Loetelu muutmine 2013-2017

2017201620152013 - 2014

Register 2017. a menetletavate taotluste kohta

2017. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2017. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 113 ettepanekut, mille sisu, lisaandmete ja koostatud hinnangutega on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud  ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil katrin.rahu@haigekassa.ee

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele:

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad hinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm nende taotluste kohta, mille osas peate oluliseks organisatsiooni arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info@haigekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 28. aprillini 2017. aastal. Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Oluline vaheinfo ettepanekute esitajatele

27. oktoobril 2017. a toimunud Eesti Haigekassa Nõukogu koosolekul oli tervishoiuteenuste loetelu (TTL) infopunktina ning otsuseid ei langetatud. Seetõttu ei ole võimalik TTL menetlemise ajakavakohaselt 26. novembriks 2017. a otsustest teada anda ega ka kokkuvõtte tabelit meie kodulehel avalikustada. Järgmine nõukogu koosolek toimub 15. detsembril 2017. a.

Uusi tervishoiuteenuste loetelu muutmise taotlusi ootame endiselt 31. detsembrini.

Eelinfona nende taotluste osas, mida haigekassa nõukogu 15. detsembri otsusega TTL-i ei lisata, kuid taotlejal on soov menetlust jätkata, on võimalik sellest teavitada ja vajadusel ka lisaandmeid esitada kuni 15. jaanuarini 2018. a.

Link tabelile nimega "Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta"

Taotluse nr ja link taotluseleTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)Kulutõhususe hinnang (KTH)

338

Koguöö hingamise polügraafiline uuring 

Eesti Unemeditsiini Selts

 

MTH 338

KTH 338

775

Endovaskulaarne ultraheli

Eesti Kardioloogide Selts

  KTH 775

776

Fraktsioneeritud voolureserv

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 776

784

Patogeenide inaktivatsioon plasmas

Eesti Transfusioonmeditsiini Selts

 

 

KTH 784

785

Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadis

Eesti Transfusioonmeditsiini Selts

 

 

KTH 785

855

Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll 

Eesti Kardioloogide Selts

  KTH 855

896

Rõhu testimine AUTO-CPAP aparatuuriga

Eesti Unemeditsiini Selts

 

 

 

934

Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine

Eesti Hematoloogide Selts

 

 

934 KTH

974

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda

Eesti Onkoteraapia Ühing

 

 

974 KTH

994

Statsionaarne hospiitsteenus

MTÜ Pallium

 

 

 

1051

Plastika koos naba siirdamisega/pannikulektoomia rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts

  1051 KTH

1053

Autoloogse rasvkoe siirdamine

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts

 

 

KTH 1053

1058

Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

Eesti Endokrinoloogia Selts

 

 

KTH 1058

1059

Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga

Eesti Raidoloogia Ühing

 

 

KTH 1059

1061

Polüsomnograafia

Eesti Unemeditsiini Selts

 

 

KTH 1061

1063

Dermatoskoopia

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

lisaandmed_1063

 

 

1064

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

Eesti Oftalmoloogide Selts

 

 

KTH 1064

1070

Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R

Eesti Onkoteraapia Ühing

1070 lisa

lisaandmed_1070

 

KTH 1070

1073

Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 323 R, ravimi ramucirumabi lisamine komplekshinda maovähi ravis

Eesti Onkoteraapia Ühing

  KTH 1073

1074

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1074

1087

Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal

SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts

 

 

KTH 1087

1091

Statsionaarsed taastusravi voodipäevad

Eesti Taastusarstide Selts

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 

 

1094

LDL-aferees

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1094

1099

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga

Eesti Hematoloogide Selts

 

 

KTH 1099

1103

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur

Eesti Hematoloogide Selts

 

 

KTH 1103

1104

Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel

Eesti Meditsiinigeneetika Selts

lisaandmed_1104

 

KTH 1104

1116

Robotmagnetnavigatsioon

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1116

1118

Rotablaator

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1118

1119

Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1119

1120

Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc)

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1120

1121

Septaalharu alkoholablatsioon

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1121

1130

Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh. ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks viaal tseftolosaani/tasobaktaami

Eesti Infektsioonhaiguste Selts ja Eesti Anestesioloogide Selts

 

 

KTH 1130

1131

Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

 

 

KTH 1131

1136

Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis

Eesti Haiglaapteekrite Selts

 

 

KTH 1136

1138

Galaktoseemia sõeluuring

Eesti Meditsiinigeneetika Selts

lisaandmed_1138

MTH 1138

KTH 1138

1141

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel)

Eesti Onkoteraapia Ühing

 

 

KTH 1141

1144

Rinnanäärme rekonstruktsioon proteesiga 

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts

 

 

KTH 1144

1151

Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1151

1152

Bioloogiline ravi adalimumabiga supuratiivse hidradeniidi korral

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

lisaandmed_1152

 

KTH 1152

1154

Bioloogiline ravi adalimumabiga täiskasvanute mitteinfektsioosse intermediaalse,-tagumise,- ja panuveiidi korral, 4-nädalane ravikuur.

Eesti Oftalmoloogide Selts

 

 

KTH 1154

1160

Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1160

 

KTH 1160

1163

Lümfiteraapia

Eesti Lümfiteraapia Liit

lisaandmed_1163

 

KTH 1163

1166

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab)

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1166

1179

Oftalmoloogia eriala kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1184

Transporditeenuste ülevaatamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1185

Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1190

Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)

Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts MTÜ

 

 

 

1192

Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivravi

Eesti Kliinilise Toitmise Selts

lisaandmed_1192

 

KTH 1192

1195

Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verest. Teenuse nimetus on edaspidi kasutusel lühendina NIPT (ingl.k. Non-invasive prenatal testing)

Eesti Naistearstide Selts

lisaandmed_1195

 

KTH 1195

1197

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1197

 

KTH 1197

1198

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1198

 

KTH 1198

1199

Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1199

 

KTH 1199

1200

E-konsultatsioon eriarstilt eriarstile

Eesti Haigekassa

 

 

 

1201

Bioloogiline ravi reslizumab’iga (Cinqaero) raske püsiva eosinofiilse astmaga (RHK 10 kood J45) täiskasvanud patsientidele 

Eesti Kopsuarstide Selts

 

MTH 1201

KTH 1201

1202

Rituksimabi sisaldavate ravikuuride ümberkujundamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1203

„Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord“ piirhinna ja kohaldamise tingimuste muutmine.

Eesti Haigekassa

 

 

KTH 1203

1204

Reumatoidartriidi, Crohni tõve ja haavandilise koliidi ning psoriaasi bioloogilise ravi esimese ja teise valiku teenuste ühendamine.

Eesti Haigekassa

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 

 

1205

Söömishäirete päevastatsionaari ravipäev

Eesti Psühhiaatrite Selts

lisaandmed 1205

MTH 1205

KTH 1205

1206

Orofatsiaalne müofunktsionaalne ravi

Eesti Ortodontide Selts

lisaandmed_1206

MTH 1206

KTH 1206

1207

Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

 

 

KTH 1207

1208

N.vaguse stimulatsioon implanteeritava seadmega

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

 

MTH 1208

KTH 1208

1209

Ravikuur pembrolizumabiga, 200 mg

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed 1209

MTH 1209

MTH 1209 lisaandmed

KTH 1209

1210

Ravikuur nivolumabiga, 10 mg

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed 1210

MTH 1210

KTH 1210

1211

Ravikuur daratumumabiga, 100 mg

Eesti Hematoloogide Selts

 

MTH 1211

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1212

Diabeetilise retinopaatia sõeluuring

Eesti Oftalmoloogide Selts

 

 

 

1213

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud, kood 4065

Eesti Transfusioonmeditsiini Selts

 

 

KTH 1213

1214

Funktsionaalse sõltumatuse skaala (FIM/FAM) kasutamine intensiivse statsionaarse taastusravi teenuse osutamise korral.

Eesti Taastusarstide Selts 

 

 

 

1215

Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega

Eesti Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1215

1216

Kaugelearenenud melanoomi ravi PD-1 vastase antikehaga, üks ravinädal

Eesti Onkoloogide Selts

 

MTH 1216

KTH 1216

1217

Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia

Eesti Onkoloogide Selts

lisaandmed_1217

MTH 1217

MTH 1217 lisaandmed

KTH 1217

1218

Ösofagogastroduodenoskoopia

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

 

 

 

1219

Koloskoopia

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

 

 

 

1220

Sõeluuringu koloskoopia

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

 

 

 

1221

Verekomponentide ülekanne

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1221

 

KTH 1221

1222

Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigus  

Eesti Logopeedide Ühing

 

MTH 1222

KTH 1222

1223

Laborimeditsiini teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1224

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

Eesti Haigekassa

 

 

 

1225

Akuutpsühhaatria
Lastepsühhiaatria
Järelravi

Eesti Haigekassa

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 

 

1226

Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamine.

