Ravi rahastamise lepingu tingimuste täitmise jälgimine

Kõigi eriarstiabi, õendusabi, hambaravi ja ennetuse lepingupartnerite puhul hinnatakse haldurite poolt plaanilises korras kohapealsetel kontrollidel teenuse osutamise vastavust ravi rahastamise lepingu üldtingimustele. Tähelepanu all on üldine töökorraldus ning patsientide teavitus (tasuliste teenuste hinnakirja ning kaebuste lahendamise korra olemasolu ja käepärasus), teenuse osutamise kättesaadavust erialati sh etteregistreerimise võimalus, ooteaeg, järjekorra pidamise kord ja õigsus. Hinnatakse dokumentide esitamist Tervise Infosüsteemi.

Valikupartnerite puhul hinnatakse teenuse osutamise vastavust ja kooskõla valikul lubatuga; näiteks kas ka kontrollimise hetkel on tagatud teenuste osutamine lubatud tasemel (tagatud lubatud proportsioonis arstide pädevus, õendusabis tagatud õdede/ hooldajate piisav arv).

Kohapealsele kontrollile eelnevalt on hinnatud lepingute täitmist andmelaos olevate raviarvete alusel (nt teenuse osutamisel valikul lubatud koefitsiendi rakendamist, uuringute tegemist keskmisel tasemel). Raviasutustele antakse tagasisidet probleemkohtadest lepingu täitmisel.

Kohapealsete kontrollide kohta koostatakse kontrollaktid, kus juhitakse tähelepanu leitud puudustele ning antakse aeg puuduste kõrvaldamiseks.

Ravijärjekordade kontroll

Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi raviteenuste ooteaegade jälgimiseks esitavad raviasutused haigekassale regulaarselt ravijärjekordade aruandeid. Haiglavõrgu arengukava (HVA) haiglad esitavad igakuiselt ülevaate eriarstiabi plaaniliste ambulatoorsete vastuvõttude tegelikust ooteajast eelmisel kuul (tagasiulatuv ravijärjekordade aruanne) ning etteulatuva ravijärjekordade aruande. Valikupartnerid esitavad kord kvartalis etteulatuva ravijärjekordade aruande.

Ravijärjekordi kontrollitakse regulaarselt ka kohapealsete külastuste käigus.

Lisaks viib haigekassa kas kohapealsete kontrollide või haigekassa andmebaasi andmete alusel läbi HVA haiglate pikkade ooteaegade põhjalikuma kontrolli ja analüüsi.

Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi kättesaadavuse aruanne

2020

 

Eriarstiabi ravijärjekordade info on toodud vaid haiglavõrgu arengukava ehk HVA haiglate kohta:

Ida-Tallinna Keskhaigla

Lääne-Tallinna Keskhaigla

Tallinna Lastehaigla

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

Hiiumaa Haigla

Ida-Viru Keskhaigla

Järvamaa Haigla

Jõgeva Haigla

Kuressaare Haigla

Lõuna-Eesti Haigla

Läänemaa Haigla

Narva Haigla

Põlva Haigla

Pärnu Haigla

Rakvere Haigla

Rapla Maakonnahaigla

Tartu Ülikooli Kliinikum

Valga Haigla

Viljandi Haigla

Eriarsti vastuvõtule on võimalik mitmetel erialadel pöörduda ka teiste Eesti Haigekassa lepingupartnerite juurde.

Kindlustatul on õigus valida ükskõik millist raviasutust haigekassa lepingupartnerite hulgast, sõltumata oma elukohast.

ErialaRavitüüpAsukohtRaviasutusPäevi Sorteeri kahanevas järjekorras
Taastusravi Ambulatoorne vastuvõtt Lääne-Viru maakond Rakvere Haigla AS 0
Kardioloogia ehk südamehaigused Ambulatoorne vastuvõtt Lääne-Viru maakond Rakvere Haigla AS 0
Pediaatria ehk lastearstid Ambulatoorne vastuvõtt Harju maakond Ida-Tallinna Keskhaigla AS 0
Reumatoloogia Ambulatoorne vastuvõtt Lääne-Viru maakond Rakvere Haigla AS 0
Sisehaigused Ambulatoorne vastuvõtt Ida-Viru maakond Narva Haigla SA 0
Sisehaigused Ambulatoorne vastuvõtt Lääne-Viru maakond Rakvere Haigla AS 0
Pediaatria ehk lastearstid Ambulatoorne vastuvõtt Lääne-Viru maakond Rakvere Haigla AS 1
Nefroloogia ehk neeruhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Põlva maakond Põlva Haigla AS 1
Neuroloogia ehk närvisüsteemi haigused Ambulatoorne vastuvõtt Lääne-Viru maakond Rakvere Haigla AS 1
Pediaatria ehk lastearstid Ambulatoorne vastuvõtt Valga maakond Valga Haigla AS 1
Günekoloogia ehk naistehaigused Ambulatoorne vastuvõtt Lääne-Viru maakond Rakvere Haigla AS 1
Pulmonoloogia ehk kopsuhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Harju maakond Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 1
Günekoloogia ehk naistehaigused Ambulatoorne vastuvõtt Hiiu maakond Hiiumaa Haigla SA 1
Psühhiaatria Ambulatoorne vastuvõtt Valga maakond Valga Haigla AS 1
Psühhiaatria Ambulatoorne vastuvõtt Lääne maakond Läänemaa Haigla SA 1
Infektsioonhaigused ehk nakkushaigused Ambulatoorne vastuvõtt Jõgeva maakond Jõgeva Haigla SA 1
Otorinolarüngoloogia ehk kõrva-nina-kurguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Lääne-Viru maakond Rakvere Haigla AS 1
Pulmonoloogia ehk kopsuhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Jõgeva maakond Jõgeva Haigla SA 1
Otorinolarüngoloogia ehk kõrva-nina-kurguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Harju maakond Tallinna Lastehaigla SA 1
Otorinolarüngoloogia ehk kõrva-nina-kurguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Lääne maakond Läänemaa Haigla SA 1