Riigihangete turu-uuring

Haigekassa korraldab eriarstiabi, õendusabi ning ennetustegevuste riigihangete ettevalmistamiseks turu-uuringut.

Turu-uuringu esemeks on riigihangete hindamise alused. Lõplikud riigihangete hindamise alused kinnitab haigekassa nõukogu.

Olete oodatud arvamust avaldama planeeritud hindamise aluste kohta. Samuti on oodatud kõik ettepanekud uute võimalike hindamise aluste kehtestamiseks.

Tuletame meelde, et hindamise alused peavad olema kooskõlas ning tagama haigekassa nõukogu poolt kinnitatud põhimõtete saavutamise – inimkesksus, kvaliteet, ravi järjepidevus, kodulähedus, ravi piirkondlikult võrdne kättesaadavus ja konkurentsi efektiivne ärakasutamine.

Samuti peavad hindamise alused vastama riigihangete korraldamise üldpõhimõtetele.

 

Hanke hindamise alused ja tagasiside andmine

  • Turu-uuringus osalemiseks peab ettepanek vastama järgnevatele tingimustele:

  1. Ettepanek on digitaalselt allkirjastatud tervishoiuteenuse osutaja seadusliku või volitatud esindaja poolt;
  2. Ettepanek on esitatud e-posti aadressil hange2021 [at] haigekassa.ee hiljemalt 06.03.2020.
  • Ettepaneku tegemisega annab esitaja haigekassale õiguse ettepanek täies ulatuses avalikustada. Haigekassa eraldi tagasisidet ettepaneku tegijale ei anna ning läbirääkimistesse ei asu.
  • Lae hanke hindamise alused alla siit

Pressitunni ettekanne