Ravi rahastamise lepingu tingimuste täitmise jälgimine

Kõigi eriarstiabi, õendusabi, hambaravi ja ennetuse lepingupartnerite puhul hinnatakse haldurite poolt plaanilises korras kohapealsetel kontrollidel teenuse osutamise vastavust ravi rahastamise lepingu üldtingimustele. Tähelepanu all on üldine töökorraldus ning patsientide teavitus (tasuliste teenuste hinnakirja ning kaebuste lahendamise korra olemasolu ja käepärasus), teenuse osutamise kättesaadavust erialati sh etteregistreerimise võimalus, ooteaeg, järjekorra pidamise kord ja õigsus. Hinnatakse dokumentide esitamist Tervise Infosüsteemi.

Valikupartnerite puhul hinnatakse teenuse osutamise vastavust ja kooskõla valikul lubatuga; näiteks kas ka kontrollimise hetkel on tagatud teenuste osutamine lubatud tasemel (tagatud lubatud proportsioonis arstide pädevus, õendusabis tagatud õdede/ hooldajate piisav arv).

Kohapealsele kontrollile eelnevalt on hinnatud lepingute täitmist andmelaos olevate raviarvete alusel (nt teenuse osutamisel valikul lubatud koefitsiendi rakendamist, uuringute tegemist keskmisel tasemel). Raviasutustele antakse tagasisidet probleemkohtadest lepingu täitmisel.

Kohapealsete kontrollide kohta koostatakse kontrollaktid, kus juhitakse tähelepanu leitud puudustele ning antakse aeg puuduste kõrvaldamiseks.

Ravijärjekordade kontroll

Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi raviteenuste ooteaegade jälgimiseks esitavad raviasutused haigekassale regulaarselt ravijärjekordade aruandeid. Haiglavõrgu arengukava (HVA) haiglad esitavad igakuiselt ülevaate eriarstiabi plaaniliste ambulatoorsete vastuvõttude tegelikust ooteajast eelmisel kuul (tagasiulatuv ravijärjekordade aruanne) ning etteulatuva ravijärjekordade aruande. Valikupartnerid esitavad kord kvartalis etteulatuva ravijärjekordade aruande.

Ravijärjekordi kontrollitakse regulaarselt ka kohapealsete külastuste käigus.

Lisaks viib haigekassa kas kohapealsete kontrollide või haigekassa andmebaasi andmete alusel läbi HVA haiglate pikkade ooteaegade põhjalikuma kontrolli ja analüüsi.

Eriarstiabi järjekordade statistika

  • Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi järjekordade pikkused ja põhjused on kirjeldatud haigekassa aruannetes.
Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi kättesaadavuse aruanne
HVA haiglate erinevate ravijärjekorra aruannete võrdlus (ambulatoorses eriarstiabis)  

2019

2019

Eriarstiabi ravijärjekordade info on toodud vaid haiglavõrgu arengukava ehk HVA haiglate kohta:

Ida-Tallinna Keskhaigla

Lääne-Tallinna Keskhaigla

Tallinna Lastehaigla

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

Hiiumaa Haigla

Ida-Viru Keskhaigla

Järvamaa Haigla

Jõgeva Haigla

Kuressaare Haigla

Lõuna-Eesti Haigla

Läänemaa Haigla

Narva Haigla

Põlva Haigla

Pärnu Haigla

Rakvere Haigla

Rapla Maakonnahaigla

Tartu Ülikooli Kliinikum

Valga Haigla

Viljandi Haigla

Eriarsti vastuvõtule on võimalik mitmetel erialadel pöörduda ka teiste Eesti Haigekassa lepingupartnerite juurde.

Kindlustatul on õigus valida ükskõik millist raviasutust haigekassa lepingupartnerite hulgast, sõltumata oma elukohast.

ErialaRavitüüpAsukohtRaviasutusPäevi
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Harju maakond Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 91
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Harju maakond Tallinna Lastehaigla SA 42
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Harju maakond Ida-Tallinna Keskhaigla AS 75
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Harju maakond Lääne-Tallinna Keskhaigla AS 40
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Hiiu maakond Hiiumaa Haigla SA 108
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Ida-Viru maakond Ida-Viru Keskhaigla SA 15
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Ida-Viru maakond Narva Haigla SA 5
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Jõgeva maakond Jõgeva Haigla SA 15
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Järva maakond Järvamaa Haigla AS 40
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Lääne maakond Läänemaa Haigla SA 1
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Põlva maakond Põlva Haigla AS 96
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Pärnu maakond Pärnu Haigla SA 127
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Rapla maakond Raplamaa Haigla SA 35
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Saare maakond Kuressaare Haigla SA 26
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Tartu maakond Tartu Ülikooli Kliinikum SA 86
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Valga maakond Valga Haigla AS 32
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Viljandi maakond Viljandi Haigla SA 23
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Võru maakond Lõuna-Eesti Haigla AS 1
Endokrinoloogia ehk hormonaalsed häired Ambulatoorne vastuvõtt Harju maakond Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 71
Endokrinoloogia ehk hormonaalsed häired Ambulatoorne vastuvõtt Harju maakond Ida-Tallinna Keskhaigla AS 55