Üldarstiabi rahastamise lepingu tingimustele vastavuse jälgimine

Haigekassa kontrollib regulaarselt perearstidega sõlmitud lepingute täitmist ja üldarstiabi kättesaadavust, mille kohaselt ägeda tervisehäirega patisent peab pääsema vastuvõtule pöördumise päeval, teised patsiendid viie tööpäeva jooksul.

Iga kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskohta kontrollitakse vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.

Üldarstiabi kättesaadavuse kontrolli viivad läbi haigekassa usaldusarstid külastades perearstikeskust, mis võimaldab saada kõige parema ülevaate tegelikust olukorrast ning annab ühtlasi võimaluse sisuliste probleemkohtade aruteluks ja lahenduste leidmiseks lähtuvalt külastatava perearsti olukorrast.

Kontrolliga hinnatakse iga perearsti individuaalselt. Koondaruandes on välja toodud kontrolli tulemused summeerituna piirkondade kaupa ning Eestis kokku.

Perearstide kättesaadavuse kontrolli tulemused

Perearstiabi kättesaadavuse koondaruanne