Kvaliteedijuhendid

Kvaliteedijuhend on erinevate tervishoiu valdkonna teenuste kvaliteeti ja teenuse osutamise põhimõtteid ja korraldust kirjeldav juhend. Kvaliteedijuhendite koostamist koordineerib Eesti Haigekassa ja juhendeid koostavad erialaseltsid. 

Kvaliteedijuhendid sisaldavad juhiseid, mis toetudes tõenduspõhisele teabele annavad praktilisi soovitusi patsiendi ravi ja/või hoolduse kohta ja on kooskõlas töökorralduse ja väärtushinnangutega. 

Valminud juhendid:

Kiirabi tegevusjuhend (Teine, parandatud trükk. Avaldatud 09.08.2021)

Kiirabi tegevusjuhendi skeemid (Teine, parandatud trükk. Avaldatud 09.08.2021)

Pereõenduse tegevusjuhend (tööversioon) 

 

Töös olevad juhendid:

  • EMO tegevusjuhend
  • Ortodontide tegevusjuhend
  • Pereõdede tegevusjuhend