Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Emakakaelavähi sõeluuringu info tervishoiutöötajale

Emakakaelavähi sõeluuring         

Organiseeritud sõeluuring on kindla sihtrühma naiste uurimine, kindla intervalliga tõenduspõhiste uuringute abil. 

  • HPV (Human papillomavirus) inimese papilloomviiruse uuring – emakakaelavähi sõeluuringus omab tähtsust ainult kõrge riski HPV määramine, madala riski HPV ei seostu emakakaelvähi tekke riski tõusuga ja ei oma kliinilist rolli sõeluuringus.

  • Emakakaelavähi sõeluuringu algus (30 aastaselt), lõpp (65 aastaselt) ja intervall (5 aastat).

 

Sõeluuringu logistika

  • Sõeluuringu esmasuuring on HPV uuring (66644), mille vastuse saadab uuringu teinud labor Tervise Infosüsteemi.
  • Naist informeeritakse, et HPV - negatiivse uuringuvastuse korral talle eraldi teavitust ei saadeta ja uuringutulemusega saab ta tutvuda Tervise Infosüsteemis www.digilugu.ee.
  • HPV-positiivse uuringutulemuse korral tehakse vedelikul põhinev günekotsütoloogiline uuring (66821) laboris esmasuuringu biomaterjalist (NB! täpne tehniline tellimus lepitakse kokku esmastesti võtja ja konkreetse labori vahel).
  • Kui günekotsütoloogilise uuringu vastus on NILM või ASCUS, teavitab raviasutus naist, et järgmine HPV-uuring tuleb teha 12 kuu pärast ning märgib epikriisi: HPV test 12 kuu pärast.
  • Kui HPV-uuring on positiivne ja günekotsütoloogilise uuringu vastus vähemalt >=LSIL, tuleb teostada kolposkoopia.
  • Kolposkoopiale registreerib naise esmasuuringu teinud teenuseosutaja.
  • Kolposkoopia tulemusi ja edasist jälgimist selgitab patsiendile uuringu teinud arst.
  • 12 kuu pärast tehtavate uuringute puhul ei kasutata enam sõeluuringu teenusekoode.

uuring