Ravi rahastamise lepingu tingimuste täitmise jälgimine

Kõigi eriarstiabi, õendusabi, hambaravi ja ennetuse lepingupartnerite puhul hinnatakse haldurite poolt plaanilises korras kohapealsetel kontrollidel teenuse osutamise vastavust ravi rahastamise lepingu üldtingimustele. Tähelepanu all on üldine töökorraldus ning patsientide teavitus (tasuliste teenuste hinnakirja ning kaebuste lahendamise korra olemasolu ja käepärasus), teenuse osutamise kättesaadavust erialati sh etteregistreerimise võimalus, ooteaeg, järjekorra pidamise kord ja õigsus. Hinnatakse dokumentide esitamist Tervise Infosüsteemi.

Valikupartnerite puhul hinnatakse teenuse osutamise vastavust ja kooskõla valikul lubatuga; näiteks kas ka kontrollimise hetkel on tagatud teenuste osutamine lubatud tasemel (tagatud lubatud proportsioonis arstide pädevus, õendusabis tagatud õdede/ hooldajate piisav arv).

Kohapealsele kontrollile eelnevalt on hinnatud lepingute täitmist andmelaos olevate raviarvete alusel (nt teenuse osutamisel valikul lubatud koefitsiendi rakendamist, uuringute tegemist keskmisel tasemel). Raviasutustele antakse tagasisidet probleemkohtadest lepingu täitmisel.

Kohapealsete kontrollide kohta koostatakse kontrollaktid, kus juhitakse tähelepanu leitud puudustele ning antakse aeg puuduste kõrvaldamiseks.

Ravijärjekordade kontroll

Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi raviteenuste ooteaegade jälgimiseks esitavad raviasutused haigekassale regulaarselt ravijärjekordade aruandeid. Haiglavõrgu arengukava (HVA) haiglad esitavad igakuiselt ülevaate eriarstiabi plaaniliste ambulatoorsete vastuvõttude tegelikust ooteajast eelmisel kuul (tagasiulatuv ravijärjekordade aruanne) ning etteulatuva ravijärjekordade aruande. Valikupartnerid esitavad kord kvartalis etteulatuva ravijärjekordade aruande.

Ravijärjekordi kontrollitakse regulaarselt ka kohapealsete külastuste käigus.

Lisaks viib haigekassa kas kohapealsete kontrollide või haigekassa andmebaasi andmete alusel läbi HVA haiglate pikkade ooteaegade põhjalikuma kontrolli ja analüüsi.

Vaata lisaks

  • Juhatuse otsus, mille alusel toimuvad 2016- 2017 eriarstiabi, õendusabi ja ennetuse valikupartnerite kontrollid

  • Juhatuse otsus, mille alusel toimub hambaravi lepingupartnerite kontroll

Eriarstiabi järjekordade statistika

Eriarstiabi järjekordade statistika

Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi järjekordade pikkused ja põhjused(kvartalite kaupa)
201720162015
Eriarstiabi ravijärjekordade detailandmed (HVA, ambulatoorsed)
201720162015

Juhime tähelepanu, et haigekassa küsib raviasutustelt ravijärjekordade andmeid igakuiselt 1. kuupäeva seisuga. See tähendab, et 1. kuupäeval oli raviasutusse helistades võimalik broneerida arstiaeg tabelis näidatud ooteajaga. Ravijärjekordade seis muutub igapäevaselt, konkreetsel päeval vabade aegade ning ooteaja kohta saab infot raviasutusest. 

Eriarstiabi ravijärjekordade info on toodud vaid haiglavõrgu arengukava ehk HVA haiglate kohta:

Ida-Tallinna Keskhaigla
Lääne-Tallinna Keskhaigla
Tallinna Lastehaigla
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Hiiumaa Haigla
Ida-Viru Keskhaigla

Järvamaa Haigla
Kuressaare Haigla
Lõuna-Eesti Haigla
Läänemaa Haigla
Narva Haigla
Põlva Haigla

Pärnu Haigla
Rakvere Haigla
Rapla Maakonnahaigla
Tartu Ülikooli Kliinikum
Valga Haigla
Viljandi Haigla

  • Eriarstiabi ravijärjekordade põhjused graafikuna 2014-2015 ja 2016-2017 - HVA haiglate kohta

Eriarsti vastuvõtule on võimalik mitmetel erialadel pöörduda ka teiste Eesti Haigekassa lepingupartnerite juurde.

Kindlustatul on õigus valida ükskõik millist raviasutust haigekassa lepingupartnerite hulgast, sõltumata oma elukohast.

Ravijärjekorrad 01.01.2018 seisuga
ErialaRavitüüpAsukohtRaviasutusPäevi
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Harju Ida-Tallinna Keskhaigla AS 67
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Harju Lääne-Tallinna Keskhaigla AS 25
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Harju Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 91
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Harju Tallinna Lastehaigla SA 32
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Hiiu Hiiumaa Haigla SA 40
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Ida-Viru Ida-Viru Keskhaigla SA 9
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Ida-Viru Narva Haigla SA 15
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Järva Järvamaa Haigla AS 3
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Lääne Läänemaa Haigla SA 1
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Põlva Põlva Haigla AS 8
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Pärnu Pärnu Haigla SA 90
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Rapla Raplamaa Haigla SA 38
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Saare Kuressaare Haigla SA 18
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Tartu Tartu Ülikooli Kliinikum SA 57
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Valga Valga Haigla AS 8
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Viljandi Viljandi Haigla SA 1
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Võru Lõuna-Eesti Haigla AS 36
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Päevaravi Harju Ida-Tallinna Keskhaigla AS 50
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Päevaravi Harju Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 3
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Päevaravi Pärnu Pärnu Haigla SA 8