokkuvõte)
  • Ambulatoorselt, päevakirurgias, statsionaaris teostatud operatsioonid kõrva-nina-kurguhaiguste ja üldkirurgia erialal (Kokkuvõte)
  • Covid-19 patsientide ravi Kuressaare Haiglas (Kokkuvõte)
  • Sihtvalikute koondaruanne 2020 I pa (Kokkuvõte)