Ravi rahastamise lepingu tingimuste täitmise jälgimine

Kõigi eriarstiabi, õendusabi, hambaravi ja ennetuse lepingupartnerite puhul hinnatakse haldurite poolt plaanilises korras kohapealsetel kontrollidel teenuse osutamise vastavust ravi rahastamise lepingu üldtingimustele. Tähelepanu all on üldine töökorraldus ning patsientide teavitus (tasuliste teenuste hinnakirja ning kaebuste lahendamise korra olemasolu ja käepärasus), teenuse osutamise kättesaadavust erialati sh etteregistreerimise võimalus, ooteaeg, järjekorra pidamise kord ja õigsus. Hinnatakse dokumentide esitamist Tervise Infosüsteemi.

Valikupartnerite puhul hinnatakse teenuse osutamise vastavust ja kooskõla valikul lubatuga; näiteks kas ka kontrollimise hetkel on tagatud teenuste osutamine lubatud tasemel (tagatud lubatud proportsioonis arstide pädevus, õendusabis tagatud õdede/ hooldajate piisav arv).

Kohapealsele kontrollile eelnevalt on hinnatud lepingute täitmist andmelaos olevate raviarvete alusel (nt teenuse osutamisel valikul lubatud koefitsiendi rakendamist, uuringute tegemist keskmisel tasemel). Raviasutustele antakse tagasisidet probleemkohtadest lepingu täitmisel.

Kohapealsete kontrollide kohta koostatakse kontrollaktid, kus juhitakse tähelepanu leitud puudustele ning antakse aeg puuduste kõrvaldamiseks.

Ravijärjekordade kontroll

Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi raviteenuste ooteaegade jälgimiseks esitavad raviasutused haigekassale regulaarselt ravijärjekordade aruandeid. Haiglavõrgu arengukava (HVA) haiglad esitavad igakuiselt ülevaate eriarstiabi plaaniliste ambulatoorsete vastuvõttude tegelikust ooteajast eelmisel kuul (tagasiulatuv ravijärjekordade aruanne) ning etteulatuva ravijärjekordade aruande. Valikupartnerid esitavad kord kvartalis etteulatuva ravijärjekordade aruande.

Ravijärjekordi kontrollitakse regulaarselt ka kohapealsete külastuste käigus.

Lisaks viib haigekassa kas kohapealsete kontrollide või haigekassa andmebaasi andmete alusel läbi HVA haiglate pikkade ooteaegade põhjalikuma kontrolli ja analüüsi.

Vaata lisaks

  • Juhatuse otsus, mille alusel toimuvad 2016- 2017 eriarstiabi, õendusabi ja ennetuse valikupartnerite kontrollid

  • Juhatuse otsus, mille alusel toimub hambaravi lepingupartnerite kontroll

Eriarstiabi järjekordade statistika

Eriarstiabi järjekordade statistika

Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi järjekordade pikkused ja põhjused(kvartalite kaupa)
201720162015
Eriarstiabi ravijärjekordade detailandmed (HVA, ambulatoorsed)
201720162015

Juhime tähelepanu, et haigekassa küsib raviasutustelt ravijärjekordade andmeid igakuiselt 1. kuupäeva seisuga. See tähendab, et 1. kuupäeval oli raviasutusse helistades võimalik broneerida arstiaeg tabelis näidatud ooteajaga. Ravijärjekordade seis muutub igapäevaselt, konkreetsel päeval vabade aegade ning ooteaja kohta saab infot raviasutusest. 

Eriarstiabi ravijärjekordade info on toodud vaid haiglavõrgu arengukava ehk HVA haiglate kohta:

Ida-Tallinna Keskhaigla
Lääne-Tallinna Keskhaigla
Tallinna Lastehaigla
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Hiiumaa Haigla
Ida-Viru Keskhaigla

Järvamaa Haigla
Kuressaare Haigla
Lõuna-Eesti Haigla
Läänemaa Haigla
Narva Haigla
Põlva Haigla

Pärnu Haigla
Rakvere Haigla
Rapla Maakonnahaigla
Tartu Ülikooli Kliinikum
Valga Haigla
Viljandi Haigla

  • Eriarstiabi ravijärjekordade põhjused graafikuna 2014-2015 ja 2016-2017 - HVA haiglate kohta

Eriarsti vastuvõtule on võimalik mitmetel erialadel pöörduda ka teiste Eesti Haigekassa lepingupartnerite juurde.

Kindlustatul on õigus valida ükskõik millist raviasutust haigekassa lepingupartnerite hulgast, sõltumata oma elukohast.

Ravijärjekorrad 01.11.2017 seisuga
ErialaRavitüüpAsukohtRaviasutusPäevi
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Ida-Tallinna Keskhaigla AS 51
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Lääne-Tallinna Keskhaigla AS 47
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 93
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Tallinna Lastehaigla SA 26
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Hiiumaa Haigla SA 31
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Ida-Viru Keskhaigla SA 8
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Narva Haigla SA 28
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Järvamaa Haigla AS 7
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Läänemaa Haigla SA 1
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Põlva Haigla AS 7
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Pärnu Haigla SA 82
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Raplamaa Haigla SA 31
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Kuressaare Haigla SA 20
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Tartu Ülikooli Kliinikum SA 69
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Valga Haigla AS 13
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Viljandi Haigla SA 0
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Lõuna-Eesti Haigla AS 40
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Päevaravi Ida-Tallinna Keskhaigla AS 63
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Päevaravi Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 3
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Päevaravi Pärnu Haigla SA 6