Kombinatsioonkaardid

Alates 06.12.2021 on arstidele meditsiiniseadme kaartide väljakirjutamisel abiks automaatsed kaartide kombinatsioonid neljas valdkonnas, kus on ühesugused hüvitamise eeldused – diabeet, trahheostoomia, larüngektoomia ja stoom. See tähendab, et ühe arsti poolt ühe kombinatsiooni kuuluva meditsiiniseadme rühma kaardi/retsepti väljakirjutamisel loob retseptikeskus patsiendile automaatselt ka ülejäänud sellesse kombinatsiooni kuuluvate rühmade kaardid. Näiteks kirjutades välja retsepti stoomikottidele, tekivad patsiendile automaatselt kaardid / retseptid ka stoomikotivööle, stoomirõngastele, stoomi alusplaatidele, stoomi alusplaatide lisakinnitustele ja stoomihooldusvahenditele. Lahendus aitab kokku hoida retsepti kirjutamisele kuluvat tööaega ning tagab ühtlasi, et patsient saab kõik tarvikud, mida tal raviks vaja võiks minna.

Olemasolevatele patsientidele hetkel kombinatsiooni kuuluvaid n-ö puuduolevaid kaarte automaatselt juurde ei looda, aga juhul kui olemasoleval patsiendil muudetakse mõne kombinatsioonkaartide alla kuuluva kaardi hüvitamistingimust, luuakse talle juurde ka kõik puuduolevad kaardid vastava hüvitamistingimusega. Lisaks uuendatakse siis automaatselt ka teiste olemasolevate samasse kombinatsiooni kuuluvate kaartide hüvitamistingimusi.

Kui vanal kaardil muutub hüvitamistingimus, arvestatakse uuest limiitkogusest juba kasutatud kogus maha. Kui uus limiitkogus on väiksem, kui vanal olemasoleval kaardil ning kasutatud koguse maha arvestamisel on jääk negatiivne, võrdub jääk 0-ga.

Juhul kui arst annulleerib ühe kombinatsioonkaartide alla kuuluva meditsiiniseadme kaardi, annulleeruvad ka kõik teised kombinatsioonkaartide alla kuuluvad kaardid.

Tehniliselt tagastab Retseptikeskus ühe retsepti kinnitamisel/tühistamisel kombinatsiooni kuuluvate retseptide numbrid ja lisaks teavituse „Avati/Annulleeriti kaardid rühmadele ….“.

Muudatus aktiveerub retseptikeskuses 06.12.2021. Arstid või retsepti väljakirjutamiseks kasutatava tarkvara arendajad omalt poolt selleks midagi täiendavalt tegema ei pea.

Täpsemalt muudatustest valdkondade kaupa.

Stoomitoodete kombinatsiooni kuuluvad järgmised kuus meditsiiniseadme rühma: Stoomikotid, Stoomikotivöö, Stoomirõngad, Stoomi alusplaadid, Stoomi alusplaadi lisakinnitused ja Stoomihooldusvahendid.

Patsiendile retseptikeskuses ühe (ükskõik millise neist kuuest) stoomitoodete rühma kaardi väljakirjutamisel luuakse automaatselt kaardid ka ülejäänud viiele rühmale. Kõikidel kombineeruvatel stoomitoodete rühmadel on täna kaks hüvitamistingimust, mis on vastavalt ühe stoomi või fistuliga patsientidele ja kahe stoomi või fistuliga patsientidele. Hüvitamise tingimus automaatselt lisatavatel kaartidel sõltub hüvitamise tingimusest väljakirjutatud kaardil. Tingimused on omavahel seotud järgnevalt:

Rühma nimetus

Stoomi-kotid

Stoomikoti-vöö

Stoomi-rõngad

Stoomi alusplaadi lisakinnitused

Stoomihooldus-vahendid

Stoomi alusplaadid

Rühma kood

9MS0004

9MS0007

9MS0062

9MS5641

9MS4731

9MS0003

HT kood - 1 stoom/

fistul

3001

3004

3023

2464

6647

3002

HT kood - 2 stoomi/

fistulit

4794

9780

3026

1780

5249

4829

 

Näiteks kui arst kirjutab isikule välja kaardi stoomikottidele hüvitamise tingimusega (HT) 4794, siis tekivad lisaks kaardid stoomikotivööle HT-ga 9780; stoomirõngastele HT-ga 3026;  stoomi alusplaadi lisakinnitustele HT-ga 1780; stoomihooldusvahenditele HT-ga 5249 ja stoomi alusplaatidele HT-ga 4829.

