Ravi rahastamise lepingute tüüptingimused

Alates 01.01.2017 kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

 • Lisa 1 - ravi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 - ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis (uus)
 • Lisa 6 - Iseseisva õendusabi rahaline lisa (uus)
 • Lisa 7 - Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad

Muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused (uus)

 • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid (uus)
 • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (uus)
 • Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
 • Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid
 • Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele (uus)
 • Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
 • Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv
 • Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
 • Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne
 • Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
 • Lisa 18 - Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted (uus)