Perearstiabi ravijärjekorrad

Haigekassa kontrollib perearste külastades perearstidega sõlmitud lepingute täitmist.

Iga perearstikeskust kontrollitakse vähemalt üks kord kolme aasta jooksul, seega ühel aastal külastatakse ligikaudu kolmandikku kõigist perearstidest.

Lisaks sellele kontrollitakse perearstide tööd ka patsientide kaebuste põhjal või järelkontrollina probleemide ilmnemise järgselt.

Kontrolliga hinnatakse iga perearsti individuaalselt. Koondaruandes on välja toodud kontrolli tulemused summeerituna piirkondade kaupa ning Eestis kokku. Tulemused võite leida siit:

Perearstide kättesaadavuse 
kontrolli tulemused

Perearstiabi kättesaadavuse
koondaruanne

2018. aasta I poolaasta 2018. aasta I poolaasta 
2017 aasta2017 aasta
2017. aasta I poolaasta2017. aasta I poolaasta
2016 aasta2016 aasta
2015 aasta2015 aasta

2014 aasta (xls)

2014 aasta

2013 I pa , II pa

2013 I pa , II pa