Selgitus arvete edastamise teenuse kohta

Proteesihüvitise arvete esitamine 

  1. "kirst.koond_arve_info.v1" - Koondarvete info küsimine

  2. „kirst.proteesiravi.v1“ ja "kirst.prh_saatmine.v1" - Proteesihüvitise teenused tervisehoiuteenuse osutajale

NB! Limiiti saab kontrollida ka haigekassa klienditelefonilt 669 6630.

1. Arvete sisestamine

1.1. Arvete üles laadimise teenus toimib sünkroonselt – info jõuab haigekassa infosüsteemi kohe.

1.2. Arve infot võib edastada kahel viisil.

a. Täites väljad
- isikukood – isiku, kellele teenust osutati, isikukood
- kuupäev – isikule hambaraviteenuse osutamise kuupäev
- number – proteesi arve number
- summa – proteesi arve summa

b. Manustades andmed CSV failiga. 

1.3. Arved, mille kohta veateateid ei tagastata, on edukalt esitatud.

Pärast arve süsteemi salvestamist tekib ekraanile kinnitus salvestatud arvete hulga kohta „x kuludokumendist salvestati x“.

Andmete edastamisel tekkinud vigade korral võite saada järgmised veateated:
- Esitatud kulust hüvitatakse XXX“- Isikul ei ole kogu esitatud summa ulatuses vaba limiiti
- Limiit on juba ära kasutatud – Isikul puudub vaba limiit
- Sisend kirje ei ole korrektne. Palun kontrollige sisendit - dokument on vales valuutas või on mõni kirje element puudu.
- Dokumendi esitajal puudub kindlustatus seisuga (kuupäev) - isikul ei ole teenuse osutamise päeval kehtivat ravikindlustust mistõttu puudub tal õigus proteesihüvitisele
- Isik on noorem kui 0063seisuga (kuupäev) - isik on noorem kui 63 aastane ning ta pole töövõimetuspensionär mistõttu puudub tal õigus proteesihüvitisele
- Aegunud kulutus - sisestatud kuupäev on hilisem kui 3aastat
- Isikul on juba avatud HRH dokument- isikule on avatud teenuse osutamise kuupäevast hilisem limiidiperiood
- Selline dokument on juba esitatud! - dokumendi topelt saatmine