Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Toetusprogramm

Kümnel esimesest voorust edasi saanud projektil on aega kolm kuud ettevalmistamistuste tegemiseks aprillis toimuvaks teise vooru hindamiseks. Ideest peab kujunema konkreetne kaugteenuseid sisaldav teenusmudel, mis eeldab kasutajateekondade kaardistamist, koostööpartnerite kaasamist jm. Lisaks on vaja kaugteenusmudeli kasu tõendamiseks disainida mõju-uuringu kavand ja projektile ette valmistada üksikasjalik tegevus- ja eelarvekava.

Haigekassa pakub projektidele jaanuari, veebruari ja märtsikuu jooksul erinevad toetavaid tegevusi ja koolitusi.

Jaanuaris toimusid kõigi projektimeeskondade ja haigekassa vahel individuaalsed kohtumised, kus jagati tagasisidet esimese taotlusvooru kohta ja selgitati hindamiskomisjoni antud soovitusi. Tiimide esimesed küsimused leidsid vastused ja iga projekt sai kontaktisiku, kelle poole jooksvate küsimustega pöörduda.

3. veebruaril toimus teenusedisaini töötuba, mille eesmärk oli aidata tiimidel mõista teenusedisaini olemust ning tutvustada teenusedisaini meetodite kasutamise võimalusi innovatsiooniprojektide kavandamisel ja elluviimisel. Projektitiimid kaardistasid koolituse raames oma projekti olulised osapooled, senised teadmised kasutajate osas ning kirjeldasid meeskonna rollid ja ülesanded. Koolitust viisid läbi Maarja Mõtus (Eesti Kunstiakadeemia Disainiteaduskond) ja Liina Pääbo (Tartu Ülikooli Kliinikum).

16. veebruaril toimus kaugteenusmudeli mõju hindamise koolitus Taltechi e-meditsiinikeskuse juhi Peeter Rossi eestvedamisel. Koolitusel tutvustati erinevaid kaugteenuste hindamismetoodikaid (sh haigekassa litsentseeritud NICE hindamisraamistik), selgitati uuringu sihtrühma ja sobivate tulemusmõõdikute valimise aluseid.

mõju

2. märtsil toimub mentorpäev, mille eesmärk on anda meeskondadele väärtuslikku tagasisidet suure kogemuste pagasiga kodu- ja välismaistelt tervishoiu innovatsiooni ekspertidelt. Iga tiim saab võimaluse vestelda nelja erineva mentoriga pooletunnise sessiooni jooksul. Teises konkursivoorus edukaks osutunud projektidel avaneb võimalus valida endale sobiv pikaaegne mentor.

Lisaks toimub märtsikuus mitu info ja kogemuste vahetamise seminari, mille käigus tutvustatakse konkursiga seonduvat dokumentatsiooni, hindamispäeva korraldust ning projektitiimidel on võimalus omavahel kogemusi jagada.