Ravijärjekorrad

Eriarstiabi ravijärjekorradPerearstiabi ravijärjekorradRavijärjekorra aruandlus

Eriarstiabi järjekordade statistika

Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi järjekordade pikkused ja põhjused(kvartalite kaupa)
201720162015
Eriarstiabi ravijärjekordade detailandmed (HVA, ambulatoorsed)
201720162015

Juhime tähelepanu, et haigekassa küsib raviasutustelt ravijärjekordade andmeid igakuiselt 1. kuupäeva seisuga. See tähendab, et 1. kuupäeval oli raviasutusse helistades võimalik broneerida arstiaeg tabelis näidatud ooteajaga. Ravijärjekordade seis muutub igapäevaselt, konkreetsel päeval vabade aegade ning ooteaja kohta saab infot raviasutusest. 

Eriarstiabi ravijärjekordade info on toodud vaid haiglavõrgu arengukava ehk HVA haiglate kohta:

Ida-Tallinna Keskhaigla
Lääne-Tallinna Keskhaigla
Tallinna Lastehaigla
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Hiiumaa Haigla
Ida-Viru Keskhaigla

Järvamaa Haigla
Kuressaare Haigla
Lõuna-Eesti Haigla
Läänemaa Haigla
Narva Haigla
Põlva Haigla

Pärnu Haigla
Rakvere Haigla
Rapla Maakonnahaigla
Tartu Ülikooli Kliinikum
Valga Haigla
Viljandi Haigla

  • Eriarstiabi ravijärjekordade põhjused graafikuna 2014-2015 ja 2016-2017 - HVA haiglate kohta

Eriarsti vastuvõtule on võimalik mitmetel erialadel pöörduda ka teiste Eesti Haigekassa lepingupartnerite juurde.

Kindlustatul on õigus valida ükskõik millist raviasutust haigekassa lepingupartnerite hulgast, sõltumata oma elukohast.

Ravijärjekorrad 01.11.2017 seisuga
ErialaRavitüüpAsukohtRaviasutusPäevi
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Ida-Tallinna Keskhaigla AS 51
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Lääne-Tallinna Keskhaigla AS 47
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 93
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Tallinna Lastehaigla SA 26
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Hiiumaa Haigla SA 31
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Ida-Viru Keskhaigla SA 8
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Narva Haigla SA 28
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Järvamaa Haigla AS 7
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Läänemaa Haigla SA 1
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Põlva Haigla AS 7
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Pärnu Haigla SA 82
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Raplamaa Haigla SA 31
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Kuressaare Haigla SA 20
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Tartu Ülikooli Kliinikum SA 69
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Valga Haigla AS 13
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Viljandi Haigla SA 0
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Ambulatoorne vastuvõtt Lõuna-Eesti Haigla AS 40
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Päevaravi Ida-Tallinna Keskhaigla AS 63
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Päevaravi Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 3
Dermatoveneroloogia ehk naha- ja suguhaigused Päevaravi Pärnu Haigla SA 6

Perearstiabi ravijärjekorrad

Haigekassa kontrollib perearste külastades perearstidega sõlmitud lepingute täitmist.

Iga perearstikeskust kontrollitakse vähemalt üks kord kolme aasta jooksul, seega ühel aastal külastatakse ligikaudu kolmandikku kõigist perearstidest.

Lisaks sellele kontrollitakse perearstide tööd ka patsientide kaebuste põhjal või järelkontrollina probleemide ilmnemise järgselt.

Kontrolliga hinnatakse iga perearsti individuaalselt. Koondaruandes on välja toodud kontrolli tulemused summeerituna piirkondade kaupa ning Eestis kokku. Tulemused võite leida siit:

Perearstide kättesaadavuse 
kontrolli tulemused

Perearstiabi kättesaadavuse
koondaruanne

2017. aasta I poolaasta2017. aasta I poolaasta
2016 aasta2016 aasta
2015 aasta2015 aasta

2014 aasta (xls)

2014 aasta

2013 I pa , II pa

2013 I pa , II pa

 

Ravijärjekorra aruandlus

Tsentraalsed ravijärjekorrad

Infotehnoloogia alased küsimused järjekordade kohta: priit.lund@haigekassa.ee

Ravijärjekorra aruande faili struktuur 

NB! Alates 01.03.2017 kehtivad uued ravijärjekorra aruande formaadid:

  1. Etteulatuva ravijärjekorra aruande formaadid:
  2. Tagasiulatuva aruande formaat  haiglavõrgu arengukava haiglatele

Ravijärjekorra aruande faili edastamise aadressid: