Meditsiiniseadmete tootjatele ja müüjatele

​Ravikindlustuse seadus võimaldab Eesti Haigekassal kompenseerida kindlustatutele vajalikke meditsiiniseadmeid, kui need on kantud haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. Loetelu kehtestab sotsiaalminister haigekassa nõukogu ettepanekul. Meditsiiniseade on instrument, aparaat või seade, samuti materjal või muu toode, mida kindlustatud isik saab kasutada iseseisvalt tavakasutajana ja mis on vajalik haiguse jälgimiseks, leevendamiseks või raviks.

Meditsiiniseadmete loetelu muutmise üldinfo

Meditsiiniseadmete loetelu muutmise taotluse esitamine

Meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku võivad algatada ravikindlustuse seaduse § 481 alusel tootja, tootja volitatud esindaja, terviseamet ja haigekassa.

Meditsiiniseadmete loetelu menetlemise tegevuskava

Meditsiiniseadmete loetelu muutmine toimub üks kord aastas vastavalt sotsiaalministri määrusega kinnitatud korrale.

Juhime tähelepanu, et kõik haigekassa meditsiiniseadmete loetellu taotletavad tooted tuleb eelnevalt kanda Terviseameti hallatavasse Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogusse (MSA). Haigekassale taotluse esitamiseks palume Teil toimida alljärgnevalt:

 • veenduda, et meditsiiniseade on kantud või kanda see MSA-sse;
 • seadme kandmise järel MSA-sse, esitada seadme juurest taotlus „EHK-le soodustuse taotluse eelne meditsiiniseadme kontroll“ (nn. süvakontroll);
 • Terviseameti positiivse hinnangu korral süvakontrolli läbimisest avaneb võimalus esitada seadme juurest taotlus haigekassale seadmega seotud pakendite lisamiseks haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. Taotlusele palume lisada (st. MSA-s üles laadida) täidetud ja ettevõtte esindusõigust omava juhatuse liikme poolt digiallkirjastatud vormikohane taotlus ning vajadusel täiendavad dokumendid (ravijuhendid, kliinilised uuringud või muud asjasse puutuvad lisaandmed, millele on taotluses viidatud).

Haigekassa ootab andmekogus registreeritud ja süvakontrollitud seadmete pakendite osas meditsiiniseadmete loetelu muutmise taotlusi läbi MSA hiljemalt iga aasta 15. märtsiks. Tähtajast hiljem esitatud ettepanekute menetlemine jätkub järgmisel kalendriaastal.

NB! MSA-ga seotud tegevuste juures palume arvestada järgnevate Terviseameti poolsete menetlusaegadega:

 • seadme kandmine andmekogusse – 14 päeva;
 • EHK-le soodustuse taotluse eelne meditsiiniseadme kontroll – 45 päeva.

Täiendavate küsimuste korral võib menetlusaeg veelgi pikeneda.

Juhul kui teil tekib seoses meditsiiniseadmete andmekogu kasutamisega küsimusi, palun võtke ühendust Terviseameti meditsiiniseadmete osakonnaga aadressil mso [at] terviseamet.ee. Lisaks ootab haigekassa iga aasta 1. jaanuariks erialaühendustelt ettepanekuid meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmete hüvitamise tingimuste muutmise vajaduse kohta, mille järel haigekassa algatab vajadusel meditsiiniseadmete loetelu muutmise menetluse.

Erialaühenduste vabas vormis põhjendatud ettepanekud palume esitada digitaalselt allkirjastatuna elektroonselt aadressile info [at] haigekassa.ee (subject: Meditsiiniseadmed) . Küsimuste korral, mis puudutavad haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise taotlusi, palume ühendust võtta aadressil Kart.Veliste [at] haigekassa.ee .

Meditsiiniseadmete loetelu muutmise põhimõtted

Ministrile meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku tegemisel lähtuvad haigekassa juhatus ja nõukogu meditsiiniseadmete tootjate, erialaühenduste ning haigekassa ettepanekutest, ekspertide antud meditsiinilise tõenduspõhisuse ja kulutõhususe hinnangutest ning sõlmitud hinnakokkulepetest.

Meditsiiniseadme kandmisel meditsiiniseadmete loetellu või meditsiiniseadmete loetelust väljaarvamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:

 1. meditsiiniliselt põhjendatud näidustuse olemasolu meditsiiniseadme tavakasutamiseks ja alternatiivsete meditsiiniseadmete või raviviiside olemasolu;
 2. raviks vajalik meditsiiniseadmete optimaalne kogus lähtuvalt diagnoosist, haiguse raskusastmest või muudest ravi kulgu mõjutavatest asjaoludest;
 3. vastavus ravikindlustuse rahalistele vahenditele, sealhulgas muu avaliku rahastamisallika olemasolu;
 4. meditsiiniseadme kulutõhusus;
 5. meditsiiniseadme vastavus meditsiiniseadme seadusele, välja arvatud ravikindlustuse seaduse § 48 lõikes 21 nimetatud meditsiiniseadme korral.

Terviseamet annab hinnangu meditsiiniseadme seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavuse osas MSA süvakontrolli raames.

Erialaarstide ühendus annab hinnangu:

 1. meditsiiniliselt põhjendatud näidustuse olemasolu kohta meditsiiniseadme tavakasutamiseks ja alternatiivsete meditsiiniseadmete või raviviiside olemasolu osas;
 2. lähtuvalt diagnoosist, haiguse raskusastmest või muudest ravi kulgu mõjutavatest asjaoludest raviks vajaliku meditsiiniseadmete optimaalse koguse osas.

Haigekassa annab hinnangu:

 1. meditsiiniliselt põhjendatud näidustuse olemasolu kohta meditsiiniseadme tavakasutamiseks ja alternatiivsete meditsiiniseadmete või raviviiside olemasolu osas, kui loetelu muudetakse juba meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmete rühma sees;
 2. meditsiiniseadme ravikindlustuse rahalistele võimalustele vastavuse osas;
 3. meditsiiniseadme kulutõhususe osas.
Meditsiiniseadmete müüjad
EttevõteAadressKontaktMeditsiiniseadeMärkus
Rehabilitatsiooniabi OÜ Tulika 19, Tallinn 10613 tel. 55 69 30 34, koduleht: www.abivahendid.ee, e-mail: info@abivahendid.ee, uudised Facebook.com/abivahendid Lantsetid Microlet® lantsetid
Rehabilitatsiooniabi OÜ Sütiste tee 19, Tallinn 13419 tel. 53 93 13 12, koduleht: www.abivahendid.ee, e-mail: info@abivahendid.ee, uudised Facebook.com/abivahendid Glükomeetri testribad Contour Plus® veresuhkru testribad
Repforce OÜ Tallinn, Pärnu mnt 141, 11314 tel. 56 92 84 67 Glükomeetri testribad Glükomeetri testribad Benecheck
Salutaris OÜ Tartu, Kalevi 4, 51010 tel. 51 744 500, 73 40 001; koduleht www.salutaris.ee; e-mail salutaris@salutaris.ee Esmased varased ortoosid Erinevate kehapiirkondade kohaldatavad ja valmistatavad ortoosid
Seksuaaltervise Kliinik OÜ Mardi 3,Tallinn 10145 tel 6665123; 5122388, e-kiri: seksuaaltervisekliinik@estl.ee Kompressioontooted venoosse puudulikkuse ja haavandite raviks Actico® UlcerSys kompressioonpõlvikud
Seksuaaltervise Kliinik OÜ Mardi 3,Tallinn 10145 tel 6665123; 5122388, e-kiri: seksuaaltervisekliinik@estl.ee Haavasidemed ja -plaastrid erinevate haavade raviks Haavasidemed ja -plaastrid Sorbact, Ascina®, Suprasorb, Vlivaktiv,
Tallux Orto OÜ Akadeemia 1, Pärnu 80011 tel. 522 3367, koduleht: www.tallux.ee, e-mail: info@tallux.ee Esmased varased ortoosid Erinevate kehapiirkondade kohaldatavad ja valmistatavad ortoosid
Tartu Arstiabi Keskus OÜ Vaksali 17, 50410 Tartu tel; 7341903, E-post: registratuur@tartuarstiabikeskus.ee, koduleht: tartuarstiabikeskus.ee Individuaalselt valmistatud tallatoed
Technical Orthopedic Solutions OÜ Paldiski mnt 68a, Tallinn 10617, Tallinn 13421 tel 6405505, 6501322; e-kiri: info@ortopeedilisedlahendused.ee; koduleht: www.ortopeedilisedlahendused.ee Esmased varased ortoosid Esmased varased tallatoed
Technical Orthopedic Solutions OÜ Sütiste tee 19a, Tallinn 13421 tel 677 7808, e-kiri: info@ortopeedilisedlahendused.ee; koduleht: www.ortopeedilisedlahendused.ee Esmased varased ortoosid Esmased varased tallatoed
Technical Orthopedic Solutions OÜ Paldiski mnt 68a, Tallinn 10617, Tallinn 13421 tel 6405505; e-kiri: info@ortopeedilisedlahendused.ee; koduleht: www.ortopeedilisedlahendused.ee Esmased varased ortoosid Erinevate kehapiirkondade ortoosid
Technical Orthopedic Solutions OÜ Sütiste tee 19a, Tallinn 13419 tel 677 7808, e-kiri: info@ortopeedilisedlahendused.ee; koduleht: www.ortopeedilisedlahendused.ee Esmased varased ortoosid Erinevate kehapiirkondade kohaldatavad ortoosid
Technical Orthopedic Solutions OÜ Sütiste tee 19a, Tallinn 13420 tel 677 7808, e-kiri: info@ortopeedilisedlahendused.ee; koduleht: www.ortopeedilisedlahendused.ee Esmased varased proteesid ja proteeside kordushülsid. Erinevate kehapiirkondade valmistatavad proteesid, proteeside kordushülsid.
Tervise Abi OÜ Narva, Linda 4, 20309 mob +372 56 261 135; koduleht- www.terviseabi.ee; e-kiri: narva@terviseabi.ee Esmased varased ortoosid Otto Bock ja Rehband tooted
Tervise Abi OÜ Kohtla-Järve, Ravi 10D, 30322 mob +372 56 261 119; koduleht- www.terviseabi.ee; e-kiri: idaviru@terviseabi.ee Esmased varased ortoosid Otto Bock ja Rehband tooted
Tervise Abi OÜ Pärnu, Riia mnt 131, 80042 "mob +372 56 261 152; koduleht- www.terviseabi.ee; e-kiri: parnu@terviseabi.ee " Esmased varased ortoosid Otto Bock ja Rehband tooted
Tervise Abi OÜ Tartu, Puusepa 2, Tartu 50406 mob +372 56 261 134; koduleht- www.terviseabi.ee; e-kiri: tartu@terviseabi.ee Esmased varased ortoosid Otto Bock ja Rehband tooted
Tervise Abi OÜ Tallinn, Linnamäe tee 3, 13912 mob +372 56 261 114; koduleht- www.terviseabi.ee; e-kiri: lasna@terviseabi.ee Esmased varased ortoosid Otto Bock ja Rehband tooted
Tervise Abi OÜ Tallinn, Pärnu mnt. 104, 11312 tel +372 6556 547, mob +372 56 261 115 ; koduleht- www.terviseabi.ee; e-kiri: magda@terviseabi.ee Esmased varased ortoosid Otto Bock ja Rehband tooted
Tervise Abi OÜ Tallinn, Ädala 11, 10614 tel +372 6737 817, mob +372 56 261 137; koduleht- www.terviseabi.ee; e-kiri: pelgu@terviseabi.ee Esmased varased ortoosid Otto Bock ja Rehband tooted