Eesti Haigekassa

 

 

 

1227

Ortodontia teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1228

Hambaravi teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1229

Hambaproteeside piirhindade kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1230

Rauavaeguse ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadiga, 500mg (kood 364R) 

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1230

 

KTH 1230

1231

Täiskasvanute retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, 1 viaal

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1231

MTH 1231

KTH 1231

1232

Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskord

Eesti Nefroloogide Selts

lisaandmed_1232

MTH 1232

KTH 1232

1233

Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliiniga

Eesti Infektsioonhaiguste Selts ja Eesti Anestesioloogide Selts

lisaandmed_1233

 

KTH  ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1234

Digitaalne dermatoskoopia

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

lisaandmed_1234

 

 

1235

Ekstrakraniaalne täppiskiiritusravi planeerimine (SBRT planeerimine); Ekstrakraniaalne täppiskiiritusravi protseduur (SBRT protseduur) 

Eesti Onkoloogide Selts

lisaandmed_1235

MTH 1235

KTH 1235

1236

Intrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine; Intrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur

Eesti Onkoloogide Selts

lisaandmed_1236

 

KTH 1236

1237

7508 - Nahaalune spetsiifiline immuunravi, üks protseduur; 207R - Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord; 208R - Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord

Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

 

 

KTH 1237

1238

Tupe sekreedi testid enneaegse lootevee puhkemise kahtlusel

Eesti Perinatoloogia Selts

lisaandmed 1238

MTH 1238

KTH 1238

1239

Kofeiinravi enneaegsele vastsündinule

Eesti Perinatoloogia Selts

lisaandmed 1239

 

KTH 1239

1240

Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks I valiku raviks

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1241

Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks II valiku raviks

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1242

Neerukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi nivolumab lisamine olemasolevatele ravidele

Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1242

MTH 1242

KTH 1242

1243

Neelamishäire MSA sõeltest

Eesti Logopeedide Ühing

lisaandmed_1243

MTH 1243

KTH 1243

1244

Neelamishäire GUSS-sõeltest

Eesti Logopeedide Ühing

lisaandmed_1244

MTH 1244

KTH 1244

1245

Rinnakartsinoomi geeniekspressioonanalüüs

Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1245

MTH 1245

KTH 1245

1246

Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R)

Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1246

MTH 1246

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1247

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga (TEHIK) liidestumise kulu

Eesti Haigekassa

 

 

 

1248

Üldkulude ülevaatamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1249

Sarvkesta sildamine riboflaviiniga

Eesti Oftalmoloogide Selts

lisaandmed_1249

 

KTH 1249

1250

Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1251

Veresoonte endovaskulaarkirurgiliste opersatsioonide piirhindade kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1252

Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1253

Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev; Hemodialüüsi seanss

Eesti Haigekassa

lisaandmed_1253

 

 

1254

EMO ja ööpäevaringse valmisoleku teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1255

Lümfiteraapia (piirhinna muutmine)

Eesti Taastusarstide Selts, Eesti Lümfiteraapia Liit

 

 

KTH 1255

1256

Majutuse voodipäev

Eest Haigekassa

 

 

 

1257

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (kapetsitabiin)

Eesti Onkoteraapia Ühing

 MTH 1257KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
1258

Ravimi fulvestrant lisamine teenusele Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin monoteraapia 4-nädalane ravikuur)

Eesti Onkoteraapia Ühing 

MTH 1258

MTH 1258 lisaandmed

KTH 1258
1259E-konsultatsioon eriarstilt eriarstile (EIAS)Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts   
1260Isoleeritud patsiendi käsitlusEesti Haigekassa  KTH 1260

Register 2016. a menetletavate taotluste kohta

2016. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2016. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 127 ettepanekut, mille sisu ning lisaandmetega on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil katrin.rahu@haigekassa.ee.

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele:

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad hinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm nende taotluste kohta, mille osas peate oluliseks organisatsiooni arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info@haigekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 27. aprillini 2016. aastal. Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Oluline vaheinfo ettepanekute esitajatele

28. oktoobril 2016. a toimunud Eesti Haigekassa Nõukogu koosolekul tervishoiuteenuste loetelu (TTL) osas otsuseid ei langetatud, mistõttu ei ole võimalik TTL menetlemise ajakavakohaselt 21. novembriks 2016. a otsustest teada anda ega ka kokkuvõtte tabelit meie kodulehel avalikustada. Järgmine nõukogu koosolek toimub 9. detsemberil 2016. a.

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

Nr.Taotluse nimetusTeenuse liik ja taotluse esitajaLink taotluseleLisaandmedHinnangud_taotlustele
338Koguöö hingamise polügraafiline uuringuus teenus, Eesti Unemeditsiin Seltstaotlus 338lisaandmed 338Kulutõhususe hinnang 338
775Endovaskulaarne ultraheli uus teenus, Eesti Unemeditsiin Seltstaotlus 775lisaandmed 775 Kulutõhususe hinnang 755
776Fraktsioneeritud voolureservuus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 776lisaandmed 776Kulutõhususe hinnang 776
784Patogeenide inaktivatsioon plasmasuus teenus, Eesti Transfusioonmeditsiin Seltstaotlus 784 Kulutõhususe hinnang 784
785Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadisuus teenus Eesti Transfusioonmeditsiin Seltstaotlus 785 Kulutõhususe hinnang 785
855Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontrolluus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 855lisaandmed 855Kulutõhususe hinnang 855
856Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe dinaatrium)uus teenus, Eesti Radioloogia Ühingtaotlus 856 

Hinnang taotlusele 856

Kulutõhususe hinnang 856

873Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäevuus teenus, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 873lisaandmed 873Kulutõhususe hinnang 873
896Rõhu testimine AUTO-CPAP aparatuurigatingimuste jm muudatused, Eesti Unemeditsiini Seltstaotlus 896lisaandmed 896Kulutõhususe hinnang 896
934Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamineuus teenus, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 934lisaandmed 934: lisa 1 / lisa 2

hinnang hinnangu lisa

Kulutõhususe hinnang 934

959Onkoloogilise ravi voodipäevpiirhinna muutmine, Eesti Onkoloogide Seltstaotlus 959 Kulutõhususe hinnang 959
974Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshindapiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 974lisaandmed 974: lisa 1 lisa 2Kulutõhususe hinnang 974
989Simultaanoperatsioonide rakendustingimuste muutminetingimuste jm muudatused, Haigekassataotlus 989 Kulutõhususe hinnang 989
994Statsionaarne hospiitsteenusuus teenus, MTÜ Palliumtaotlus 994  
1034Tervishoiuteenuste piirhindade muutminepiirhinna muutmine, Eesti Haiglate Liittaotlus 1034  
1041Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstiletingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1041  
1043Valitud ortopeedia operatsioonides sisalduvate ressursside ülevaataminepiirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1043 Kulutõhususe hinnang 1043
1045Alla 19-aastaste isikute diagnooside loendi laiendamine ortodontilise ravi tasumise korral ravikindlustus rahade eesttingimuste jm muudatused, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1045lisaandmed 1045Kulutõhususe hinnang 1045
1051Plastika koos naba siirdamisega/pannikulektoomia rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)uus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltstaotlus 1051lisaandmed 1051Hinnang taotlusele 1051Kulutõhususe hinnang 1051
1053Autoloogse rasvkoe siirdamineuus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltstaotlus 1053lisaandmed 1053Hinnang taotlusele 1053Kulutõhususe hinnang 1053
1054Plastika- ja rekonstruktiivkirugia (plastiakirurgia) voodipäevtingimuste jm muudatused,Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltstaotlus 1054 Kulutõhususe hinnang 1054
1056Haigekassa poolt kompenseeritavate, alla 19-aastaste laste ortodontilise ravi diagnooside laiendamine: Raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI ) on ≥30) ja keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29)tingimuste jm muudatused, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1056 Kulutõhususe hinnang 1056
1058Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuuruus teenus,Eesti Endokrinoloogia Seltstaotlus 1058lisaandmed 1058Kulutõhususe hinnang 1058
1059Luumetastaaside ravi 223-raadiumigauus teenus, Eesti Radioloogia Ühingtaotlus 1059 Kulutõhususe hinnang 1059
1061Polüsomnograafiapiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Unemeditsiini Seltstaotlus 1061lisaandmed 1061Kulutõhususe hinnang 1061
1063Dermatoskoopiauus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltstaotlus 1063lisaandmed 1063Kulutõhususe hinnang 1063
1064Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskordpiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Oftalmoloogide Seltstaotlus 1064 Kulutõhususe hinnang 1064
1065Ensüümasendusravi Pompe tõve korral ravimiga alglükosidaas alfa annuses 20 mg/kg üks kord iga kahe nädala järeluus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Seltstaotlus 1065lisaandmed 1065Kulutõhususe hinnang 1065
1066Füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeediline teraapia, psühhoteraapiapiirhinna muutmine, Eesti Taastusarstide Selts MTÜtaotlus 1066 Kulutõhususe hinnang 1066
1067Kodusünnitusabi teenusuus teenus, Eesti Ämmaemandate Ühingtaotlus 1067 Kulutõhususe hinnang 1067
1068Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormigapiirhinna muutmine, Eesti Psühhiaatrite Seltstaotlus 1068 Kulutõhususe hinnang 1068
1069Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314Rpiirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 1069 Kulutõhususe hinnang 1069
1070Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R

piirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1070 Kulutõhususe hinnang 1070
1071Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine - koodide 7415, 7416, 7417 muutmine

piirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1071lisaandmed 1071Kulutõhususe hinnang 1071
1073Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 323R, ravimi ramucirumabi lisamine komplekshinda maovähi ravis

piirhinna muutmine Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1073 Kulutõhususe hinnang 1073
1074Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)piirhinna muutmine,taotlus 1074 Kulutõhususe hinnang 1074
1087Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajaluus teenus, SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Seltstaotlus 1087 Kulutõhususe hinnang 1087
1091Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028tingimuste jm muudatused, Eesti Taastusarstide Selts MTÜtaotlus 1091lisaandmed 1091Kulutõhususe hinnang 1091
1094LDL-afereesuus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1094lisaandmed 1094

Hinnang taotlusele 1094

Kulutõhususe hinnang 1094

1095Loovteraapiauus teenus, Eesti Loovteraapiate Ühingtaotlus 1095lisaandmed 1095Kulutõhususe hinnang 1095
1096Prostatsükliini analoogi parenteraalne manustamine püsiinfusioonina pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviksuus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1096 Kulutõhususe hinnang 1096
1097Hamba transplantatsioonuus teenus, Eesti Näo- lõualuudekirurgia Seltstaotlus 1097 Kulutõhususe hinnang 1097
1098Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaatuus teenus, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1098lisaandmed 1098Kulutõhususe hinnang 1098
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigauus teenus, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1099 Kulutõhususe hinnang 1099
1102Suust mitte-eemaldatav ankurdusapaat (minikruvi)uus teenus, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1102 Kulutõhususe hinnang 1102
1103Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuuruus teenus, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1103 Hinnang taotlusele 1103hinnangu lisaKulutõhususe hinnang 1103
1104Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamiseluus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Seltstaotlus 1104lisaandmed 1104täiendavad lisaandmed 1104Kulutõhususe hinnang 1104
1107Müofunktsionaalne aparaat, traineruus teenus, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1107lisaandmed 1107Kulutõhususe hinnang 1107
1115Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioontingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1115 Kulutõhususe hinnang 1115
1116Robotmagnetnavigatsioonuus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1116 Kulutõhususe hinnang 1116
1118Rotablaatoruus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1118lisaandmed 1118

Hinnang taotlusele 1118

Kulutõhususe hinnang 1118

1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduuruus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1119lisaandmed 1119Kulutõhususe hinnang 1119
1120Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed) ; TandemHeart (CardiacAssist Inc.)uus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1120lisaandmed 1120

Hinnang taotlusele 1120

Kulutõhususe hinnang 1120

1121Septaalharu alkoholablatsioonuus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1121lisaandmed 1121Kulutõhususe hinnang 1120
1123Diabeediga lapse toetamine haridusasutusesuus teenus, Eesti Lastearstide Seltstaotlus 1123lisaandmed 1123Kulutõhususe hinnang 1123
1124Mehaaniline trombi eemaldamine ajuarterist (Ajuarteri trombektoomia)uus teenus, Eesti Radioloogia Ühingtaotlus 1124lisaandmed 1124

Hinnang taotlusele 1124

Kulutõhususe hinnang 1124

1125Taastusravi inter-distsiplinaarne meeskonnatööuus teenus, Eesti Taastusarstide Selts MTÜtaotlus 1125lisaandmed 1125Hinnang taotlusele 1125Kulutõhususe hinnang 1125
1126HIV-kiirtestuus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1126lisaandmed 1126

Hinnang taotlusele 1126

ELMÜ tagasiside

1127Transobturatoorne retroluminaalne lingtingimuste muutmine, Eesti Uroloogide Seltstaotlus 1127 Kulutõhususe hinnang 1127
1128Esmatasandi tervisekeskuse teenusuus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1128lisaandmed 1128 
1129Tervishoiu- ja sotsiaalabi teenuste vajaduse kontakthindamineuus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1129  
1130Gramnegatiivsete resistentsete bakterite (MDR sh. ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftolosaani/tasobaktaami või tseftasidiimi/avibaktaamiga või kolistiini pluss meropeneemiga või fosfomütsiiniga.uus teenus, Eesti Infektsioonhaiguste Seltstaotlus 1130lisaandmed 1130täiendavad lisaandmed 1130Hinnang taotlusele 1130Kulutõhususe hinnang 1130
1131Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravitingimuste jm muudatused, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltstaotlus 1131 Kulutõhususe hinnang 1131
1133Bioloogiline ravi α4β7 integriini antagonistiga Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 1 manustamiskorduus teenus, Eesti Gastroenteroloogide Seltstaotlus 1133 Kulutõhususe hinnang 1133
1134Dupuytreni kontraktuuri ravi Clostridium histolyticum’i kollagenaasiga 1 manustamiskorduus teenus, Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltstaotlus 1134lisaandmed 1134Hinnang taotlusele 1134lisa Kulutõhususe hinnang 1134
1135Bioloogiline ravi mepolizumabiga (Nucala®) raske püsiva eosinofiilse astma korral (RHK 10 kood J45).uus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1135lisaandmed 1135Hinnang taotlusele 1135lisa Kulutõhususe hinnang 1135
1136Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegisuus teenus, Eesti Haiglaapteekrite Seltstaotlus 1136lisaandmed 1136

Hinnang taotlusele 1136

Kulutõhususe hinnang 1136

1137EBV/IBV (Endobronchial Valve) Endobronhiaalne klapisüsteem raske kopsuemfüseemi raviksuus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1137lisaandmed 1137Hinnang taotlusele 1137 Kulutõhususe hinnang 1137
1138Galaktoseemia sõeluuringuus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Seltstaotlus 1138lisaandmed 1138Hinnang taotlusele 1138Kulutõhususe hinnang 1138
1139Lastepsühhiaatrilise vaimse tervise meeskonna ambulatoorne vastuvõtt alla 19-aastasele isikule(meeskonnas 2 liiget: vaimse tervise õde ja sotsiaaltöötaja või vaimse tervise õde ja psühholoog)uus teenus, Eesti Psühhiaatrite Seltstaotlus 1139lisaandmed 1139

Hinnang taotlusele 1139

Kulutõhususe hinnang 1139

1140Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuurtingimuste jm muudatused, Eesti Reumatoloogia Seltstaotlus 1140 Kulutõhususe hinnang 1140
1141Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuurpiirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 1141 Kulutõhususe hinnang 1141
1142Tegevusteraapia igapäevases keskkonnasuus teenus, Eesti Tegevusterapeutide Liit MTÜtaotlus 1142lisaandmed 1142Hinnang taotlusele 1142lisa Kulutõhususe hinnang 1142
1143Bioloogiline ravi sekukinumabiga anküloseeriva spondüliidi ja psoriaatilise artropaatia korral, 1 manustamiskorduus teenus, Eesti Reumatoloogia Seltstaotlus 1143lisaandmed 1143Kulutõhususe hinnang 1143
1144Rinnanäärme rekonstruktsioon proteesigauus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltstaotlus 1144lisaandmed 1144Hinnang taotlusele 1144Kulutõhususe hinnang 1144
1145Bronhoskoopiapiirhinna muutmine, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1145 Kulutõhususe hinnang 1145
1146Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega.uus teenus, Eesti Onkoloogide Seltstaotlus 1146 Hinnang taotlusele 1146lisa Kulutõhususe hinnang 1146
1147Süsteemne ravi PD-1 vastase antikehaga (pembrolisumab või nivolumab) mitteresetseeritava lokoregionaalselt levinud (staadium IIIc) või kaugelearenenud (staadium IV) melanoomiga haigetel, kelle sooritusvõime on vähemalt 2 (ECOG skaalal).uus teenus, Eesti Onkoloogide Seltstaotlus 1147 Hinnang taotlusele 1147lisa Kulutõhususe hinnang 1147
1148Bronhide hüperreaktiivsustest eukapnilise hüperventilatsioonigauus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1148lisaandmed 1148Hinnang taotlusele 1148Kulutõhususe hinnang 1148
1149Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine, Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani, Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani, Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani, Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega, Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendaminepiirhinna muutmine, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1149lisaandmed 1149 
1150Bronhide hüperreaktiivsustest mannitooligauus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1150lisaandmed 1150Hinnang taotlusele 1150 Kulutõhususe hinnang 1150
1151Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326Rpiirhinna muutmine, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltstaotlus 1151 Hinnang taotlusele 1151lisa Kulutõhususe hinnang 1151
1152Bioloogiline ravi adalimumabiga supuratiivse hidradeniidi korraluus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltstaotlus 1152 Hinnang taotlusele 1152lisa Kulutõhususe hinnang 1152
1153Bioloogiline ravi sekukinumabiga mõõduka kuni raske naastulise psoriaasiga täiskasvanuteluus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltstaotlus 1153lisaandmed 1153Hinnang taotlusele 1153 Kulutõhususe hinnang 1153
1154Bioloogiline ravi adalimumabiga täiskasvanute mitteinfektsioosse intermediaalse,-tagumise,- ja panuveiidi korral, 4-nädalane ravikuur.uus teenus, Eesti Oftalmoloogide Seltstaotlus 1154lisaandmed 1154

Hinnang taotlusele 1154

Kulutõhususe hinnang 1154

1155Lihasbiopsia võtmine pool-avatud meetodiluus teenus, L.Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltstaotlus 1155lisaandmed 1155

Hinnang taotlusele 1155

Kulutõhususe hinnang 1155

1156Teenused perearsti fondides ja hindade korrigeeriminepiirhinna ja tingumuste muutmine, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1156lisaandmed 1156 
1157Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 ravikuurtingimuste muutmine, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1157lisaandmed 1157Kulutõhususe hinnang 1157
1158Gaucher`tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1TÜ või miglustaatravi 4,78mg või eliglustaatravi 0,81mgtingimuste jm muudatused, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1158lisaandmed 1158Hinnang taotlusele 1158lisa Kulutõhususe hinnang 1158
1159Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuurpiirhinna muutmine, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1159lisaandmed 1159Hinnang taotlusele 1159 Kulutõhususe hinnang 1159
1160Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuurpiirhinna muutmine, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1160lisaandmed 1160Hinnang taotlusele 1160 Kulutõhususe hinnang 1160
1161eVisiit - Kaugkonsultatsioon (ing.keeles remote consultation) (eestis võiks kasutada terminit e-visiit) – on teenus kus konsultatsiooni saaja ja konsultatsiooni andja on füüsiliselt erinevas kohasuus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1161  
1162Endoskoobipealse klipsi (OVESCO klipsi) asetamineuus teenus, Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühingtaotlus 1162lisaandmed 1162Hinnang taotlusele 1162 Kulutõhususe hinnang 1162
1163Lümfiteraapiatingimuste jm muudatused, MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liit, Eesti Taastusarstide Seltstaotlus 1163 Kulutõhususe hinnang 1163
1164Levosimendaan 12,5mguus teenus, Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Anestesioloogide Seltstaotlus 1164lisaandmed 1164Hinnang taotlusele 1164 Kulutõhususe hinnang 1164
1165Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi planeerimine Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi protseduurtingimuste jm muudatused, Eesti Onkoloogide Seltstaotlus 1165lisaandmed 1165

Hinnang taotlusele 1165

Kulutõhususe hinnang 1165

1166Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab)piirhinna muutmine, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltstaotlus 1166 Hinnang taotlusele 1166lisa Kulutõhususe hinnang 1166
1167Nõustamine HIV-masstestimise korraluus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1167lisaandmed 1167Hinnang taotlusele 1167
1168Kolorektaal- ja rinnakasvaja kemoteraapiakuuride piirhinna muutminepiirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1168 Kulutõhususe hinnang 1168
1169Teenuse „Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur“ piirhinna ja kohaldamise tingimuste muutminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1169 Kulutõhususe hinnang 1169
1170Reumatoidartriidi bioloogilise ravi kohaldamise tingimuste muutminetingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1170 Kulutõhususe hinnang 1170
1171Sclerosis multiplex’i bioloogilise ravi kohaldamise tingimuste muutminetingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1171 Kulutõhususe hinnang 1171
1172Suuremahulised resektsioonid ja revisioonoperatsioonid lülisambaltingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1172lisaandmed 1172Kulutõhususe hinnang 1172
1173Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abiluus teenus, teenuse/tingimuse kustutamine, Eesti Haigekassataotlus 1173lisaandmed 1173Kulutõhususe hinnang 1173
1174Anuse operatsioontingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1174lisaandmed 1174Kulutõhususe hinnang 1174
1175Eesti E-tervise Sihtasutuse tervise infosüsteemiga liidestumise kulupiirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1175  
1176Seoses teenusega 7583 "Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine" sondi lisamine lisavahendinauus teenus, Eesti Haigekassataotlus 1176lisaandmed 1176Kulutõhususe hinnang 1176
1177Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastaminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1177  
1178Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihistingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1178  
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastaminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1179  
1180Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnadpiirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1180lisaandmed 1180Kulutõhususe hinnang 1180
1181Väljaheite jämesoolevähi sõeluuring (peitveri)piirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1181  
1182Rinna taastamise operatsiooniduus teenus, tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1182lisaandmed 1182Hinnang taotlusele 1182 Kulutõhususe hinnang 1182
1183Transplantatsiooni teenuste ülevaataminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1183 Kulutõhususe hinnang 1183
1184Transporditeenuste ülevaataminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1184 Kulutõhususe hinnang 1184
1185Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastaminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1185  
1186Voodipäevade, eriarsti ja õe vastuvõttude üle vaataminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1186  
1187Kortitsisioonuus teenus, Eesti Näo- lõualuudekirurgia Seltstaotlus 1187lisaandmed 1187Hinnang taotlusele 1187 Kulutõhususe hinnang 1187
1188Pearaha arvelt osutatavate teenuste eest tasuminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1188  
1189E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahenduseltingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1189  
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)uus teenus, MTÜ Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltstaotlus 1190lisaandmed 1190

Hinnang taotlusele 1190

Kulutõhususe hinnang 1190

1191Koduse parenteraalse toitmise teenusuus teenus, Eesti Kliinilise Toitmise Seltstaotlus 1191lisaandmed 1191Kulutõhususe hinnang 1191
1192Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivraviuus teenus, Eesti Kliinilise Toitmise Seltstaotlus 1192lisaandmed 1192Kulutõhususe hinnang 1192
1193Spordimeditsiiniline tervisekontrolluus teenus, Eesti Haigekassataotlus 1193  
11943D stomatoloogiasuus teenus, Eesti Ortodontide Selts, Eesti Hambaarstide Liit, Eesti Näo-lõualuudekirurgia Seltstaotlus 1194 

Hinnang taotlusele 1194

Kulutõhususe hinnang 1194

1195Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verestuus teenus, Eesti Naistearstide Seltstaotlus 1195 Hinnang taotlusele 1195Kulutõhususe hinnang 1195
1196Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolttingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1196 Kulutõhususe hinnang 1196

Register 2015. a menetletavate taotluste kohta

2015. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2015. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 107 ettepanekut, millest osaliselt või täielikult rahuldati 32. 
Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool. Täiendavate küsimuste korral nii ettepanekute kui eksperthinnangute kohta palume ühendust võtta aadressil kadri.popilenkov@haigekassa.ee.

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

Taotluse nr.Taotluse nimetusTeenuse liik ja taotluse esitajaLink taotluseleLisaandmedHinnangud taotlustele
929

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur

uus teenus, Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 929

929 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 929

Kulutõhususe hinnang 929

1122

Direktne larüngoskoopia

uus teenus, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts

taotlus 11221122 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1122

Kulutõhususe hinnang 1122

1121

Septaalharu alkoholablatsioon

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1121 

Hinnang taotlusele 1121

Kulutõhususe hinnang 1121

1120

Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni

abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist

device). Impella (Abiomed) ; TandemHeart (CardiacAssist Inc.)

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1120

1120 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1120

1119

Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur.

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1119

1119 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1119

Kulutõhususe hinnang 1119

1118

Rotablaator

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1118

1118 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1118

1117

Inimese protrombiini kompleks 500 toimeühikut

tingimuste muutmine, Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

taotlus 11171117 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1117

1116

Robotmagnetnavigatsioon 

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1116

1116 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1116

Kulutõhususe hinnang 1116

1115

Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioon

tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa

taotlus 1115

 Kulutõhususe hinnang 1115

1114

Ultrahelijuhitud -vahtskleroteraapia

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1114

 

Hinnang taotlusele 1114

Kulutõhususe hinnang 1114

1113

Distaalse embolisatsiooni protektsiooni vahend

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1113

1113 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1113

Kulutõhususe hinnang 1113

1112

Transkutaanne oksümeetria TcPO2

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1112

1112 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1112

Kulutõhususe hinnang 1112

1111

TBI (toe -brachial index)

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1111

1111 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1111

Kulutõhususe hinnang 1111

1110

ABI (ankle-brachial index)

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1110

1110 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1110

Kulutõhususe hinnang 1110

1057

Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga 

uus teenus,
Eesti Endokrinoloogia Selts

taotlus 1057

1057 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1057

Kulutõhususe hinnang 1057

1058

Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

uus teenus,
Eesti Endokrinoloogia Selts

taotlus 1058  

1058 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1058

Kulutõhususe hinnang 1058

1060

Füsioteraapia igapäevakeskkonnas

uus teenus,
Eesti Füsioterapeutide Liit; Eesti Perearstide Selts,
Eesti Taastusarstide Selts

taotlus 1060

1060 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1060

Kulutõhususe hinnang 1060

947

Geriaatrilise profiiliga sisehaiguste voodipäev  

uus teenus,
Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon; Eesti Geriaatrite Selts

taotlus 947

 Kulutõhususe hinnang 947

1039

Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihasinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur

piirhinna muutmine
Eesti Haigekassa

taotlus 1039

  

1040

Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete antikehadega, üks raviannus

piirhinna muutmine, 
tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1040

 

Hinnang taotlusele 1040

1041

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile - nimetus lahtine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1041

 Kulutõhususe hinnang 1041

1042

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1042

 Kulutõhususe hinnang 1042

989

Simultaanoperatsioonid rakendustingimuste muutmine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 989

  

1043

Valitud ortopeedia operatsioonides sisalduvate ressursside ülevaatamine

piirhinna muutmine
Eesti Haigekassa

taotlus 1043

 Kulutõhususe hinnang 1043

1015

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1015

  

1044

Teenuste kustutamine tervishoiuteenuste loetelust

teenuse/tingimuse kustutamine
Eesti Haigekassa

taotlus 1044

  

1101

Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, 1 manustamiskord

piirhinna muutmine
Eesti Haigekassa

taotlus 1101

  

1034

Tervishoiuteenuste piirhindade muutmine

piirhinna muutmine
Eesti Haiglate Liit

taotlus 1034

  

934

Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine

uus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 934

934 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 934

Kulutõhususe hinnang

1078

Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

piirhinna muutmine
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1078

1078 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1078

1079

Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur

piirhinna muutmine
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1079

 

Hinnang taotlusele 1079

Kulutõhususe hinnangud

1080

Implanteeritava reservuaariga tsentraalveenikateeter

uus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1080

1080 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1080

Kulutõhususe hinnang 1080

1081

Elundi- ja vereloome tüvirakkude siirdamist vajavate patsientide siirdamiseelne ja –järgne vaktsineerimine (menetlemine lõpetatud)

uus teenus,
Eesti Organite ja Kudede Transplantatsiooni Ühing

taotlus 1081

  

1099

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga

uus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1099

1099 lisaandmed

lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 1099

Kulutõhususe hinnangud

1103

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur

Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1103

1103 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 1103

Kulutõhususe hinnangud

1062

Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

uus teenus,
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

taotlus 1062

1062 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1062

Kulutõhususe hinnang 1062

1083

Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi, üks manustamiskord

uus teenus,
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

taotlus 1083

lisaandmed 1083

Hinnang taotlusele 1083

Kulutõhususe hinnang 1083

1047

Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi kaspofungiini, liposomaalse amfoteritsiini, anidulafungiini, vorikonasooli või mikafungiiniga, ühe päeva raviannus.

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Infektsioonhaiguste Selts

taotlus 1047

1047 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1047

Kulutõhususe hinnang 1047

1094

LDL-aferees

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1094

1094 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1094

775

Endovaskulaarne ultraheli

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 775

 Kulutõhususe hinnang 775

776

Fraktsioneeritud voolureserv

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 776

 Kulutõhususe hinnang 776

855

Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll 

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 855

 Kulutõhususe hinnang 885

1074

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)

piirhinna muutmine
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1074

1074 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1074

Kulutõhususe hinnang 1074

1075

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nintedanib)

piirhinna muutmine
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1075

1075 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1075

Kulutõhususe hinnang 1075

1076

Patsientide majutus ambulatoorse kiiritusravi ajal (menetlemine lõpetatud)

uus teenus,
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1076

  

1077

Sperma või munarakkude külmutamine noortel vähihaigetel enne onkospetsiifilise ravi algust

uus teenus,
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1077

1077lisaandmedlisandmed I

Kulutõhususe hinnang 1077

1082

Bioloogiline ravi omalizumabiga raske püsiva allergilise astma korral

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Kopsuarstide Selts

taotlus 1082

 Kulutõhususe hinnang 1082

1096

Prostatsükliini analoogi parenteraalne manustamine püsiinfusioonina pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks

uus teenus,
Eesti Kopsuarstide Selts

taotlus 1096

lisaandmed 1096

Hinnang taotlusele 1096

Kulutõhususe hinnang 1096

1036

Logopeediline teraapia. Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord)

piirhinna muutmine
Eesti Logopeedide Ühing

taotlus 1036

 

Kulutõhususe hinnang 1036

1095

Loovteraapia 

uus teenus,
Eesti Loovteraapiate Ühing

taotlus 1095

1095 lisaandmed

Hinnang taotlustele 1095

Kulutõhususe hinnang 1095

1104

Toitumisterapeudi nõustamine pärilike haiguste korral eriarsti suunamisel

uus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts

taotlus 1104

1104 lisaandmedHinnang taotlusele 1104

1065

Ensüümasendusravi Pompe tõve korral ravimiga alglükosidaas alfa annuses 20 mg/kg üks kord iga kahe nädala järel

uus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts 

taotlus 1065

 

Hinnang taotlusele 1065

Kulutõhususe hinnang 1065

1106

Neerubiopsia elektronmikroskoopiline uuring

uus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts 

taotlus 1106

 Hinnang taotlusele 1106

1063

DERMATOSKOOPIA

uus teenus,
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

taotlus 1063

1063 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1063

Kulutõhususe hinnang 1063

1048

Günekoloogilised operatsioonid

uus teenus,
Eesti Naistearstide Selts 

taotlus 1048

1048 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1048

1097

Hamba transplantatsioon

uus teenus,
Eesti Näo-lõualuudekirurgia Selts

taotlus 1097

 

Hinnang taotlusele 1097

Kulutõhususe hinnang 1097

1064

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

tingimuste jm muudatused, 
piirhinna muutmine
Eesti Oftalmoloogide Selts

taotlus 1064

 

Hinnang taotlusele 1064

Kulutõhususe hinnangud

1084

Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi planeerimine; Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi protseduur

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 1084

1084 lisaandmed 

1085

Transpordi kompensatsioon ambulatoorse kiiritusravi perioodil (menetlemine lõpetatud)

uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 1085

  

1086

Süsteemne ravi BRAF inhibiitoriga BRAF V600 mutatsioon positiivse mitteresetseeritava või metastaatilise melanoomiga täiskasvanud patsientide raviks

uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 1086

 

Hinnang taotlusele 1086

Kulutõhususe hinnang 1086

893

Hingamisfaasidega kohandatud kiiritusravi (planeerimine ja väliskiiritusravi protseduur)

uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 893

893 lisaandmed

Hinnang taotlusele 893

Kulutõhususe hinnang 393

959

Onkoloogilise ravi voodipäev 

piirhinna muutmine
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 959

 Kulutõhususe hinnang 959

974

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur; Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda

uus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 974

974      lisaandmed 

lisaandmed II 

Hinnang taotlusele 974

Kulutõhususe hinnang 974

873

Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäev 

uus teenus,
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 873

 Kulutõhususe hinnang 873

1069

Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

uus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1069

1069 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1069

Kulutõhususe hinnang 1069

1070

Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

uus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1070

1070 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1070

Kulutõhususe hinnang 1070

1071

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine – koodide 7415, 7416, 7417 muutmine

piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1071

1071 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1071

1072

Kolorektaalvähi kemoteraapia kuuri piirhind

piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1072

 

