Õendusteenuse osutamine hooldekodudes teenuste, kuude ja raviasutuse vaates