NB! Inimesele, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul ja kes ei saa allergilise või põletikulise ja kahjustatud stoomiümbruse naha või nahalõhede tõttu kasutada alkoholi sisaldavat stoomipastat, tuleb kombinatsioonist eraldiseisvana kirjutada lisaks meditsiiniseadme kaart rühmale Alkoholivaba stoomipasta. Samuti urostoomiga patsiendile, kes vajab uriinikogumiskotte, tuleb välja kirjutada eraldi meditsiiniseadme kaart rühmale Urostoomi öine uriinikogumiskott (alates 2022. a uue rühmanimetusega Uriinikogumiskotid).

Diabeeditarvikute kombinatsiooni kuuluvad sõltuvalt, kas tegu on süsteraviga või mitte, kaks kuni kolm rühma – Glükomeetri testribad, Lantsetid, Ühekordse kasutusega nõelad - alljärgnevate tingimustega:

Rühma nimetus

Glükomeetri testribad

Lantsetid

Ühekordse kasutusega nõelad

Rühma kood

9MS0002

9MS0065

9MS0064

HT kood

2001

2016

2008

HT kood

2003

2020

2009

HT kood

2004

2021

2011

HT kood

2006

2018

2010

HT kood

2013

2024

2015

HT kood

2005

2022

Nõela kaarti ei tule

HT kood

2007

2019

Nõela kaarti ei tule

HT kood

2012

2023

Nõela kaarti ei tule

HT kood

2014

2025

Nõela kaarti ei tule

Näiteks kui arst kirjutab isikule välja kaardi testribadele hüvitamise tingimusega (HT) 2001, siis tekivad lisaks kaardid lantsettidele HT-ga 2016 ja ühekordse kasutusega nõeltele HT-ga 2008. Kui arst kirjutab isikule välja kaardi näiteks testribadele hüvitamise tingimusega (HT) 2005, siis tekib lisaks kaart lantsettidele HT-ga 2022. Seejuures ei ole oluline, millise rühma kaarti esimesena välja kirjutada.

Trahheostoomia tarvikute kombinatsiooni kuuluvad järgmised viis meditsiiniseadme rühma: Trahheostoomi kaelapaelad, Sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüülid (alates 2022. a uue nimetusega Trahheakanüüli komplektid), Sisemised trahheakanüülid, Trahheostoomi filtrid ja Trahheostoomi plaastrid.

Kõikidel trahheostoomia tarvikute rühmadel on täna üks hüvitamise tingimus, hüvitamise eeldus on trahheostoomi olemasolu. Rühmad ja tingimused on omavahel seotud järgmiselt:

Rühma nimetus

Trahheostoomi kaelapaelad

Trahheakanüüli komplektid

Sisemised trahhea-kanüülid

Trahheostoomi filtrid

Trahheostoomi plaastrid

Rühma kood

9MS3389

9MS0029

9MS0066

9MS0027

9MS0026

HT kood

6245

4006

4009

4005

4001

Ühe meditsiiniseadme kaardi kirjutamisel (nt Trahheostoomi kaelapaelad) loob süsteem automaatselt kaardid ka teistele rühmadele (Trahheakanüüli komplektid, Sisemised trahheakanüülid, Trahheostoomi filtrid, Trahheostoomi plaastrid). Seejuures ei ole oluline, millise rühma kaart esimesena välja kirjutada.

NB! Kui trahheostoomiga patsiendile on näidustatud kõneklapi kasutamine, siis tuleb patsiendile kombinatsioonist eraldiseisvana kirjutada kaart meditsiiniseadme rühmale Kõneklapid.      

Larüngektoomia tarvikute kombinatsiooni kuuluvad järgmised neli meditsiiniseadme rühma: Kinnitusplaastrid larüngektoomia korral, Filtrid larüngektoomia korral, Dušikaitse larüngektoomia korral ja Liimieemaldusvahendid larüngektoomia korral.

Kõikidel larüngektoomia tarvikute rühmadel on täna üks hüvitamise tingimus, hüvitamise eelduseks on teostatud larüngektoomia. Rühmad ja tingimused on omavahel seotud järgmiselt:

Rühma nimetus

Kinnitusplaastrid larüngektoomia korral

Filtrid larüngektoomia korral

Dušikaitse larüngektoomia korral

Liimieemaldusvahendid larüngektoomia korral

Rühma kood

9MS2810

9MS6717

9MS0025

9MS0028

HT kood

5299

4003

4004

4002

Ühe meditsiiniseadme kaardi kirjutamisel (nt Kinnitusplaastrid larüngektoomia korral) loob süsteem automaatselt kaardid ka teistele rühmadele (Filtrid larüngektoomia korral, Dušikaitse larüngektoomia korral, Liimieemaldusvahendid larüngektoomia korral). Seejuures ei ole oluline, millise rühma kaart esimesena välja kirjutada.