Hinnang taotlusele 1072

Kulutõhususe hinnang 1072 

1073

Mao-ja söögitorukasvajate  kemoteraapiakuuri hinna tõstmine

piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1073

1073 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1073

Kulutõhususe hinnang 1073

1045

Alla 19-aastaste isikute diagnooside loendi laiendamine ortodontilise ravi tasumise korral ravikindlustus rahade eest

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1045

1045 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1045

1098

Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaat

uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1098

1098 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1098

Kulutõhususe hinnang 1098

 

1102

Suust - mitte-eemaldatav ankurdusaparaat (minikruvi)

uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1102

1102 lisaandmedHinnang taotlusele 1102

1107

Müofunktsionaalne aparaat, trainer

uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1107

1107 lisaandmedHinnang taotlusele 1107

1056

Haigekassa poolt kompenseeritavate, alla 19-­‐aastaste laste ortodontilise ravi diagnooside laiendamine. Raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe 

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Ortodontide Selts, Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 1056

1056 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1056

Kulutõhususe hinnang 1056

985

Vedelikul baseeruv tsütoloogia (1 klaas)

uus teenus,
Eesti Patoloogide Selts

taotlus 985

 Kulutõhususe hinnang 985

1049

Plastikakirurgia haige statsionaarne sidumine (Põletushaige statsionaarne sidumine ) 

tingimuste jm muudatused, 
Eesti plastika ja rekonstruktiivkirurgia selts 

taotlus 1049

lisaandmed 1049Kulutõhususe hinnang 1049

1050

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga 

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1050

lisaandmed 1050

Hinnang taotlusele 1050

Kulutõhususe hinnang 1050

1051

Plastika rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1051

lisaandmed 1051

Hinnang taotlusele 1051

Kulutõhususe hinnang 1051

1052

Vaskulaarsel jalamil naha –lihaslapi siirdamine 

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1052

lisaandmed 1052

Hinnang taotlusele 1052

Kulutõhususe hinnang 1052

1053

Autoloogse rasvkoe siirdamine

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1053

lisaandmed 1053

Hinnang taotlusele 1053

Kulutõhususe hinnang 1053

1054

Plastika- ja rekonstruktiivkirugia (plastiakirurgia) voodipäev

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1054

lisaandned 1054Kulutõhususe hinnang 1054

1046

Mobiilne lastepsühhiaatriline abi

uus teenus,
Eesti Psühhiaatrite Selts

taotlus 1046

lisaandmed 1046

Hinnangud taotlusele 1046

Kulutõhususe hinnang 1046

1068

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskord

piirhinna muutmine
Eesti Psühhiaatrite Selts

taotlus 1068

  

1100

Isiksuse uuring. Kognitiivsete funktsioonide uuring

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Psühholoogide Liit

taotlus 1100

1100 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1100

1059

Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga

uus teenus,
Eesti Radioloogia Ühing

taotlus 1059

 

Hinnang taotlusele 1059

Kulutõhususe hinnang 1059

856

Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe dinaatrium)“ 

uus teenus,
Eesti Radioloogia Ühing

taotlus 856

 Kulutõhususe hinnang 856

1066

Füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeediline teraapia, psühhoteraapia

piirhinna muutmine
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1066

 Kulutõhususe hinnang 1066

1088

Statsionaarne taastusravi, kood 8030

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1088

1088 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1088

1089

Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028, 8030,8031

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1089

1089 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1089

 

1090

Füsioteraapia individuaalne 

piirhinna muutmine
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1090

1090 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1090


 

1091

Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1091

1091 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1091

784

Patogeenide  inaktivatsioon plasmas

uus teenus,
Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

taotlus 784

784 lisaandmedKulutõhususe hinnang 784

785

Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide konsentraadis

uus teenus,
Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

taotlus 785

785 lisaandmedKulutõhususe hinnang 785

896

AUTO-CPAP-ravi testimine - rakndustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 896

 Kulutõhususe hinnang 896

338

Koguöö hingamise polügraafiline uuring 

uus teenus,
Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 338

338 lisaandmedKulutõhususe hinnang 338

339

Koguöö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring - rakendustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 339

  

1037

Meeste lingusüsteem kerge ja mõõduka  stress-uriinipidamatuse raviks

uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1037

1037 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1037

Kulutõhususe hinnang 1037

1038

ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)

piirhinna muutmine
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1038

1038 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1038

Kulutõhususe hinnang 1038

1055

Neeru primaarsete ja sekundaarsete tuumorite krüoablatsioon

uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1055

1055 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1055

Kulutõhususe hinnang 1055

1105

Ultraheli lõikur(edasi Uh-i lõikur)

uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1105

1105 lisaandmed 

1067

Kodusünnitusabi teenus

uus teenus,
Eesti Ämmaemandate Ühing

taotlus 1067

1067 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1067

Kulutõhususe hinnang 1067

1092

Parkinsoni tõve ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil

uus teenus,
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

taotlus 1092

1092 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1092

Kulutõhususe hinnang 1092

1093

Refraktaarse myasthenia gravise (MG) ravi rituksimabiga

uus teenus,
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

taotlus 1093

1093 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1093

Kulutõhususe hinnang 1093

999

Perearsti tööjõukulu päevas tundides. Perearsti asendaja puhkuse ajal tööjõukulu päevas tundides

piirhinna muutmine
MTÜ Eesti Perearstide Selts 

taotlus 999

 Kulutõhususe hinnang 999

1061

Polüsomnograafia

tingimuste jm muudatused, 
piirhinna muutmine
MTÜ Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 1061

1061 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1061

994

Statsionaarne hospiitsravi

uus teenus,
MTÜ Pallium

taotlus 994

 Kulutõhususe hinnang 994

1087

Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal

uus teenus,
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts

taotlus 1087

1087 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1087

1109

Amnioni membraani käitlemine ja säilitamine

uus teenus,
Eesti Oftalmoloogide Selts

taotlus 1109

 

1109 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1109

Kulutõhususe hinnang 1109

NB! Avalikustatud on 2015. a esitatud hinnangud. Korduvalt menetluses olevate taotluste hinnanguid saab vajadusel küsida aadressilt kadri.popilenkov@haigekassa.ee või katrin.ploom@haigekassa.ee

Register 2014. menetletavate taotluste kohta

Loetelu muudatusettepanekud 2013. aastal (Tervishoiuteenuste loetelu muudatusteks alates 2014)

2014. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 93 ettepanekut, millest osaliselt või täielikult rahuldati 50. 
Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool. Täiendavate küsimuste korral nii ettepanekute kui eksperthinnangute osas palume ühendust võtta aadressil kersti.esnar@haigekassa.ee.

Teenuse liik*

K - teenuse/tingimuse kustutamine
M - tingimuste jm muudatused

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

NRTaotluse nimetusTeenuse liikEsitajaLink taotlusele ja lisaleLisaandmed seisuga 1.04.2014Hinnagud taotlustele

929

Müeloomi või plasmotsütoomi
ravikuur patsientidele, kellel ei ole
näidustatud
autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine,
1 ravikuur

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 929  

929 lisaandmed

Hinnang taotlusele 929

 

934

Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 934

934 lisaandmed

Hinnang taotlusele 934

966

Anesteesia
kestvusega
2 kuni 3 tundi

tingimuste jm muudatused

Eesti
Hambaarstide
Liit

Taotlus 966

Taotluse menetlemine lõpetatud

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

967

Aminohapete ja atsüülkarnitiinide kvantitatiivne
määramine kuivatatud vereplekist tandem
MS meetodil

uus teenus

Eesti
Laborimeditsiini
Ühing

Taotlus 967

967 lisa 1

967 lisaandmed

Hinnang taotlusele 967
 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 967

