Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Kvaliteedijuhendid

Kvaliteedijuhend on erinevate tervishoiu valdkonna teenuste kvaliteeti ja teenuse osutamise põhimõtteid ja korraldust kirjeldav juhend. Kvaliteedijuhendite koostamist koordineerib Eesti Haigekassa ja juhendeid koostavad erialaseltsid. 

Kvaliteedijuhendid sisaldavad juhiseid, mis toetudes tõenduspõhisele teabele annavad praktilisi soovitusi patsiendi ravi ja/või hoolduse kohta ja on kooskõlas töökorralduse ja väärtushinnangutega. 

Koostamisel :

  •  Kiirabi tegevusjuhend - eeldatav valmimisaeg 2020. aasta lõpus.
  • EMO tegevusjuhend
  • Ortodontide tegevusjuhend

Uuendamisel:

  • Pereõdede tegevusjuhend