Tervise edendamine

Eesti Haigekassa osaleb ravikindlustuse seaduse § 4 alusel tervise edendamise sihtotstarbeliste projektide rahastamises kooskõlastatult Sotsiaalministeeriumiga. Projektide planeerimisel ja rakendamisel lähtutakse ravikindlustuse väärtustest: solidaarsusest ning võrdse ja ühetaolise kohtlemise printsiibist – seda nii sihtrühma kui partnerite osas.

Eesti Haigekassa arengukavas aastateks 2014–2017 on üheks strateegiliseks eesmärgiks kujundada inimeste teadlikkust ja suunata tervisekäitumist. Haigekassa partneriteks on Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Tartu Ülikool, tervisega seotud erialaseltsid, tervishoiuteenuste osutajad, patsientide ühingud.

Tervise edendamisel ei lähtuta kaasajal enam traditsioonilisest tervisekasvatuse ja -käitumise printsiibist (nt suitsetamine, toitumine, liikumine, riskikäitumine), vaid seda käsitletakse laiemalt - inimese toimetulek ja kontroll oma elu mõjutavate tegurite üle, sh haigestumise korral. Tulenevalt sellest toetab haigekassa tervise edendamises peamiselt tegevusi, mis suurendavad elanike teadlikkust terviseriskidest ja tervishoiusüsteemi toimimisest, et tervishoiuteenuste kasutamisel ja raviprotsessis oleks toetatud teadlikud valikud. Näiteks mõistlikust ravimikasutusest võidab ühiskond tervikuna – inimese ravi järjepidevus üldjuhul paraneb, kui tema kulutused ravimitele on taskukohased, seeläbi on haigus paremini ohjatud, tekib vähem tüsistusi ja väheneb haiglaravivajadus, inimene ning ühiskond tervem.

TegevuskavaRahvatervise komisjon

Tervise edendamise tegevuskava

Tervise edendamise projektide dokumendid:

2017. aasta:

2016. aasta:

2015. aasta:

2014. aasta:

2013. aasta:

2012. aasta:

2011. aasta:

2010. aasta:

Rahvatervise komisjon

Rahvatervise komisjoni koosseis

Eesti Haigekassa rahastab haiguste ennetamise ja tervise edendamise sihtotstarbelisi projekte. Projektidel on selged eesmärgid, tõenduspõhisus ja tulemuslikkuse indikaatorid. Arvestatakse ka ennetava tegevuse põhjus-tagajärg seoseid, et vähendada haigekassa kulusid konkreetsete terviseprobleemide ravile.

Lähtuvalt Haigekassa arengukavast 2015-2018 keskendume inimeste teadlikkuse tõstmisele ning tervisekäitumise suunamisele. Kavas on laiaulatuslikud teabekampaaniaid, kvaliteedi ja tervishoiusüsteemi edendamine, kavas on jätkata teavitamist kasvajate tekkega seotud riskidest ning sõeluuringutel osalemise kasulikkusest. Keskendume ka laste tervislikule arengule ning teeme koostööd patsiendiühenduste ja erialaseltsidega. Tegevused teostatakse Eesti rahvastiku tervise arengukava osana.

Haigekassa juhatust nõustab rahvatervise komisjon, mille ülesandeks on anda nõu ja soovitusi rahvastiku tervise huve silmas pidades. Komisjoni tegevuse eesmärk on elanikkonna tervise edendamine, haiguste ennetamine ja tervisekäitumise kujundamine kooskõlas haigekassa arengukavas sätestatud tegevustega. Rahvatervise komisjoni tööd administreerib haigekassa tervishoiuosakond.

Komisjoni kuuluvad järgmiste organisatsioonide esindajad:

Organisatsioon

Komisjoni liige

Eesti Haigekassa

Maivi Parv

Sotsiaalministeerium

Katrin Karolin

Tervise Arengu Instituut

Tiia Pertel

Eesti Perearstide Selts

Le Vallikivi

Eesti Tervisedenduse Ühing

Lea Saul

Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituut

Anneli Uusküla

Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituut

Eha Rüütel ja Sirje Vaask

Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond

Dagmar Kutsar

Maakonna tervisenõukogude esindaja

Lea Saul

Eesti Hambaarstide Liit

Marek Vink

Eesti Pereõdede Seltsing

Katrin Kippar