917

Šunt ExPress

uus teenus

Eesti
Silmakirurgide
Selts

Taotlus 917

917 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 917

886

Koduõendusteenus (teenuse kood
3026)

piirhinna muutmine

Koduõdede
Seltsing

Taotlus 886

886 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 886

968

Bioloogiline ravi omalizumabiga
raske püsiva
allergilise astma
korral
(RHK 10 kood J45)

tingimuste jm muudatused

Eesti
Kopsuarstide
Selts

Taotlus 968

968 lisaandmed

Hinnang taotlusele 968

969

Ämmaemandusabi teenus, mis jaguneb: 
ämmaemanda esmane vastuvõtt;
ämmaemanda korduv vastuvõtt;
ämmaemanda koduvisiit

uus teenus

Eesti
Ämmaemandate Ühing

Taotlus 969

969 lisaandmed

Hinnang taotlusele 969

933

Neeruarterite denervatsioon

uus teenus

Eesti
Radioloogia
Ühing,
Eesti
Hüpertensiooni
Ühing

Taotlus 933

933 lisa 1

933 lisaandmed

Hinnang taotlusele 933

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 933 

947

Geriaatrilise profiiliga sisehaiguste
voodipäev

uus teenus

Eesti
Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon;
Eesti
Geriaatrite
Selts

Taotlus 947

947 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 947

970

Levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga ravi

uus teenus

L. Puusepa nim
Eesti
Neuroloogide ja 
Neurokirurgide
Selts

Taotlus 970

 

Hinnang taotlusele 970

971

Bioloogiline ravi
Sclerosis multiplex´i korral,
4-nädalane kuur

tingimuste jm muudatused

L. Puusepa nim
Eesti
Neuroloogide ja Neurokirurgide
Selts

Taotlus 971

971 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar@haigekassa.ee võikatrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 971

 

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 971

972

Febriilse
neutropeenia
profülaktika pika toimeajaga hematopoeetilise kasvufaktoriga,
üks annus.

uus teenus

Eesti 
Onkoteraapia 
Ühing

Taotlus 972

 

Hinnang taotlusele 972

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 972 

974

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur; Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda

piirhinna muutmine

Eesti 
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 974

 

Hinnang taotlusele 974 

975

Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 975

975 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar@haigekassa.ee võikatrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 975

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 975

976

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur,
ravimi nabpaklitakseel lisamine
komplekshinda

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 976

976 lisaandmed

Hinnang taotlusele 976

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 976

977

Metotreksaadi toksilise plasma-
kontsentratsiooni
ravi glükarpidaasiga
1000 TÜ

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 977

 

Hinnang taotlusele 977

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 977

978

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord, piirhinna muutmine

piirhinna muutmine

Eesti
Oftalmoloogide
Selts

Taotlus 978

 

Hinnang taotlusele 978

979

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, nimetuse ja rakendustingimuse muutmine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Oftalmoloogide
Selts

Taotlus 979

 

Hinnang taotlusele 979 

980

Tsütomegalo-
viirusinfektsiooni
ennetav ravi ja ravi foskarnetiga
6000 mg

uus teenus

Eesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 980

980 lisa 1

980 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar@haigekassa.ee võikatrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 980

 

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 980

981

Elundisiirdamise
ootelehele võtmise otsustamine
või otsuse
ülevaatamine multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni
poolt

uus teenus

Eesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 981

 

981 lisa 1

981 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar@haigekassa.ee võikatrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 981

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 981

982

Venooklusiivse 
haiguse
(sinusoidaalse
obstruktiivse
sündroomi)
ravi defibrotiidiga
200 mg (1 viaal)

uus teenus

Eesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 982

982 lisa 1

982 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar@haigekassa.ee võikatrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 982

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 982

896

AUTO-CPAP-ravi
testimine -
rakndustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 896
 

896 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 896

338

Koguöö
hingamise
polügraafiline
uuring

uus teenus

Eesti
Kopsuarstide
Selts;
Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 338

338 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 338

339

Koguöö
digitaliseeritud pulssoksümeetriline
uuring -
rakendustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Kopsuarstide
Selts;
Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 339

339 lisa 1

 

Reile R, Võrno,
T, Pindmaa, M, Türnpuu,
P, Kiivet R. Polüsomnograafia
ja pulssoksümeetrilise uuringu kasutamise
näidustused ja kulud Eestis - http://rahvatervis.ut.ee/
handle/1/5704

950

Polüsomnograafiline
uuring -
piirhinna muutmine

piirhinna muutmine

Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 950

 

Hinnang taotlusele 950

983

Ägeda müeloidse
leukeemia ravi
detsitabiiniga
eakatel patsientidel
(65aastat ja vanemad). Keskmise ja kõrge
riskiga müelodüsplastilise sündroomi ravi
patsientidel, kellel
pole võimalik
allogeenne tüvirakkude siirdamine

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 983

983 lisaandmed
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar@haigekassa.ee võikatrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 983

 

Meditsiiniline hinnang

taotlusele 984

984

Hüperurikeemia
korrektsioon
rasburikaasiga (rekombinantne uraatoksüdaas)
1,5 mg (1 viaal)

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 984 

984 lisa 1

984 lisaandmed
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar@haigekassa.ee võikatrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 984

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 984

852

Ravi intravenoosse
BLyS blokaatori belimumabiga

uus teenus

Eesti
Reumatoloogia
Selts

Taotlus 852

852 lisaandmed 
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar@haigekassa.ee võikatrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 852

 

Meditsiinilise
tõenduspõhisuse
hinnang taotlusele 852

985

Vedelikul
baseeruv
tsütoloogia
(1 klaas)

uus teenus

Eesti
Patoloogide
Selts

Taotlus 985

 

Hinnang taotlusele 985

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 985

987

Immunoadsorptsioon

uus teenus

Eesti
Nefroloogide
Selts,
Eesti
Kardioloogide
Selts

Taotlus 987

987 lisa 1

987 lisaandmed

Hinnang taotlusele 987

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 987

784

Patogeenide
inaktivatsioon
plasmas

uus teenus

Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

Taotlus 784

784 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar@haigekassa.ee võikatrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 784

785

Patogeenide
inaktivatsioon
trombotsüütide
konsentraadis

uus teenus

Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

Taotlus 785

 

Hinnang taotlusele 785

991

Kolorektaalvähi
keemiaravi kuur.
Ravimite cetuximab
ja panitumumab
komponendi lisamine komplekshinda 322R“

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 991

991 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar@haigekassa.ee võikatrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 991

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 991

870

Pahaloomulise
kasvajaga seotud
luukoe kahjustuse ravi bisfosfonaatide või monoklonaalsete antikehadega;(ravimi denosumab lisamine teenusesse).

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 870

870 lisaandmed

Hinnang taotlusele 870

868

Kopsukasvajate keemiaravikuur
kood 309R-
Ravimi
bevacizumab
lisamine
mitte-lamerakk
mitte-väikerakk
kopsuvähi esmase
ravi valikule.

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 868

 

Hinnang taotlusele 868

916

Bevacizumab ravi
lisatuna standardsele keemiaravile (karboplatiin/paklitakseel) järgneva bevacizumabi säilitusraviga kõrge
riskiga (III-IV staadium, suboptimaalselt
resetseeritud
(jääktuumor >1cm)
heas üldseisundis
(ECOG PS 0-1) kaugelearenenud munasarjavähiga patsientidel.

uus teenus

Eesti
Onkoloogide
Selts,
Eesti
Onkoteraapia
Selts

Taotlus 916

 

Hinnang taotlusele 916

993

Psühhiaatri
konsultatsioon
muu eriaala
statsionaaris

uus teenus

Eesti
Psühhiaatrite
Selts

Taotlus 993 

993 lisa 1

993 lisaandmed

Hinnang taotlusele 993
 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 993

 

994

Statsionaarne
hospiitsravi

uus teenus

MTÜ Pallium

Taotlus 994 
 

994 lisa 1

 

Menetletakse iseseisva
statsionaarse õendusabi
teenuste kaasajastamise
raames

995

Ägeda
promüelotsütaarse
leukeemia ravi arseentrioksiidiga

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 995

995 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar@haigekassa.ee
või
katrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 995

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 995

996

Perearsti nimistut
teenindava
täistööajaga
teise pereõe
rahastamine

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti 
Perearstide 
Selts

Taotlus 996

 

Hinnang taotlusele 996

997

Kaugusetasu

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 997

 

Hinnang taotlusele 997

998

Perearstide
kulumudelisse
arvestatud
ruumide kasutuse
kogukulus olev kommunaalteenuste
ja lisateenuste
rahaline kate

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti 
Perearstide 
Selts

Taotlus 998

 

Hinnang taotlusele 998

999

Perearsti tööjõukulu
päevas tundides.
Perearsti asendaja
puhkuse ajal
tööjõukulu
päevas tundides

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 999

 

