Sihtvalikute teemad 2020 I pa

  • Histoloogiliste uuringute kodeerimise vastavus raviarvetele kantuga
  • Täiskasvanute vältimatu hambaravi põhjendatus
  • Soodusravimi Raxone (idebenoon) väljakirjutamise tingimuste täitmine
  • Ravimiteenuse 242R (anti-interleukiin-5) kasutamisel TTL-i rakendustingimuste täitmine
  • Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon (teenus 7005)
  • Projekti „Noorte reproduktiivtervise alane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate infektsioonide ennetamine“ rakendumine
  • E-konsultatsioon neuroloogia erialal
  • Ambulatoorselt, päevakirurgias, statsionaaris teostatud operatsioonid kõrva-nina-kurguhaiguste ja üldkirurgia erialal
  • Covid-19 patsientide ravi Kuressaare Haiglas.