Контрастность:

СИЛЬНАЯ ОБЫЧНАЯ
Выберите язык

https://www.haigekassa.ee/ru/cheloveku/strakhovka/zastrakhovannye-rabotodatelem