Hinnang taotlusele 999

1000

Uuringufondi
suurendamine

tingimuste jm muudatused

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 1000

 

Hinnang taotlusele 1000

1001

Alkoholi liigtarvitamise varajane
avastamine
ja nõustamine perearstipraksises

uus teenus

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 1001

 

Hinnang taotlusele 1001

1002

Abilise töötasu
tunnihinnaga
3,20 eur,
kuutasu
537,60 eur

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 1002

 

Hinnang taotlusele 1002

1003

Raseduse tuvastamine
ja jälgimise plaani koostamine,
Raseduse kulu
jälgimine kuni
20. rasedusnädalani, Raseduse kulu
jälgimine 20.–36. rasedusnädalani,
Raseduse kulu
jälgimine 36.–40. rasedusnädalani

tingimuste jm muudatused

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus1003

 

Hinnang taotlusele 1003

1004

Neerubiopsia elektronmikroskoopiline uuring

uus teenus

Eesti
Nefroloogide
Selts,
Eesti
Patoloogide
Selts

Taotlus 1004
 

1004 lisa 1


 

1004 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1004

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1004

 

1005

Ravikuur pikatoimelise granulotsüütide
kolooniaid
stimuleeriva faktori- lipegfilgrastim`iga,
ühe päeva
raviannus

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 1005

1005 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1005

1006

Bioloogiline ravi omalizumabiga
kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

uus teenus

Eesti
Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

Taotlus 1006

1006 lisaandmed

 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar@haigekassa.ee võikatrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 1006

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1006

1007

Bioloogiline ravi
TNF alfa inhibiitoriga
Crohni tõve ja
haavandilise koliidi
korral, 4-nädalane
ravikuur

tingimuste jm muudatused

Eesti Gastroenteroloogide Selts

Taotlus 1007

 

Hinnang taotlusele 1007

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1007

1008

Luumetastaaside
ravi 223-raadiumiga

uus teenus

Eesti Nukleaarmeditsiini Selts

Taotlus 1008

1008 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1008

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1008

1009

TachoSil ravimkäsna kasutamine
täiendava
vahendina
torakaalkirurgias
hemostaasi
parandamiseks
ja õhulekke
peatamiseks ning ärahoidmiseks.

uus teenus

Eesti
Torakaalkirurgia
Selts

Taotlus 1009

1009 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1009

775

Endovaskulaarne
ultraheli

uus teenus

Eesti
Kardioloogide
Selts

Taotlus 775
 

775 lisa 1


 

775 lisaandmed

Hinnang taotlusele 775

776

Fraktsioneeritud
voolureserv

uus teenus

Eesti 
Kardioloogide 
Selts

Taotlus 776 

776 lisa 1

776 lisaandmed

Hinnang taotlusele 776

855

Biventrikulaarsete
resünkroniseerivate kardiostimulaatorite
ja implanteeritavate
kadioverter-
defibrillaatorite
automaatne
telemeetrliline
järelkontroll

uus teenus

Eesti 
Kardioloogide 
Selts

Taotlus 855

 

Hinnang taotlusele 855

1010

PTK+Tcat PRK+CXL (fototerapeutiline keratektoomia +
topograafia aluseline fotorefraktiivne
keratektoomia +
sarvkesta kollageeni vitamiinne sildamine riboflaviini abil)

uus teenus

Eesti
Oftalmoloogide
Selts

Taotlus1010

1010 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1010

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1010

856

Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe
dinaatrium)

uus teenus

Eesti
Radioloogia
Ühing

Taotlus 856

856 lisaandmed 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar@haigekassa.ee võikatrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 856

873

Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäev

uus teenus

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 873

873 lisa 1

873 lisaandmed

Hinnang taotlusele 873

891

Viirus-inaktiveeritud, standardiseeritud
koostisega
inimvereplasma,
1 doos

uus teenus

Eesti
Anestesioloogide
Selts

Taotlus 891

891 lisaandmed

Hinnang taotlusele 891

992

Lasteneuroloogia
voodipäeva
piirhinna muutmine

piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 992

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1011

Välisriigist kutsutud
eriarsti konsultatsioon

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1011

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1012

Digitaalse pildi
arhiveerimise
ressursi kustutamine teenusekirjeldustest

piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1012

1012 lisaandmed

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1013

Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele
RkS § 271 lg 1
kriteeriumidele

tingimuste jm muudatused

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1013

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1014

Koolitervishoiu-
teenus. 
Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus.

piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1014

 

Hinnang taotlusele 1014

1015

Nukleaar-
meditsiinilise
uuringu planeerimine

tingimuste jm muudatused

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1015

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

988

Neuro-ortoosi
teraapia

uus teenus

Eesti
Taastusarstide
Selts

Taotlus 988

988 lisaandmed

Hinnang taotlusele 988

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 988

1016

Koe-tüüpi
plasminogeeni
aktivaator,
üks raviannus

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1016

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1017

Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe päeva raviannus

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1017

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1018

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskord

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1018

 

Hinnang taotlusele 1018

1019

Aplastilise aneemia
ravi antitümotsüüt/
antilümfotsüüt-
globuliiniga (ATG),
100 mg

teenuse/tingimuse kustutamine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1019

 

Hinnang taotlusele 1019

1020

Anti-VEGF ravim
silmasiseseks
süsteks, üks
manustamiskord

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1020

 

Taotlus on rahuldatud
alates 21.06.2014

1021

Vereloome tüvirakkude
mobiliseerimis- ja konditsioneerimisskeemid

uus teenus

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1021

 

Hinnang taotlusele 1021

1022

„Ravi küüliku
anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga,
25 mg“ („Mono- või
polüklonaalsete
antikehadega
siirdatud neeru
äratõukereaktsiooni
puhul ühe päeva ravim“)

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1022

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1023

Kopsusiirdamise järgsed ravimikomplektid

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1023

 

Hinnang taotlusele 1023

1024

Maksasiirdamise
järgsed
ravimikomplektid

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1024

 

Hinnang taotlusele 1024

1025

Neerusiirdamise
järgsed
ravimikomplektid

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1025

 

Hinnang taotlusele 1025

1026

Sepsise ravi
vankomütsiini,
karbapeneemi,
linesoliidi,
tsefepiimi või
piperatsilliiniga,
ühe päeva raviannus.

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1026

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega1027

Tsütomegalo-
viirusinfektsiooni
profülaktika ja ravi

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1027

 

Hinnang taotlusele 1027

973

Lümfiteraapia

tingimuste jm muudatused

Eesti
Taastusarstide
Selts,
MTÜ Eesti Lümfiteraapia
Liit

Taotlus 973

973 lisaandmed

Hinnang taotlusele 973

989

Simultaanoperatsioonid rakendustingimuste
muutmine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 989

 

Koostamisel

990

E-konsultatsioon
tervise infosüsteemi
vahendusel

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 990

 

Hinnang taotlusele 990

1028

Väliskiiritusravi
(üle 1 MV)
üks protseduur

tingimuste jm muudatused

Eesti
Endokrinoloogia
Selts

Taotlus 1028

1028 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1028

1029

Luukoe
transplantatsiooniga
seotud teenuste
piirhindade muutmine

piirhinna muutmine

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Taotlus 1029

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

779

Polüsomnograafiline
uuring -
rakendustingimuste
laiendamine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 779

 

Reile R, Võrno,
T, Pindmaa M,
Türnpuu P, Kiivet R. Polüsomnograafia ja pulssoksümeetrilise
uuringu kasutamise
näidustused ja kulud
Eestis http://rahvatervis.ut.ee/
handle/1/5704

1030

Surnud doonori
naha käitlus
siirdamiseks,
sh allogeensete
nahatransplantaatide
(edaspidi allonaha)
eemaldamine.

uus teenus

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Taotlus 1030
 

1030 lisa 1


 

1030 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1030

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1030

1031

Uus meditsiini
seade: Resorbeeruvad
Kraniofatsiaalse
Osteosünteesi
materjalid

uus teenus

Eesti
Näo-lõua-
luudekirurgia
Selts

Taotlus 1031
 

1031 lisa 1


 

1031 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1031

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1031

1032

Ensüümasendusravi
1 TÜ või miglustaatravi
6 mg Gaucher'
haiguse 1. tüübi korral

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1032

 

Hinnang taotlusele 1032

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1032

NB! Avalikustatud on 2014. a esitatud hinnangud. Korduvalt menetluses olevate taotluste hinnanguid saab vajadusel küsida aadressiltkersti.esnar@haigekassa.ee võikatrin.ploom@haigekassa.ee